Organisations- & personalutveckling Rikard Hedlund AB

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 14/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Linnégatan 26, 413 04, GÖTEBORG
Tel.nummer
070-9149939
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556553-7072
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Organisations- & personalutveckling Rikard Hedlund AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Organisations- & personalutveckling Rikard Hedlund AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 14/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är hög och lönsamheten är utmärkt i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan är dessutom utmärkt. Analysera möjligheten till ytterligare tillväxt. Det kommer att placera företaget bland de främsta bolagen.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
15,04% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
592,00% (2016)
Soliditet
Saknas
83,78% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
133
19
15
148
0
0
15,04%
592,00%
83,78%
1
340
164
127
360
0
25
48,53%
705,88%
86,11%
1
347
175
136
394
0
25
51,01%
354,95%
71,83%
1
393
-57
-4
405
0
66
-13,99%
190,87%
48,64%
1
446
119
66
417
-
183
26,91%
277,88%
70,11%
1
728
28
20
401
214
7
3,85%
211,05%
51,25%
1
783
135
88
361
207
0
17,37%
298,35%
65,24%
1
479
2
2
171
178
0
1,04%
512,12%
80,70%
1
323
-1
-1
213
45
6
0,62%
311,94%
68,54%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
133
-
20
19
340
-
165
164
347
-
176
175
393
-
39
-57
446
-
14
119
728
-
29
28
783
-
137
135
479
-
5
2
323
-
73
-1

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
1
-
45
45
-
-
148
148
-
-
360
360
-
-
394
394
-
8
397
405
-
104
314
418
-
-
401
401
-
-
361
361
-
1
169
170
-
4
209
213

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
121
0
0
121
124
0
0
0
25
149
310
0
0
0
51
361
283
0
0
0
111
394
197
0
0
0
208
405
251
53
0
0
113
417
186
25
0
0
190
401
216
25
0
0
121
362
138
0
0
0
33
171
146
0
0
0
67
213

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133
-
-
25
-
8
200
340
-
-
25
-
8
100
347
-
-
66
-
21
50
393
-
-
183
-
56
50
446
214
-
7
-
69
-
728
207
-
-
-
65
50
783
178
-
-
-
56
10
479
45
-
6
-
18
10
323

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
121
-100,00%
-
-
-
-
-
1
133
10
20
-60,88%
15,04%
100,00%
92,48%
83,78%
592,00%
1
340
56
165
-2,02%
48,53%
100,00%
90,88%
86,11%
705,88%
1
347
44
176
-11,70%
51,01%
100,00%
81,56%
71,83%
354,95%
1
393
136
39
-11,88%
-13,99%
100,25%
48,09%
48,64%
190,87%
1
446
276
14
-38,74%
26,91%
100,00%
45,07%
70,11%
277,88%
1
728
344
29
-7,02%
3,85%
100,00%
28,98%
51,25%
211,05%
1
783
307
137
63,47%
17,37%
100,00%
30,65%
65,24%
298,35%
1
479
255
7
48,30%
1,04%
100,00%
28,39%
80,70%
512,12%
1
323
141
78
-
0,62%
100,00%
43,96%
68,54%
311,94%

Verksamhet & Status

Bedriva tandläkarpraktik.

Org.nummer
556553-7072
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-03-24
Juridiskt namn
Organisations- & personalutveckling Rikard Hedlund AB
Länsäte
Göteborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hedlund, Sivert Rikard (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Hedlund, Krister Mikael (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).