Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bleckvarugatan 6, 417 07, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-239232
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556140-4392
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1970
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hermansson-Olsson Metall AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hermansson-Olsson Metall AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
21,81%
-7,96% (2016)
Kassalikviditet
401,65%
159,73% (2016)
Soliditet
75,01%
59,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
9 841
1 845
1 352
3 419
-
-
21,81%
401,65%
75,01%
5
6 976
-541
-461
1 644
0
1 513
-7,96%
159,73%
59,67%
5
8 645
-252
14
2 228
0
1 527
-2,90%
154,47%
67,57%
5
8 971
-256
20
2 795
0
1 513
-2,81%
173,60%
71,77%
5
9 493
87
30
3 291
0
1 424
1,08%
164,08%
73,36%
5
9 366
-522
-44
3 490
-
1 455
-5,39%
153,20%
67,58%
4
11 305
1 182
770
5 206
375
753
10,63%
268,14%
65,32%
4
9 264
843
685
4 617
351
684
9,34%
289,70%
68,50%
4
6 015
-591
-66
4 294
331
621
-9,79%
105,70%
62,76%
4
12 582
2 035
1 106
4 075
320
601
16,25%
297,31%
73,05%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 463
1 378
1 845
1 845
6 781
195
-542
-541
8 645
-
-254
-252
8 971
-
-256
-256
8 928
565
83
87
9 366
-
-548
-522
11 305
-
1 192
1 182
9 264
-
858
843
6 015
-
-636
-591
12 582
-
2 003
2 035

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
88
3 331
3 419
-
273
1 370
1 643
-
681
1 547
2 228
-
1 137
1 658
2 795
-
1 707
1 585
3 292
-
1 752
1 738
3 490
-
1 345
3 861
5 206
-
1 828
2 789
4 617
-
2 538
1 756
4 294
-
1 207
2 868
4 075

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 333
297
0
0
789
3 419
981
0
0
0
663
1 644
1 443
80
0
0
705
2 228
1 729
355
0
0
712
2 796
1 909
648
0
0
735
3 292
1 879
615
0
121
874
3 489
2 548
1 093
0
253
1 312
5 206
2 403
974
0
385
854
4 616
1 818
1 124
0
0
1 352
4 294
1 984
1 273
0
0
818
4 075

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
750
9 841
-
-
1 513
-
840
-
6 976
-
-
1 527
-
837
-
8 645
-
-
1 513
-
744
300
8 971
-
-
1 424
-
687
200
9 493
-
-
1 455
-
688
-
9 366
375
-
753
-
589
625
11 305
351
-
684
-
561
625
9 264
331
-
621
-
529
100
6 015
320
-
601
-
487
100
12 582

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
1 693
473
2030
24,80%
21,81%
100,00%
30,04%
75,01%
401,65%
5
1 356
477
-135
-21,56%
-7,96%
100,00%
10,43%
59,67%
159,73%
5
1 729
485
203
-3,63%
-2,90%
100,00%
9,74%
67,57%
154,47%
5
1 794
458
314
0,48%
-2,81%
100,00%
10,55%
71,77%
173,60%
5
1 786
425
892
-4,68%
1,08%
100,00%
9,52%
73,36%
164,08%
5
1 873
433
156
-17,15%
-5,39%
100,00%
9,22%
67,58%
153,20%
4
2 826
435
1922
22,03%
10,63%
100,00%
22,55%
65,32%
268,14%
4
2 316
403
1568
54,01%
9,34%
100,00%
20,89%
68,50%
289,70%
4
1 504
376
94
-52,19%
-9,79%
100,00%
6,72%
62,76%
105,70%
4
3 146
359
2390
-
16,25%
100,00%
16,29%
73,05%
297,31%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra inrednings- och byggnadsentreprenader, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556140-4392
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1970-10-26
Juridiskt namn
Hermansson-Olsson Metall AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jeanson, Åsa Maria (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hermansson, Bo William (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Hermansson, Gull-Maj Sylvia Yvonne (f. 1938)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Meijer, Marie Therése (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).