Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Björkskogsvägen 14, 762 96, RÅNÄS
Tel.nummer
0708-450875
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556041-4129
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1942
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Evello Marin AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Evello Marin AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norrtälje
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
555,88%
116,74% (2016)
Soliditet
97,95%
75,52% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
4 255
-3 300
-2 954
23 765
0
2 540
-95,31%
244,54%
79,34%
8
8 756
-276
-569
26 819
0
2 277
-2,78%
151,58%
81,32%
8
15 933
-4 981
-3 712
32 166
300
1 602
-26,44%
111,99%
69,59%

Resultaträkning (tkr)

2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 434
821
-6 648
-3 300
7 957
799
-1 832
-276
14 528
1 405
-4 575
-4 981

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 715
16 050
23 765
-
15 131
11 687
26 818
-
17 108
15 058
32 166

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
18 855
0
0
0
4 910
23 765
21 809
0
0
0
5 010
26 819
22 383
0
0
0
9 783
32 166

Löner & utdelning (tkr)

2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 540
-
1 224
-
4 255
-
-
2 277
-
801
-
8 756
300
-
1 602
-
777
-
15 933

Nyckeltal

2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
572
648
-5609
-56,84%
-95,31%
80,84%
324,40%
79,34%
244,54%
8
995
409
770
-45,23%
-2,78%
88,49%
83,91%
81,32%
151,58%
8
1 816
357
-1238
-
-26,44%
97,68%
36,31%
69,59%
111,99%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
6
-76
-76
5 132
-
-
-
555,88%
97,95%
0
0
-472
-472
8 346
0
0
-
116,74%
75,52%
1
1 721
1 117
1 117
9 221
0
25
64,90%
125,75%
95,33%
1
98
-2 371
-2 371
9 225
0
220
-2 418,37%
50,73%
83,18%
1
327
216
432
13 404
0
331
65,75%
2 081,25%
99,16%
3
731
-635
-933
16 772
-
790
-180,18%
206,81%
91,59%
4
778
-4 318
-2 763
20 376
0
1 894
-566,54%
360,92%
82,17%
6
3 986
-3 026
-2 679
24 740
0
2 540
-94,76%
235,64%
80,43%
8
8 362
-357
-570
27 525
0
2 277
-3,99%
140,47%
82,02%
8
15 690
-4 451
-2 176
32 676
300
1 602
-23,21%
106,71%
70,16%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
6
-76
-76
-
-
-473
-472
1 721
-
1 116
1 117
98
-
-2 394
-2 371
327
-
-918
216
338
393
-634
-635
762
16
-4 592
-4 318
3 165
821
-6 372
-3 026
7 563
799
-1 911
-357
14 285
1 405
-4 068
-4 451

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 754
378
5 132
-
5 961
2 385
8 346
-
8 289
933
9 222
-
8 384
842
9 226
-
10 682
2 722
13 404
-
15 013
1 758
16 771
-
8 484
11 892
20 376
-
9 285
15 455
24 740
-
16 480
11 045
27 525
-
18 168
14 508
32 676

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 027
0
0
37
68
5 132
6 303
0
0
0
2 043
8 346
8 790
0
0
0
431
9 221
7 673
0
0
663
889
9 225
13 292
0
0
0
112
13 404
15 361
0
0
750
661
16 772
16 743
0
0
450
3 183
20 376
19 898
0
0
0
4 843
24 741
22 577
0
0
0
4 949
27 526
22 924
0
0
0
9 752
32 676

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
8
-
1 721
-
-
220
-
72
-
98
-
-
331
-
111
1 000
327
-
-
790
-
264
2 500
731
-
-
1 894
-
925
450
778
-
-
2 540
-
1 224
450
3 986
-
-
2 277
-
801
-
8 362
300
-
1 602
-
777
-
15 690

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-69
-
-
-
-
97,95%
555,88%
-
-
-
-446
-100,00%
-
-
-
75,52%
116,74%
1
1 721
94
1143
1 656,12%
64,90%
100,00%
29,17%
95,33%
125,75%
1
98
358
-2344
-70,03%
-2 418,37%
100,00%
-47,96%
83,18%
50,73%
1
327
521
-871
-3,25%
65,75%
100,00%
798,17%
99,16%
2 081,25%
3
113
394
-622
-55,64%
-180,18%
100,00%
324,56%
91,59%
206,81%
4
191
741
-3824
-75,92%
-566,54%
71,92%
1 142,91%
82,17%
360,92%
6
528
648
-5637
-58,15%
-94,76%
79,21%
335,29%
80,43%
235,64%
8
945
409
395
-47,06%
-3,99%
87,89%
80,60%
82,02%
140,47%
8
1 786
357
-1510
-
-23,21%
97,64%
33,29%
70,16%
106,71%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva bildbyråverksamhet, driva webbhotell och designcenter, designa hemsidor, sälja domännamn samt tillhandahålla utrymme för hemsidor samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556041-4129
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1942-06-22
Juridiskt namn
Evello Marin AB
Länsäte
Norrtälje

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ebbvik, Marie-Louise (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Anger, Sven Jakob Niklas Rolandson (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Anger, Claes Jesper Mattias R (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).