Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken AB

Vi ska göra Hallandstrafiken till förstahandsalternativet.

Med detta menar vi att varje person som avser att göra en resa i första hand funderar på om det finns en buss, anropsstyrd trafik eller ett tåg som passar.

Vi ska i samarbete med våra operatörer vinna marknadsandelar i förhållande till bilismen och därigenom bidra till att uppfylla länets samhällsnyttomål - exempelvis avseende miljö, trafiksäkerhet och regional utveckling.

Tillsammans arbetar vi för att kundnytta, samhällsnytta och företagsnytta ska gå hand i hand.

Ekonomisk rating (2017)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Holgersgatan 29, 311 75, FALKENBERG
Tel.nummer
0346-712500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556225-2998
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1983
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hallandstrafiken AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hallandstrafiken AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Falkenberg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Tillväxten, lönsamheten och den finansiella styrkan är ok. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
4,48% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
68,84% (2016)
Soliditet
-17,20%
40,17% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
6 819
-
1 372
-
0,00%
-17,20%
70
1 076 470
24 747
24 747
281 021
1 173
25 696
4,48%
68,84%
40,17%
65
976 618
-19 616
-19 616
292 482
1 037
22 924
-2,17%
59,52%
30,14%
64
937 679
-35 279
-23 063
281 644
1 142
21 650
-5,14%
59,93%
38,26%
63
938 100
-6 357
3
265 362
1 116
19 404
-0,40%
77,71%
34,05%
63
901 456
0
0
274 909
1 003
19 098
0,39%
79,45%
34,67%
67
778 222
3 534
0
338 354
2 690
18 936
1,01%
101,19%
28,17%
66
692 394
32 948
30 843
381 114
1 244
17 102
7,47%
144,26%
35,52%
63
621 352
17 282
10 961
363 397
1 126
15 618
4,14%
134,00%
28,31%
54
504 845
5 870
5 870
307 363
1 119
12 546
2,29%
136,97%
28,30%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
674 470
402 000
30 215
24 747
633 718
342 900
-13 767
-19 616
594 783
342 896
-30 552
-35 279
628 100
310 000
-2 570
-6 357
597 047
304 409
2 218
-
514 232
263 990
4 493
3 534
458 277
234 117
32 874
32 948
426 023
195 329
17 461
17 282
305 621
199 224
4 401
5 870

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
165 276
115 745
281 021
-
174 296
118 186
292 482
-
181 035
100 609
281 644
-
136 116
129 246
265 362
-
139 822
135 087
274 909
-
101 643
236 711
338 354
-
39 722
341 393
381 115
-
27 534
335 862
363 396
-
18 416
288 947
307 363

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-1 504
0
0
405
-1 099
112 896
0
0
0
168 125
281 021
88 149
0
5 760
0
198 573
292 482
107 765
0
6 013
0
167 866
281 644
80 828
12 216
6 001
0
166 317
265 362
80 826
18 576
5 470
0
170 037
274 909
80 826
18 576
5 025
0
233 927
338 354
123 626
15 041
4 605
1 188
236 654
381 114
92 783
12 937
4 662
2 375
250 640
363 397
81 822
6 616
4 404
3 563
210 959
307 364

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
78
1 372
-
27 761
-
-
1 173
-
25 696
-
10 856
-
1 076 470
1 037
-
22 924
-
11 732
-
976 618
1 142
-
21 650
-
11 004
-
937 679
1 116
-
19 404
-
10 469
-
938 100
1 003
-
19 098
-
8 155
-
901 456
2 690
-
18 936
-
8 918
-
778 222
1 244
-
17 102
-
7 018
-
692 394
1 126
-
15 618
-
6 884
-
621 352
1 119
-
12 546
-
8 123
-
504 845

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1075422
-100,00%
-
-
-
-17,20%
-
70
9 635
576
43318
6,43%
4,48%
100,00%
-7,77%
40,17%
68,84%
65
9 750
549
4682
6,55%
-2,17%
100,00%
-12,68%
30,14%
59,52%
64
9 293
528
-11059
-5,30%
-5,14%
100,00%
-11,31%
38,26%
59,93%
63
9 970
489
14164
5,20%
-0,40%
100,00%
-5,90%
34,05%
77,71%
63
9 477
480
16053
16,10%
0,39%
100,00%
-5,85%
34,67%
79,45%
67
7 675
472
15702
12,21%
1,01%
100,00%
0,54%
28,17%
101,19%
66
6 944
408
40469
7,57%
7,47%
100,00%
22,85%
35,52%
144,26%
63
6 762
398
24141
39,40%
4,14%
100,00%
20,00%
28,31%
134,00%
54
5 660
404
10988
-
2,29%
100,00%
25,52%
28,30%
136,97%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva verksamhet med laminatteknik samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556225-2998
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1983-02-14
Juridiskt namn
Hallandstrafiken AB
Länsäte
Falkenberg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Almquist, Andreas Olof (f. 1975)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Sjöberg, Peter Mikael (f. 1959)
Lekmannarevisor
Martinsen, Jan-Erik (f. 1948)
Lekmannarevisorssupleant
Gustafsson, Lars Esbjörn (f. 1951)
Revisorssuppleant
Larsson, Linda Viktoria (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Bergenheim, Rolf Anders Gösta (f. 1949)
Styrelseledamot
Johansson, Bengt Tore Ingemar (f. 1940)
Berghorn, Catharina Elisabeth (f. 1947)
Bergenheim, Rolf Anders Gösta (f. 1949)
Johansson, Gunnar Ingemar (f. 1950)
Ackerot, Åke Magnus (f. 1956)
Bergman, Tove Emilia (f. 1958)
Rydfeldt, Tommy Sten Bertil (f. 1958)
Häägg, Cecilia (f. 1960)
Delin, John Mikael (f. 1964)
Bäck, Maria Heléne (f. 1966)
Stané Persson, Per Lennart (f. 1967)
Styrelsesuppleant
Borg, Emma Catherine Ellinor (f. 1974)
Eliasson, Karolina Magdalena (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).