Winab Företagsservice AB

Winab Företagsservice AB

Winab Företagsservice erbjuder allt från försäljning av kontors- och förbrukningsvaror till uthyrning av entrémattor, städmaskiner, kaffemaskiner och vattenkylare.

Dessutom ett komplett utbud av städtjänster dygnet runt, växtskötsel såväl inne som ute samt färsk frukt - i korgar och i lådor.

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 13/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västberga Allé 26, 126 30, HÄGERSTEN
Tel.nummer
08-40882100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556599-7045
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Winab Företagsservice AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Winab Företagsservice AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,45%
2,30% (2016)
Kassalikviditet
125,31%
123,14% (2016)
Soliditet
30,92%
39,59% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2005-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
25
14 434
508
364
10 541
750
3 661
4,10%
60,17%
6,37%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2005-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
14 422
12
590
508
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2005-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 491
5 049
10 540
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2005-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
671
0
166
3 999
5 704
10 540
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2005-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
750
-
3 661
-
1 655
-
14 434
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2005-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
25
577
240
978
-
4,10%
100,00%
-4,54%
6,37%
60,17%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
153
66 115
751
564
16 853
-
38 688
1,45%
125,31%
30,92%
133
58 649
1 177
911
15 273
0
32 610
2,30%
123,14%
39,59%
126
57 768
1 504
1 416
16 131
0
30 241
2,85%
133,77%
40,21%
99
47 978
1 127
1 127
14 187
572
23 089
2,68%
132,96%
41,37%
68
40 082
1 122
1 486
12 696
562
15 159
3,43%
178,81%
52,21%
59
41 126
1 635
1 077
16 468
504
12 284
4,53%
182,10%
38,37%
40
34 017
793
1 322
12 967
360
8 309
2,70%
123,70%
39,88%
37
32 397
2 734
2 010
12 032
375
7 267
8,65%
130,32%
38,67%
41
29 266
1 015
539
11 189
375
8 112
3,84%
108,86%
23,62%
43
31 638
1 457
783
12 044
523
9 134
5,39%
121,70%
24,43%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
61 088
5 027
881
751
55 986
2 663
1 285
1 177
56 093
1 675
1 582
1 504
47 375
603
1 268
1 127
39 321
761
1 348
1 122
40 863
263
1 849
1 635
33 979
38
914
793
32 397
-
2 799
2 734
29 238
28
1 118
1 015
31 460
178
1 648
1 457

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 503
13 350
16 853
-
3 938
11 334
15 272
-
3 896
12 235
16 131
-
4 324
9 863
14 187
-
3 967
8 729
12 696
-
5 250
11 218
16 468
-
4 896
8 071
12 967
-
5 103
6 929
12 032
-
4 302
6 888
11 190
-
4 449
7 595
12 044

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 211
0
0
989
10 654
16 854
6 046
0
0
21
9 204
15 271
6 486
0
0
500
9 146
16 132
5 869
0
0
900
7 418
14 187
6 629
0
0
1 787
4 280
12 696
5 791
676
376
4 251
5 374
16 468
4 714
587
353
2 004
5 309
12 967
3 392
1 616
323
2 404
4 298
12 033
1 382
1 617
271
2 886
5 034
11 190
1 842
1 411
218
3 474
5 097
12 042

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
38 688
-
12 942
-
66 115
-
-
32 610
-
10 597
-
58 649
-
-
30 241
-
10 112
-
57 768
572
-
23 089
-
7 673
-
47 978
562
-
15 159
-
5 543
-
40 082
504
-
12 284
-
4 432
-
41 126
360
-
8 309
-
3 055
-
34 017
375
-
7 267
-
2 959
-
32 397
375
-
8 112
-
3 226
-
29 266
523
-
9 134
-
3 374
1 000
31 638

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
153
399
339
1346
9,11%
1,45%
100,00%
4,41%
30,92%
125,31%
133
421
327
1684
-0,19%
2,30%
100,00%
3,80%
39,59%
123,14%
126
445
322
2104
18,40%
2,85%
100,00%
5,51%
40,21%
133,77%
99
479
320
1800
20,48%
2,68%
100,00%
5,16%
41,37%
132,96%
68
578
317
1852
-3,77%
3,43%
100,00%
11,31%
52,21%
178,81%
59
693
296
2775
20,26%
4,53%
100,00%
14,30%
38,37%
182,10%
40
849
296
1761
4,88%
2,70%
100,00%
8,13%
39,88%
123,70%
37
876
288
3433
10,80%
8,65%
100,00%
8,12%
38,67%
130,32%
41
713
294
1741
-7,06%
3,84%
100,00%
6,34%
23,62%
108,86%
43
732
310
2306
-
5,39%
100,00%
7,94%
24,43%
121,70%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva försäljning av kaffeautomater med tillbehör, vattenkylare, kontorsartiklar, drycker, fruktkorgar, städmaterial och städtjänster, kemtekniska produkter för städning, ljuskällor, hygien- och torkpapper, emballage och förpackningsmaterial, julgåvor och presenter liksom idka därmed förenlig verksamhet, import och export av kemtekniska varor, papper, kontorsvaror, plastartiklar.

Org.nummer
556599-7045
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-11-09
Juridiskt namn
Winab Företagsservice AB
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kosaric, Nermin (f. 1975)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Folke, Gustaf Martin Andreas (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ahlberg, Sten Rune (f. 1948)
Styrelseledamot
Camp, Karin Britt Mari (f. 1947)
Ahlberg, Sten Rune (f. 1948)
Kolundzic, Jovo (f. 1967)
Kosaric, Nermin (f. 1975)
Styrelsesuppleant
Cvetkovic, Sanja (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).