Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nobelvägen 2, 802 67, GÄVLE
Tel.nummer
070-6310025
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556765-4685
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2008
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hazika AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hazika AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gävle
Nyckeltal
Vinstmarginal
18,75%
11,00% (2016)
Kassalikviditet
260,43%
240,12% (2016)
Soliditet
62,63%
64,47% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
1 072
201
113
644
-
-
18,75%
260,43%
62,63%
0
991
109
109
456
0
482
11,00%
240,12%
64,47%
0
443
103
103
347
0
56
23,25%
246,15%
66,28%
1
73
-252
-230
111
0
0
-346,58%
488,89%
82,88%
1
842
-89
-11
313
349
0
-10,57%
1 226,09%
91,04%
1
1 111
95
46
559
436
0
8,55%
288,89%
63,82%
1
1 367
73
33
521
0
420
5,34%
242,33%
55,61%
1
1 038
75
38
404
390
0
7,23%
260,65%
59,10%
1
1 203
121
61
397
580
0
10,06%
194,61%
46,84%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 072
-
201
201
991
-
109
109
443
-
103
103
73
-
-253
-252
842
-
-94
-89
1 111
-
90
95
1 367
-
71
73
1 038
-
74
75
1 203
-
121
121

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
45
599
644
-
67
389
456
-
58
288
346
-
23
88
111
-
31
282
313
-
39
520
559
-
-
521
521
-
-
404
404
-
-
397
397

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
362
53
0
0
230
645
294
0
0
0
162
456
230
0
0
0
117
347
92
0
0
0
18
110
267
23
0
0
23
313
278
101
0
0
180
559
232
74
0
0
215
521
199
51
0
0
155
405
161
32
0
0
204
397

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 072
-
-
482
-
186
-
991
-
-
56
-
58
-
443
-
-
-
-
32
-
73
349
-
-
-
178
-
842
436
-
-
-
226
-
1 111
-
-
420
-
281
-
1 367
390
-
-
-
169
-
1 038
580
-
-
-
220
-
1 203

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
1 072
659
223
8,17%
18,75%
100,00%
34,42%
62,63%
260,43%
-
-
-
129
123,70%
11,00%
100,00%
22,91%
64,47%
240,12%
-
-
-
114
506,85%
23,25%
100,00%
38,60%
66,28%
246,15%
1
73
73
-245
-91,33%
-346,58%
100,00%
95,89%
82,88%
488,89%
1
842
560
-86
-24,21%
-10,57%
100,12%
30,76%
91,04%
1 226,09%
1
1 111
698
91
-18,73%
8,55%
100,00%
30,60%
63,82%
288,89%
1
1 367
763
71
31,70%
5,34%
100,00%
22,38%
55,61%
242,33%
1
1 038
616
74
-13,72%
7,23%
100,00%
23,99%
59,10%
260,65%
1
1 203
884
121
-
10,06%
100,00%
16,04%
46,84%
194,61%

Verksamhet & Status

Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556765-4685
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2008-09-11
Juridiskt namn
Hazika AB
Länsäte
Gävle

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Storm Horn, Ann Christina (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lind, Mimmi Maria Kristina (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Storm Horn, Ann Christina (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Horn, Bengt Olov (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).