Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tegneby-Kärra 324, 473 97, HENÅN
Tel.nummer
070-3782330
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556351-7738
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
IR Kraft AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
IR Kraft AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Orust
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 14/15: Mycket väl godkänd

Både tillväxten och lönsamheten är utmärkta i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan är bra. Analysera lönsamheten ytterligare. Bolaget befinner sig bland de främsta i sin bransch.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-3,57% (2016)
Kassalikviditet
-36 765,38%
110,47% (2016)
Soliditet
Saknas
13,89% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
216
-522
0
-
1
-
-36 765,38%
-
1
1 007
-269
2
11 114
0
60
-3,57%
110,47%
13,89%
0
1 077
-839
2
11 242
0
30
-72,04%
108,49%
15,63%
0
791
-900
1
12 524
0
147
-61,69%
264,90%
19,26%
2
1 989
-176
0
12 095
0
422
8,80%
136,21%
25,75%
2
2 908
355
211
12 545
-
540
24,76%
138,92%
25,93%
2
3 296
727
6
12 513
644
0
33,50%
133,70%
23,94%
2
3 060
-316
1
12 167
267
309
0,62%
83,05%
20,27%
2
3 170
944
1
10 770
269
99
40,47%
147,53%
25,22%
2
1 460
-1 722
2
10 161
221
193
-95,34%
82,29%
19,51%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
402
216
981
26
-36
-269
844
233
-608
-839
791
-
-493
-900
1 989
-
164
-176
2 908
-
705
355
3 296
-
1 102
727
3 060
-
19
-316
3 170
-
1 280
944
1 460
-
-1 398
-1 722

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
2
-
481
481
-
10 441
673
11 114
-
10 793
449
11 242
-
10 507
2 017
12 524
-
10 422
1 673
12 095
-
10 805
1 740
12 545
-
10 844
1 669
12 513
-
10 787
1 379
12 166
-
9 332
1 438
10 770
-
9 186
975
10 161

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
1 330
8 100
26
9 456
1 329
276
-
8 937
573
11 115
1 327
552
-
8 986
377
11 242
1 325
1 394
-
9 128
678
12 525
1 324
2 296
-
7 408
1 066
12 094
1 324
2 473
-
7 656
1 092
12 545
1 113
2 413
-
7 904
1 083
12 513
1 146
1 693
-
7 929
1 398
12 166
1 145
2 015
-
6 800
810
10 770
1 144
1 075
-
7 050
892
10 161

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
60
-
2
-
1 007
-
-
30
-
-
-
1 077
-
-
147
-
52
-
791
-
-
422
-
140
-
1 989
-
-
540
-
149
-
2 908
644
-
-
-
162
-
3 296
267
-
309
-
163
-
3 060
269
-
99
-
112
-
3 170
221
-
193
-
123
-
1 460

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1732
-100,00%
-
-
-
-
-36 765,38%
1
981
85
315
16,23%
-3,57%
100,00%
10,19%
13,89%
110,47%
-
-
-
-247
6,70%
-72,04%
100,00%
8,53%
15,63%
108,49%
-
-
-
-115
-60,23%
-61,69%
100,00%
169,28%
19,26%
264,90%
2
995
284
551
-31,60%
8,80%
100,00%
30,52%
25,75%
136,21%
2
1 454
359
1099
-11,77%
24,76%
100,00%
22,28%
25,93%
138,92%
2
1 648
403
1494
7,71%
33,50%
100,00%
17,78%
23,94%
133,70%
2
1 530
376
409
-3,47%
0,62%
100,00%
-0,62%
20,27%
83,05%
2
1 585
253
1444
117,12%
40,47%
100,00%
19,81%
25,22%
147,53%
2
730
277
-1130
-
-95,34%
100,00%
5,68%
19,51%
82,29%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva pizzatillverkning, restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556351-7738
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-02-24
Juridiskt namn
IR Kraft AB
Länsäte
Orust

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Relfsson, Bror Olof Ingemar (f. 1949)
Styrelsesuppleant
Relfsson, Anette Marie (f. 1952)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).