Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 22, 114 55, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6677200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556577-7686
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sense Produktion AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sense Produktion AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
228,13%
213,04% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
4
0
0
0
1
-
228,13%
-
0
0
2
0
0
0
1
-
213,04%
-
2
2 575
-170
-170
1 040
0
404
-7,07%
20,50%
9,71%
1
714
8
8
839
0
25
1,62%
20,58%
13,23%
0
286
-158
-158
383
0
0
-
5,88%
26,89%
0
28
-677
-677
5 867
-
0
-9 480,00%
57,93%
1,70%
1
278
-704
-704
6 168
-
54
-172,00%
55,83%
1,62%
3
1 191
-676
-676
5 783
0
362
-39,04%
2,16%
1,73%
3
1 243
-668
-668
6 055
50
350
-41,67%
13,03%
1,65%
3
1 629
-600
-600
6 260
20
359
-23,65%
5,20%
1,66%
3
1 721
-799
-799
6 661
70
527
-32,71%
14,39%
1,56%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
4
-
-
-
2
2 334
241
-165
-170
494
220
8
8
-
286
-13
-158
5
23
-474
-677
275
3
-473
-704
1 191
-
-465
-676
1 243
-
-518
-668
1 577
52
-373
-600
1 721
-
-563
-799

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
73
73
-
-
49
49
-
-
1 040
1 040
-
-
839
839
-
381
2
383
-
5 290
577
5 867
-
5 511
657
6 168
-
5 738
45
5 783
-
5 974
81
6 055
-
6 223
37
6 260
-
6 553
108
6 661

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
185
-
32
217
-
-
183
98
23
304
101
-
-
60
878
1 039
111
-
-
33
695
839
103
-
-
246
34
383
100
-
-
4 771
996
5 867
100
-
-
4 893
1 175
6 168
100
-
-
4 759
924
5 783
100
-
-
5 578
376
6 054
104
-
-
5 829
327
6 260
104
-
-
6 148
410
6 662

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
404
-
104
-
2 575
-
-
25
-
2
-
714
-
-
-
-
-
-
286
-
-
-
-
-
-
28
-
-
54
-
7
-
278
-
-
362
-
59
-
1 191
50
-
350
-
70
-
1 243
20
-
359
-
63
-
1 629
70
-
527
-
133
-
1 721

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
755
-
-
-
-
-
228,13%
-
-
-
183
-100,00%
-
-
-
-
213,04%
2
1 167
260
-165
372,47%
-7,07%
40,66%
6,94%
9,71%
20,50%
1
494
27
8
-
1,62%
24,29%
29,15%
13,23%
20,58%
-
-
-
-13
-100,00%
-
-
-
26,89%
5,88%
-
-
-
-253
-98,18%
-9 480,00%
80,00%
-8 380,00%
1,70%
57,93%
1
275
61
-246
-76,91%
-172,00%
70,91%
-188,36%
1,62%
55,83%
3
397
142
-229
-4,18%
-39,04%
86,06%
-73,80%
1,73%
2,16%
3
414
158
-269
-21,18%
-41,67%
75,30%
-23,73%
1,65%
13,03%
3
526
150
-29
-8,37%
-23,65%
73,30%
-18,39%
1,66%
5,20%
3
574
249
-220
-
-32,71%
77,86%
-17,55%
1,56%
14,39%

Verksamhet & Status

Bolagets verksamhet är försäljning av utbildning, tjänster och rådgivning inom offentlig upphandling och anbudsgivning och därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva handel med värdepapper samt förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556577-7686
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-10-18
Juridiskt namn
Sense Produktion AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Rydh Bergseje, Maj Christine (f. 1951)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Rydh, Bo Göran (f. 1955)
Styrelseledamot
Rydh Bergseje, Maj Christine (f. 1951)
Rydh, Bo Göran (f. 1955)
Styrelsesuppleant
Rydh, Hanna Evelina (f. 1992)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).