Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Södra Hamnen 4, 471 32, SKÄRHAMN
Tel.nummer
0304-600280
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556378-5608
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Skärhamns Frys AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Skärhamns Frys AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tjörn
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,25%
9,02% (2016)
Kassalikviditet
170,26%
213,21% (2016)
Soliditet
61,27%
68,59% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2005-08
2004-08
2003-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
17
36 766
4 204
2 670
41 448
996
3 126
15,41%
13,95%
30,58%
17
35 336
231
11
42 114
1 089
3 141
5,89%
8,30%
23,76%
19
56 586
2 415
1 701
44 946
1 404
3 072
7,15%
7,10%
22,24%

Resultaträkning (tkr)

2005-08
2004-08
2003-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
36 711
55
5 649
4 204
35 336
-
2 079
231
56 586
-
4 040
2 415

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2005-08
2004-08
2003-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
17 766
23 682
41 448
-
18 806
23 308
42 114
-
20 303
24 643
44 946

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2005-08
2004-08
2003-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
12 675
0
1 488
9 400
17 881
41 444
10 005
0
1 024
11 747
19 334
42 110
9 995
4
1 202
9 428
24 318
44 947

Löner & utdelning (tkr)

2005-08
2004-08
2003-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
996
-
3 126
-
1 643
-
36 766
1 089
-
3 141
-
1 624
-
35 336
1 404
-
3 072
-
1 780
-
56 586

Nyckeltal

2005-08
2004-08
2003-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
17
2 159
343
9189
3,89%
15,41%
100,00%
15,80%
30,58%
13,95%
17
2 079
347
4861
-37,55%
5,89%
100,00%
11,25%
23,76%
8,30%
19
2 978
331
6910
-
7,15%
100,00%
0,57%
22,24%
7,10%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
28 051
258
1 096
33 966
-
5 072
2,25%
170,26%
61,27%
15
65 242
5 296
4 090
31 368
0
7 161
9,02%
213,21%
68,59%
15
30 362
1 448
1 557
42 043
0
4 909
6,56%
3,92%
43,41%
15
34 024
1 378
973
43 902
0
4 865
5,96%
11,30%
39,54%
16
36 215
610
1 055
46 615
0
5 034
3,91%
10,52%
37,13%
16
38 883
2 453
1 972
47 795
-
4 925
8,55%
10,03%
37,12%
16
41 151
4 134
2 926
50 517
1 268
3 501
11,98%
18,53%
33,79%
17
37 989
2 011
1 417
48 566
1 266
3 889
6,95%
13,00%
30,98%
17
37 902
2 732
1 560
49 745
1 241
3 814
11,87%
4,86%
29,33%
17
38 268
429
360
44 553
1 276
3 440
3,89%
9,69%
30,85%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
28 046
5
631
258
65 241
1
5 884
5 296
30 339
23
1 989
1 448
33 978
46
2 024
1 378
35 951
264
1 406
610
38 577
306
3 293
2 453
41 151
-
4 924
4 134
37 989
-
2 638
2 011
37 902
-
4 498
2 732
38 268
-
1 449
429

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
17 455
16 510
33 965
-
18 211
13 156
31 367
-
18 938
23 106
42 044
-
19 709
24 193
43 902
-
20 209
26 406
46 615
-
20 959
26 836
47 795
-
20 559
29 958
50 517
-
20 640
27 926
48 566
-
21 015
28 729
49 744
-
18 294
26 259
44 553

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
17 513
4 230
0
5 200
7 022
33 965
17 417
5 255
0
3 600
5 096
31 368
14 326
5 030
0
4 576
18 110
42 042
13 103
5 455
666
7 800
16 878
43 902
13 129
5 355
560
8 200
19 371
46 615
13 074
5 985
589
8 600
19 547
47 795
12 102
6 370
461
9 000
22 583
50 516
10 176
6 245
334
9 400
22 411
48 566
9 759
6 195
206
9 800
23 785
49 745
9 200
5 824
110
8 200
21 220
44 554

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
5 072
-
2 167
1 000
28 051
-
-
7 161
-
3 019
1 000
65 242
-
-
4 909
-
2 090
1 000
30 362
-
-
4 865
-
1 942
1 000
34 024
-
-
5 034
-
2 007
1 000
36 215
-
-
4 925
-
1 990
1 000
38 883
1 268
-
3 501
-
1 869
1 000
41 151
1 266
-
3 889
-
1 738
1 000
37 989
1 241
-
3 814
-
1 878
1 000
37 902
1 276
-
3 440
-
1 756
1 000
38 268

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
1 870
484
1475
-57,01%
2,25%
100,00%
33,83%
61,27%
170,26%
15
4 349
682
7104
115,04%
9,02%
100,00%
12,35%
68,59%
213,21%
15
2 023
469
2892
-10,71%
6,56%
100,00%
16,47%
43,41%
3,92%
15
2 265
464
3710
-5,49%
5,96%
100,00%
21,53%
39,54%
11,30%
16
2 247
441
3028
-6,81%
3,91%
100,00%
19,57%
37,13%
10,52%
16
2 411
432
4856
-6,26%
8,55%
100,00%
18,89%
37,12%
10,03%
16
2 572
415
6271
8,32%
11,98%
100,00%
17,92%
33,79%
18,53%
17
2 235
407
4040
0,23%
6,95%
100,00%
14,52%
30,98%
13,00%
17
2 230
413
5758
-0,96%
11,87%
100,00%
13,04%
29,33%
4,86%
17
2 251
382
2629
-
3,89%
100,00%
13,17%
30,85%
9,69%

Verksamhet & Status

Bolaget skall för verkstadsindustrin bedriva tillverkning av elektronikkonstruktioner, konsultativ verksamhet inom elektronikbranschen, handel med elektroniskt material, idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556378-5608
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-11-22
Juridiskt namn
Skärhamns Frys AB
Länsäte
Tjörn

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Fransson, Evald Erling (f. 1950)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gabre, Lars Johan (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Olsson, Jan Olof (f. 1946)
Styrelseledamot
Olsson, Jan Olof (f. 1946)
Fransson, Evald Erling (f. 1950)
Karlsson, Ida Birgitta (f. 1954)
Bertelsen, Bo-Eric (f. 1955)
Bertelsen, Ruth Anna-Karin (f. 1958)
Styrelsesuppleant
Bertelsen, Anna Helena (f. 1983)
Fransson, Sven Erling Peter (f. 1986)
Johansson, Sonja Ulrika (f. 1988)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).