Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Esbogatan 11, 164 74, KISTA
Tel.nummer
08-58818900
E-postadress
info@k-rauta.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556511-2991
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
K-rauta AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
K-rauta AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
-4,22%
-1,06% (2016)
Kassalikviditet
86,13%
92,04% (2016)
Soliditet
62,41%
65,56% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
812
1 940 827
-83 568
-59 643
682 497
3 200
238 075
-4,22%
86,13%
62,41%
822
2 058 279
-25 174
-2 781
740 695
2 026
236 206
-1,06%
92,04%
65,56%
807
1 966 229
-57 750
-33 981
789 232
2 344
229 636
-2,83%
90,11%
61,88%
826
1 779 078
-135 356
-94 678
811 247
1 725
226 395
-7,50%
117,61%
64,39%
723
1 783 821
-195 691
-186 404
765 816
1 736
247 539
-10,91%
94,21%
60,59%
801
1 879 824
-268 337
-261 073
791 034
2 011
275 134
-13,73%
94,22%
57,47%
877
1 950 202
-205 743
-200 588
936 222
1 197
282 677
-9,55%
77,92%
8,94%
813
1 995 686
-104 407
-98 989
851 044
1 172
266 025
-4,96%
66,74%
7,50%
819
1 999 383
-88 462
-84 699
713 250
1 153
239 427
-3,99%
80,18%
20,70%
797
1 799 717
-138 272
-172 554
787 384
1 218
230 532
-6,23%
82,18%
3,53%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 924 988
15 839
-82 246
-83 568
2 050 185
8 094
-22 594
-25 174
1 957 675
8 554
-56 170
-57 750
1 767 136
11 942
-133 209
-135 356
1 774 388
9 433
-194 261
-195 691
1 860 511
19 313
-255 857
-268 337
1 940 655
9 547
-185 747
-205 743
1 984 588
11 098
-98 687
-104 407
1 988 592
10 791
-79 716
-88 462
1 789 797
9 920
-112 106
-138 272

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
46 527
635 970
682 497
-
62 330
678 365
740 695
-
72 666
716 566
789 232
-
93 871
717 376
811 247
-
122 691
643 125
765 816
-
158 383
632 651
791 034
-
181 463
754 759
936 222
-
178 934
672 110
851 044
-
168 206
545 044
713 250
-
156 050
631 334
787 384

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
425 957
0
0
70
256 470
682 497
485 601
0
0
1
255 093
740 695
488 382
0
0
2
300 848
789 232
522 362
0
0
23 632
265 253
811 247
464 039
0
3 946
20 584
277 247
765 816
454 576
0
15 181
80 361
240 916
791 034
83 695
0
1 100
598 461
252 967
936 223
63 838
0
0
511 548
275 658
851 044
147 644
0
0
341 507
224 099
713 250
27 800
0
1 993
541 809
215 782
787 384

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 200
-
238 075
-
97 559
-
1 940 827
2 026
-
236 206
-
97 764
-
2 058 279
2 344
-
229 636
-
78 689
-
1 966 229
1 725
-
226 395
-
78 193
-
1 779 078
1 736
-
247 539
-
83 972
-
1 783 821
2 011
-
275 134
-
89 434
-
1 879 824
1 197
-
282 677
-
95 117
-
1 950 202
1 172
-
266 025
-
88 670
-
1 995 686
1 153
-
239 427
-
77 345
-
1 999 383
1 218
-
230 532
-
82 940
-
1 799 717

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
812
2 371
426
-58620
-6,11%
-4,22%
100,00%
19,71%
62,41%
86,13%
822
2 494
423
5873
4,73%
-1,06%
100,00%
20,65%
65,56%
92,04%
807
2 426
389
-24398
10,78%
-2,83%
100,00%
21,24%
61,88%
90,11%
826
2 139
375
-87245
-0,41%
-7,50%
100,00%
25,59%
64,39%
117,61%
723
2 454
466
-143342
-4,63%
-10,91%
100,00%
20,62%
60,59%
94,21%
801
2 323
458
-189995
-4,13%
-13,73%
100,00%
21,06%
57,47%
94,22%
877
2 213
432
-138254
-2,21%
-9,55%
100,00%
25,86%
8,94%
77,92%
813
2 441
438
-58180
-0,20%
-4,96%
100,00%
19,98%
7,50%
66,74%
819
2 428
388
-48917
11,11%
-3,99%
100,00%
16,14%
20,70%
80,18%
797
2 246
395
-79903
-
-6,23%
100,00%
23,22%
3,53%
82,18%

Verksamhet & Status

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva import och export inom verkstadsbranschen samt bedriva konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556511-2991
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-04-07
Juridiskt namn
K-rauta AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Magnusson, Yvonné Zofia Elisabeth (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Moré, Cesar Kaysar (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kasurinen, Tommi Jarkko (f. 1972)
Styrelseledamot
Heimo, Timo (f. 1967)
Kaitaharju, Mia (f. 1968)
Kasurinen, Tommi Jarkko (f. 1972)
Karotie, Jani (f. 1973)
Pasanen, Mikko (f. 1973)
Kivinen, Jarno (f. 1974)
Stenbom, Jennie (f. 1975)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Waller, Dan Stefan Johan (f. 1968)
Leclercq, Eva Marika (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).