Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sörskatevägen 39, 610 12, HÄLLESTAD
Tel.nummer
0122-50592
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556579-8682
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hällesta Buss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hällesta Buss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Finspång
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Utvecklingen för den ekonomiska bakomliggande styrkan i bolaget är utmärkt. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
10,35%
13,53% (2017)
Kassalikviditet
392,18%
451,87% (2017)
Soliditet
73,03%
66,38% (2017)
Bruttovinstmarginal
71,37%
73,40% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
51
69 610
5 472
4 246
79 357
-
18 481
8,15%
423,70%
72,89%
51
65 406
8 162
6 350
80 890
-
16 484
13,01%
446,55%
66,26%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
68 718
892
5 600
5 472
63 956
1 450
8 317
8 162
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
36 445
42 912
79 357
-
34 095
46 794
80 889
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
57 841
0
2 767
8 621
10 128
79 357
53 596
0
3 519
13 296
10 479
80 890
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
18 481
-
6 456
-
69 610
-
-
16 484
-
5 824
-
65 406
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2018-08
2017-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
51
1 347
492
22264
7,45%
8,15%
69,36%
47,71%
72,89%
423,70%
51
1 254
459
23557
-
13,01%
70,49%
56,78%
66,26%
446,55%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
48
66 852
6 689
6 913
78 556
-
17 374
10,35%
392,18%
73,03%
51
59 923
7 732
7 776
80 024
-
16 484
13,53%
451,87%
66,38%
49
66 051
10 647
7 478
80 038
0
17 055
17,30%
384,79%
58,86%
52
65 856
10 167
5 944
67 935
0
16 831
16,88%
407,19%
58,33%
41
42 392
4 810
26
66 969
0
10 697
11,66%
295,54%
47,67%
39
44 865
7 078
3 574
35 925
1 125
12 362
16,33%
318,95%
79,40%
33
38 601
2 728
1 964
32 329
2 031
9 082
7,57%
274,60%
74,00%
46
45 237
8 641
5 068
32 665
499
7 452
19,68%
209,88%
65,22%
25
26 613
4 564
3 105
27 027
1 520
5 088
17,82%
133,58%
55,77%
21
23 564
3 686
1 914
28 200
1 490
3 671
16,84%
199,57%
41,92%
17
21 905
3 582
857
22 914
1 466
3 322
19,02%
135,18%
39,77%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
65 857
995
6 817
6 689
58 314
1 609
7 887
7 732
62 680
3 371
10 821
10 647
61 991
3 865
10 319
10 167
42 147
245
4 758
4 810
43 573
1 292
7 004
7 078
38 338
263
2 721
2 728
44 902
335
8 733
8 641
26 585
28
4 713
4 564
23 490
74
3 956
3 686
21 905
-
4 131
3 582

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
40 123
38 434
78 557
-
34 444
45 580
80 024
-
39 062
40 976
80 038
-
37 966
29 969
67 935
-
46 375
20 593
66 968
-
20 422
15 504
35 926
-
19 883
12 445
32 328
-
19 659
13 006
32 665
-
20 507
6 520
27 027
-
19 006
9 194
28 200
-
17 751
5 164
22 915

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
47 557
12 578
0
8 621
9 800
78 556
40 645
15 997
0
13 296
10 087
80 025
32 869
18 254
0
18 266
10 649
80 038
25 391
18 254
0
16 931
7 360
67 936
19 447
15 998
0
24 556
6 968
66 969
19 521
11 544
0
0
4 861
35 926
16 147
9 969
0
1 680
4 532
32 328
14 183
9 129
0
3 156
6 197
32 665
9 315
7 381
0
5 450
4 881
27 027
6 330
7 042
0
10 222
4 607
28 201
4 416
6 021
0
8 658
3 820
22 915

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
17 374
-
6 034
-
66 852
-
-
16 484
-
5 824
-
59 923
-
-
17 055
-
5 891
-
66 051
-
-
16 831
-
5 772
-
65 856
-
-
10 697
-
4 166
-
42 392
1 125
1 125
12 362
-
4 920
100
44 865
2 031
-
9 082
-
4 419
200
38 601
499
-
7 452
-
5 281
-
45 237
1 520
200
5 088
-
2 543
200
26 613
1 490
200
3 671
-
2 338
120
23 564
1 466
-
3 322
-
2 074
-
21 905

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
48
1 372
491
20714
12,94%
10,35%
71,37%
43,48%
73,03%
392,18%
51
1 143
432
19608
-6,97%
13,53%
73,40%
60,87%
66,38%
451,87%
49
1 279
468
20938
1,11%
17,30%
69,29%
48,38%
58,86%
384,79%
52
1 192
433
20624
47,08%
16,88%
100,00%
36,47%
58,33%
407,19%
41
1 028
372
10539
-3,27%
11,66%
68,89%
32,33%
47,67%
295,54%
39
1 117
475
12573
13,65%
16,33%
100,00%
24,43%
79,40%
318,95%
33
1 162
481
9772
-14,62%
7,57%
100,00%
20,64%
74,00%
274,60%
46
976
420
14524
68,90%
19,68%
100,00%
15,16%
65,22%
209,88%
25
1 063
365
9885
13,18%
17,82%
100,00%
6,17%
55,77%
133,58%
21
1 119
355
9015
7,24%
16,84%
100,00%
19,53%
41,92%
199,57%
17
1 289
409
7220
-
19,02%
69,90%
6,14%
39,77%
135,18%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva verksamhet omfattande att förvalta, köpa och sälja aktier och värdepapper, även i mindre bolag, samt fastigheter och bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och finansområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556579-8682
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-12-09
Juridiskt namn
Hällesta Buss AB
Länsäte
Finspång

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hovlund, Per Jonas (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Anders Göran (f. 1949)
Johansson, Mats Göran (f. 1975)
Styrelseledamot
Johansson, Anders Göran (f. 1949)
Johansson, Mats Göran (f. 1975)
Johansson, Per Anders (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Karlsson, Göran Harry (f. 1949)
Johansson, Mats Göran (f. 1975)
Johansson, Per Anders (f. 1981)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).