Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ekholmens Centrum, 589 25, LINKÖPING
Tel.nummer
013-367000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556337-2837
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
ICA Kvantum Signalen
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
ICA Kvantum Signalen
Status
Aktiv
Kommunsäte
Linköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,37%
5,41% (2016)
Kassalikviditet
96,50%
111,53% (2016)
Soliditet
38,66%
41,73% (2016)
Bruttovinstmarginal
-9,85%
-10,04% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
74
310 270
16 673
12 943
36 522
1 592
26 281
5,37%
96,50%
38,66%
74
301 268
16 309
14 221
36 367
1 440
26 021
5,41%
111,53%
41,73%
75
296 699
14 587
12 129
36 455
1 440
25 838
4,92%
102,55%
41,18%
75
299 418
16 527
13 609
45 286
1 440
24 939
5,52%
144,59%
52,25%
80
292 683
13 059
6 237
33 233
1 440
24 695
4,49%
73,33%
32,60%
86
312 285
20 113
14 764
40 133
1 440
25 535
6,44%
94,38%
39,11%
85
308 199
16 441
12 105
35 142
1 440
24 400
5,34%
74,28%
35,63%
84
299 170
14 805
10 815
32 093
1 440
23 648
4,95%
61,15%
36,43%
83
292 331
14 692
10 749
31 118
1 440
23 072
5,03%
84,90%
37,00%
84
296 748
15 579
11 133
33 435
1 440
22 324
5,25%
92,98%
34,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
310 270
-
16 674
16 673
301 268
-
16 298
16 309
296 699
-
14 545
14 587
299 418
-
16 465
16 527
292 683
-
13 104
13 059
312 285
-
20 008
20 113
308 199
-
16 385
16 441
299 170
-
14 797
14 805
292 331
-
14 630
14 692
296 748
-
15 167
15 579

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 357
30 164
36 521
-
4 564
31 803
36 367
-
6 241
30 213
36 454
-
7 670
37 616
45 286
-
8 908
24 325
33 233
-
8 791
31 342
40 133
-
9 616
25 526
35 142
-
11 026
21 067
32 093
-
6 566
24 552
31 118
-
5 990
27 445
33 435

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
13 338
1 000
0
0
22 184
36 522
14 395
1 000
0
0
20 973
36 368
12 673
3 000
0
0
20 781
36 454
20 544
4 000
0
0
20 741
45 285
6 935
5 000
0
0
21 297
33 232
15 698
0
0
0
24 435
40 133
12 521
0
0
0
22 621
35 142
11 693
0
0
0
20 400
32 093
11 515
0
0
0
19 602
31 117
11 453
0
0
0
21 982
33 435

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 592
-
26 281
-
10 052
12 500
310 270
1 440
-
26 021
-
11 057
14 000
301 268
1 440
-
25 838
-
10 240
12 500
296 699
1 440
-
24 939
-
9 214
20 000
299 418
1 440
-
24 695
-
9 540
-
292 683
1 440
-
25 535
-
9 700
15 000
312 285
1 440
-
24 400
-
9 419
9 200
308 199
1 440
-
23 648
-
8 609
11 277
299 170
1 440
-
23 072
-
8 739
6 500
292 331
1 440
-
22 324
-
8 108
6 700
296 748

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
74
4 193
-
16674
2,99%
5,37%
-9,85%
2,57%
38,66%
96,50%
74
4 071
-
16298
1,54%
5,41%
-10,04%
3,59%
41,73%
111,53%
75
3 956
-
14545
-0,91%
4,92%
-10,48%
3,18%
41,18%
102,55%
75
3 992
-
16465
2,30%
5,52%
-10,10%
5,64%
52,25%
144,59%
80
3 659
-
13104
-6,28%
4,49%
-10,41%
1,03%
32,60%
73,33%
86
3 631
-
20008
1,33%
6,44%
-9,41%
2,21%
39,11%
94,38%
85
3 626
-
16385
3,02%
5,34%
-9,71%
0,94%
35,63%
74,28%
84
3 562
-
14797
2,34%
4,95%
-9,95%
0,22%
36,43%
61,15%
83
3 522
-
14630
-1,49%
5,03%
-9,01%
1,69%
37,00%
84,90%
84
3 533
-
15167
-
5,25%
-9,02%
1,84%
34,25%
92,98%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning och tillverkning av lyftanordningar för industrin samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556337-2837
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-10-13
Juridiskt namn
ICA Kvantum Signalen
Länsäte
Linköping

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Boström, Kurt Johan (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Flack, Per Torbjörn (f. 1954)
Styrelseledamot
Flack, Per Torbjörn (f. 1954)
Edgar, Karl Peter Roger (f. 1964)
Flack, Per Robert (f. 1990)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).