Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stora Räppevägen 61, 352 74, VÄXJÖ
Tel.nummer
0470-701400
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556062-3828
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1955
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Willo Holding AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Willo AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
14,92%
14,27% (2016)
Kassalikviditet
115,11%
141,01% (2016)
Soliditet
64,37%
62,02% (2016)
Bruttovinstmarginal
83,51%
81,49% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
81
86 248
12 882
9 360
91 975
1 050
27 588
15,33%
118,04%
49,46%
77
79 011
10 150
7 585
84 808
962
25 291
13,43%
191,52%
66,58%
71
79 323
13 897
10 054
79 599
841
23 442
18,30%
220,68%
66,43%
66
70 598
10 611
7 595
73 130
931
20 033
15,87%
223,26%
64,03%
68
70 870
8 473
6 128
68 924
873
20 107
12,25%
178,98%
62,72%
71
76 739
17 670
12 535
65 193
808
20 386
23,51%
84,89%
56,27%

Resultaträkning (tkr)

2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
85 722
526
12 501
12 882
78 808
203
9 622
10 150
78 906
417
13 917
13 897
70 095
503
11 061
10 611
70 630
240
8 584
8 473
76 654
85
17 929
17 670

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
39 511
52 464
91 975
-
39 344
45 464
84 808
-
35 409
44 190
79 599
-
35 019
38 111
73 130
-
38 335
30 589
68 924
-
40 109
25 084
65 193

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
45 494
0
8 586
4 351
33 544
91 975
56 462
0
10 222
879
17 245
84 808
52 878
0
9 982
2 041
14 698
79 599
46 824
0
9 714
3 555
13 037
73 130
43 229
0
9 136
5 125
11 434
68 924
36 683
0
9 172
3 916
15 423
65 194

Löner & utdelning (tkr)

2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 050
-
27 588
-
10 692
-
86 248
962
-
25 291
100
9 711
-
79 011
841
-
23 442
210
9 492
-
79 323
931
-
20 033
-
8 578
-
70 598
873
-
20 107
-
8 503
-
70 870
808
-
20 386
-
8 630
-
76 739

Nyckeltal

2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
81
1 058
490
28853
8,77%
15,33%
89,36%
22,07%
49,46%
118,04%
77
1 023
474
28009
-0,12%
13,43%
89,39%
35,81%
66,58%
191,52%
71
1 111
484
31455
12,57%
18,30%
87,99%
37,38%
66,43%
220,68%
66
1 062
452
28158
-0,76%
15,87%
88,69%
35,77%
64,03%
223,26%
68
1 039
438
25089
-7,86%
12,25%
85,76%
27,12%
62,72%
178,98%
71
1 080
431
33692
-
23,51%
88,89%
12,60%
56,27%
84,89%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
94
135 021
20 046
13 059
95 726
2 138
40 669
14,92%
115,11%
64,37%
86
113 286
15 766
9 963
90 736
1 733
32 719
14,27%
141,01%
62,02%
89
102 876
14 406
8 499
81 931
1 179
31 197
14,58%
173,92%
56,63%
86
96 108
14 679
10 095
89 114
1 140
30 049
16,17%
147,13%
54,62%
81
86 248
12 069
8 525
88 177
1 050
27 588
14,30%
89,47%
42,33%
77
79 011
8 867
5 760
83 460
962
25 291
11,60%
123,51%
60,47%
71
79 323
12 466
8 205
77 738
841
23 442
16,27%
137,26%
61,52%
66
70 598
9 391
5 057
69 281
931
20 033
13,90%
142,65%
61,82%
68
70 870
7 936
3 998
62 921
873
20 107
11,28%
117,56%
63,61%
71
76 739
17 061
8 325
60 495
808
20 386
22,57%
62,07%
56,71%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
134 734
287
19 363
20 046
112 845
441
15 694
15 766
102 627
249
14 327
14 406
95 338
770
13 947
14 679
85 722
526
11 613
12 069
78 808
203
8 180
8 867
78 906
417
12 320
12 466
70 095
503
9 678
9 391
70 630
240
7 908
7 936
76 654
85
17 209
17 061

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
47 405
48 321
95 726
-
39 838
50 898
90 736
-
41 570
40 361
81 931
-
25 601
63 513
89 114
-
35 767
52 410
88 177
-
38 375
45 085
83 460
-
33 587
44 151
77 738
-
31 233
38 048
69 281
-
32 457
30 464
62 921
-
35 420
25 074
60 494

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
29 953
40 600
0
0
25 173
95 726
26 894
37 670
0
3 511
22 661
90 736
18 931
35 210
0
14 030
13 760
81 931
23 826
31 860
0
0
33 428
89 114
13 731
30 250
0
0
44 195
88 176
27 206
29 820
0
0
26 434
83 460
25 446
28 690
0
0
23 602
77 738
21 241
27 680
0
0
20 360
69 281
20 184
25 435
0
0
17 302
62 921
16 187
23 233
0
0
21 075
60 495

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 138
587
40 669
2 941
15 969
-
135 021
1 733
331
32 719
3 312
13 130
10 000
113 286
1 179
-
31 197
295
12 710
2 000
102 876
1 140
-
30 049
433
11 845
13 395
96 108
1 050
-
27 588
-
10 692
-
86 248
962
-
25 291
100
9 711
2 000
79 011
841
-
23 442
210
9 492
4 000
79 323
931
-
20 033
-
8 578
4 000
70 598
873
-
20 107
-
8 503
4 000
70 870
808
-
20 386
-
8 630
-
76 739

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
94
1 433
595
26390
19,40%
14,92%
83,51%
17,18%
64,37%
115,11%
86
1 312
563
21697
9,96%
14,27%
81,49%
25,02%
62,02%
141,01%
89
1 153
521
19767
7,65%
14,58%
85,02%
25,92%
56,63%
173,92%
86
1 109
506
18942
11,22%
16,17%
85,85%
31,56%
54,62%
147,13%
81
1 058
490
17313
8,77%
14,30%
89,36%
9,58%
42,33%
89,47%
77
1 023
474
14099
-0,12%
11,60%
89,39%
23,67%
60,47%
123,51%
71
1 111
484
17656
12,57%
16,27%
87,99%
26,04%
61,52%
137,26%
66
1 062
452
14610
-0,76%
13,90%
88,69%
25,23%
61,82%
142,65%
68
1 039
438
12947
-7,86%
11,28%
85,76%
18,64%
63,61%
117,56%
71
1 080
431
21727
-
22,57%
88,89%
5,22%
56,71%
62,07%

Verksamhet & Status

Försäljning av konsulttjänster inom byggbranschen.

Org.nummer
556062-3828
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1955-12-02
Juridiskt namn
Willo AB
Länsäte
Växjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Johansson, Marcus Karl (f. 1978)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Olofsson, Thomas Berndt Magnus (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Lars Göran Erik (f. 1955)
Styrelseledamot
Barsby, Carl Göran (f. 1951)
Swanström, Bengt Einar (f. 1955)
Johansson, Lars Göran Erik (f. 1955)
Stål, Jan-Eric Olof (f. 1957)
Vati, Eva Helena (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).