Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västra Vittusgatan 4, 371 34, KARLSKRONA
Tel.nummer
0455-355500
E-postadress
info@hhkarlskrona.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556791-5771
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2009
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hälsohuset för alla Karlskrona AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hälsohuset för alla Karlskrona AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlskrona
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,23%
5,76% (2016)
Kassalikviditet
153,62%
181,74% (2016)
Soliditet
35,84%
44,99% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
34
46 051
1 486
866
10 653
-
-
3,23%
153,62%
35,84%
29
43 719
2 512
1 452
10 364
0
0
5,76%
181,74%
44,99%
24
40 136
3 776
2 195
9 691
0
11 694
9,42%
153,79%
38,31%
21
28 927
2 542
1 476
6 652
0
10 295
8,82%
144,27%
37,21%
18
25 099
1 216
1 158
6 628
0
10 023
5,06%
124,75%
37,69%
16
21 416
630
630
5 589
0
7 619
3,70%
108,80%
23,49%
13
18 078
560
560
6 784
0
5 756
4,33%
150,19%
10,05%
10
9 651
-2 678
-2 678
5 455
0
3 291
-24,39%
150,46%
2,24%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
46 051
-
1 488
1 486
43 719
-
2 518
2 512
40 102
34
3 778
3 776
28 858
69
2 545
2 542
25 099
-
1 271
1 216
21 416
-
793
630
18 078
-
782
560
9 651
-
-2 354
-2 678

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
786
9 867
10 653
-
718
9 646
10 364
-
841
8 850
9 691
-
684
5 968
6 652
-
1 355
5 273
6 628
-
2 228
3 360
5 588
-
3 072
3 711
6 783
-
2 850
2 605
5 455

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 761
2 637
0
0
6 255
10 653
2 895
2 267
0
0
5 202
10 364
2 442
1 629
0
0
5 620
9 691
1 947
677
0
0
4 028
6 652
2 471
35
0
0
4 122
6 628
1 313
0
0
1 300
2 976
5 589
682
0
0
3 700
2 401
6 783
122
0
0
3 700
1 633
5 455

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
46 051
-
-
-
-
-
2 000
43 719
-
-
11 694
-
5 342
1 000
40 136
-
-
10 295
-
4 634
1 000
28 927
-
-
10 023
-
4 123
-
25 099
-
-
7 619
-
3 497
-
21 416
-
-
5 756
-
2 587
-
18 078
-
-
3 291
-
1 345
-
9 651

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
34
1 354
689
1696
5,33%
3,23%
100,00%
7,84%
35,84%
153,62%
29
1 508
702
2800
9,02%
5,76%
100,00%
10,16%
44,99%
181,74%
24
1 671
726
4268
38,96%
9,42%
100,00%
8,05%
38,31%
153,79%
21
1 374
710
3423
14,98%
8,82%
100,00%
6,72%
37,21%
144,27%
18
1 394
757
2145
17,20%
5,06%
100,00%
4,59%
37,69%
124,75%
16
1 339
706
1663
18,46%
3,70%
100,00%
1,79%
23,49%
108,80%
13
1 391
650
1563
87,32%
4,33%
100,00%
7,25%
10,05%
150,19%
10
965
466
-1864
-
-24,39%
100,00%
10,07%
2,24%
150,46%

Verksamhet & Status

Bedriva konsultverksamhet i managementfrågor åt olika organisationer, ekonomiuppdrag, projektledning samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556791-5771
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2009-10-26
Juridiskt namn
Hälsohuset för alla Karlskrona AB
Länsäte
Karlskrona

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bremström, Lars Niclas (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Lars-Eric (f. 1949)
Styrelseledamot
Johansson, Lars-Eric (f. 1949)
Johansson Flygare, Eva Britt-Marie (f. 1950)
Styrelsesuppleant
Enegren, Bo Thomas (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).