Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åseby Österväg 22, 442 98, KODE
Tel.nummer
070-2373318
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556521-8335
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Format i Göteborg/Kode AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Format i Göteborg/Kode AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kungälv
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,00%
4,32% (2016)
Kassalikviditet
244,09%
258,33% (2016)
Soliditet
62,57%
58,65% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
2 002
39
23
521
-
-
2,00%
244,09%
62,57%
2
2 545
109
80
636
0
715
4,32%
258,33%
58,65%
2
2 471
84
62
572
0
495
3,57%
205,80%
51,22%
2
2 378
28
18
518
0
640
1,40%
214,94%
44,79%
2
3 142
188
131
748
-
806
6,05%
151,04%
45,19%
2
2 376
51
39
406
-
719
2,61%
186,71%
50,99%
2
1 587
-34
-34
360
531
0
-2,02%
162,42%
52,58%
2
1 721
25
16
364
489
0
1,51%
218,52%
55,49%
2
2 876
18
9
466
645
0
0,70%
144,27%
39,91%
3
3 378
26
11
442
805
58
0,86%
139,92%
40,27%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 002
-
40
39
2 545
-
109
109
2 468
3
88
84
2 354
24
32
28
3 142
-
189
188
2 376
-
61
51
1 587
-
-33
-34
1 721
-
25
25
2 876
-
14
18
3 378
-
28
26

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
133
388
521
-
21
616
637
-
22
551
573
-
26
493
519
-
57
692
749
-
33
373
406
-
35
325
360
-
21
343
364
-
57
408
465
-
68
374
442

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
326
0
26
41
127
520
373
0
26
33
204
636
293
0
26
29
224
572
232
0
26
87
174
519
338
0
26
0
384
748
207
0
26
0
173
406
169
26
0
0
165
360
202
0
26
0
135
363
186
0
26
0
253
465
178
0
26
0
238
442

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 002
-
-
715
-
294
70
2 545
-
-
495
-
275
-
2 471
-
-
640
-
332
-
2 378
-
-
806
-
375
125
3 142
-
-
719
-
266
-
2 376
531
-
-
-
243
-
1 587
489
-
-
-
190
83
1 721
645
-
-
-
229
-
2 876
805
-
58
-
304
-
3 378

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
1 001
471
76
-21,34%
2,00%
100,00%
13,04%
62,57%
244,09%
2
1 273
519
136
3,12%
4,32%
100,00%
16,19%
58,65%
258,33%
2
1 234
400
118
4,84%
3,57%
100,00%
13,25%
51,22%
205,80%
2
1 177
489
62
-25,08%
1,40%
100,00%
13,55%
44,79%
214,94%
2
1 571
597
221
32,24%
6,05%
66,01%
9,80%
45,19%
151,04%
2
1 188
497
90
49,72%
2,61%
68,48%
8,42%
50,99%
186,71%
2
794
389
-31
-7,79%
-2,02%
73,03%
10,08%
52,58%
162,42%
2
861
341
87
-40,16%
1,51%
69,49%
12,09%
55,49%
218,52%
2
1 438
474
59
-14,86%
0,70%
100,00%
5,39%
39,91%
144,27%
3
1 126
419
76
-
0,86%
100,00%
4,03%
40,27%
139,92%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka försäljning av skotrar och trädgårdsmaskiner, bensin och övriga petroleumprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556521-8335
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-07-20
Juridiskt namn
Format i Göteborg/Kode AB
Länsäte
Kungälv

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Solberg, Jonna Rosa-Maria (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Eklund, Anna Katarina (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Solberg, Jonna Rosa-Maria (f. 1970)
Styrelseledamot
Erlandsson, Olof Peter (f. 1957)
Solberg, Jonna Rosa-Maria (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Erlandsson, Nils Olof (f. 1930)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).