Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Jägersrovägen 204, 213 77, MALMÖ
Tel.nummer
040-6500200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556244-7028
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Inission Malmö AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Lönsamheten är dock mycket dålig. En analys bör inriktas på att förbättra lönsamheten kraftigt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
22,91% (2016)
Kassalikviditet
-28,44%
83,70% (2016)
Soliditet
95,97%
48,03% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
40,57% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
35356
0
423
0
28 900
-
-
-
-28,44%
95,97%
58
93 784
20 676
21 906
64 347
1 049
18 142
22,91%
83,70%
48,03%
69
107 726
-6 794
5 906
78 854
1 027
22 061
-3,28%
61,24%
22,20%
73
98 459
-1 786
870
91 364
1 121
23 284
-0,05%
50,72%
12,85%
74
96 162
-1 534
-1 178
83 571
1 096
23 441
1,08%
47,67%
13,76%
81
112 620
-1 736
-1 972
87 478
1 062
26 173
1,17%
50,25%
11,52%
85
129 084
6 682
6 447
87 507
1 109
24 777
6,58%
39,33%
11,75%
85
104 496
4 172
2 880
81 213
846
24 361
6,45%
51,86%
17,23%
95
84 559
-10 165
-6 576
72 159
766
21 782
-9,73%
45,34%
20,22%
95
122 037
12 794
10 120
82 545
799
22 632
12,51%
50,49%
22,34%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
36 874
423
93 775
9
-259
20 676
107 726
-
-3 705
-6 794
98 459
-
-363
-1 786
96 162
-
254
-1 534
112 620
-
395
-1 736
129 084
-
7 998
6 682
104 496
-
5 525
4 172
84 559
-
-9 439
-10 165
122 037
-
11 481
12 794

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
147
6 500
1 733
8 233
-
16 201
48 146
64 347
-
17 549
61 305
78 854
-
21 858
69 506
91 364
-
22 599
60 972
83 571
-
23 368
64 110
87 478
-
25 525
61 982
87 507
-
23 703
57 509
81 212
-
24 533
47 626
72 159
-
24 943
57 602
82 545

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
27 735
0
-474
0
16 967
44 228
29 898
1 294
0
7 600
25 555
64 347
15 398
2 698
0
0
60 758
78 854
9 492
2 880
0
0
78 992
91 364
8 622
3 688
0
0
71 262
83 572
7 203
3 688
0
0
76 588
87 479
7 406
3 688
0
0
76 413
87 507
9 471
5 796
0
5 032
60 913
81 212
10 240
5 577
0
5 644
50 699
72 160
13 352
6 526
0
6 256
56 411
82 545

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
72
1 008
-
-
1 049
-
18 142
-
7 260
-
93 784
1 027
-
22 061
-
8 815
7 600
107 726
1 121
-
23 284
-
9 123
-
98 459
1 096
-
23 441
-
9 373
-
96 162
1 062
-
26 173
-
10 156
-
112 620
1 109
-
24 777
-
9 900
-
129 084
846
-
24 361
-
9 760
-
104 496
766
-
21 782
-
8 927
-
84 559
799
-
22 632
-
9 241
-
122 037

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
35 356
-
0
120164
-100,00%
-
-
-
95,97%
-28,44%
58
1 617
466
1207
-12,95%
22,91%
40,57%
24,09%
48,03%
83,70%
69
1 561
474
-1264
9,41%
-3,28%
39,21%
0,51%
22,20%
61,24%
73
1 349
474
1974
2,39%
-0,05%
41,95%
-9,63%
12,85%
50,72%
74
1 299
472
2473
-14,61%
1,08%
45,31%
-10,70%
13,76%
47,67%
81
1 390
473
2498
-12,75%
1,17%
49,66%
-11,08%
11,52%
50,25%
85
1 519
441
9919
23,53%
6,58%
41,14%
-11,18%
11,75%
39,33%
85
1 229
424
7510
23,58%
6,45%
48,24%
-3,26%
17,23%
51,86%
95
890
354
-7282
-30,71%
-9,73%
53,81%
-3,63%
20,22%
45,34%
95
1 285
369
13434
-
12,51%
47,15%
0,98%
22,34%
50,49%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva sågverksrörelse och handel med trävaror och annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556244-7028
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-05-10
Juridiskt namn
Inission Malmö AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Jönsson, Leif Christer Stefan (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Lindh, Sven Jörgen Niclas Henrik (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Berghel, Jan Fredrik (f. 1967)
Styrelseledamot
Hulteberg, Bengt Olof Olle (f. 1962)
Velandria, Edgardo Mirante (f. 1965)
Berghel, Jan Fredrik (f. 1967)
Styrelsesuppleant
Wickman, Agneta Elisabet (f. 1954)
Voina, Magdalena Cristina (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).