Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Rönnvägen 9, 957 32, ÖVERTORNEÅ
Tel.nummer
070-5908800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556297-1522
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Pello Torv AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Pello Torv AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Övertorneå
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
46,39%
151,24% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1385
0
19
0
0
0
1
-
46,39%
-
1135
0
15
0
0
0
1
-
151,24%
-
1
2 019
-340
-340
723
0
251
-17,04%
78,00%
13,97%
1
3 059
100
100
958
0
228
4,23%
90,38%
17,33%
1
1 664
-66
-66
546
0
148
-1,97%
113,07%
12,09%
1
1 136
-220
-220
707
0
20
-14,10%
70,72%
10,89%
1
1 363
-187
-187
825
-
118
-13,35%
60,37%
6,91%
1
1 990
-103
-103
1 482
216
0
-1,76%
127,73%
7,29%
1
1 862
84
84
939
284
0
6,59%
82,16%
17,15%
2
1 398
-404
-404
1 005
199
147
-25,42%
32,20%
7,66%
2
1 585
-1 009
-359
1 641
288
219
-52,79%
76,55%
9,93%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
67
19
-
-
12
15
1 954
65
-333
-340
2 934
125
124
100
1 627
37
-33
-66
1 007
129
-186
-220
966
397
-150
-187
1 990
-
-36
-103
1 805
57
95
84
1 247
151
-317
-404
1 578
7
-840
-1 009

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
267
267
-
-
506
506
-
341
382
723
-
290
668
958
-
319
226
545
-
492
215
707
-
599
226
825
-
914
568
1 482
-
630
309
939
-
880
125
1 005
-
1 210
431
1 641

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
250
109
208
97
664
0
60
108
276
121
565
101
0
0
172
450
723
166
0
0
85
707
958
66
0
0
303
176
545
77
0
0
367
263
707
57
0
0
444
323
824
108
0
200
753
422
1 483
161
0
200
236
342
939
77
0
200
433
295
1 005
163
0
200
716
563
1 642

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
1 385
1
-
-
-
-
-
1 135
1
-
-
-
-
-
-
251
-
109
-
2 019
-
-
228
-
99
-
3 059
-
-
148
-
66
-
1 664
-
-
20
-
11
-
1 136
-
-
118
-
55
-
1 363
216
-
-
-
92
-
1 990
284
-
-
-
95
-
1 862
199
-
147
-
135
-
1 398
288
-
219
-
188
-
1 585

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 385
-
-
176
-
-
-
-
-
46,39%
1 135
-
-
120
-100,00%
-
-
-
-
151,24%
1
1 954
466
-264
-33,40%
-17,04%
100,00%
-3,48%
13,97%
78,00%
1
2 934
408
304
80,33%
4,23%
100,00%
-1,33%
17,33%
90,38%
1
1 627
263
140
61,57%
-1,97%
100,00%
3,07%
12,09%
113,07%
1
1 007
49
1
4,24%
-14,10%
100,00%
-4,77%
10,89%
70,72%
1
966
207
51
-51,46%
-13,35%
100,00%
-10,04%
6,91%
60,37%
1
1 990
355
397
10,25%
-1,76%
100,00%
7,34%
7,29%
127,73%
1
1 805
411
577
44,75%
6,59%
100,00%
-1,83%
17,15%
82,16%
2
624
243
179
-20,98%
-25,42%
100,00%
-13,63%
7,66%
32,20%
2
789
353
-347
-
-52,79%
100,00%
-8,37%
9,93%
76,55%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra arbeten med skogsmaskiner, köpa och sälja skog, tillverka och sälja elektriska artiklar samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper jämte idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556297-1522
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-04-27
Juridiskt namn
Pello Torv AB
Länsäte
Övertorneå

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Oja, Nils Stefan (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Koliseva Oja, Sari Mirjam (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).