Balco AB

Balco AB

Balcos öppna och inglasade balkongsystem efterfrågas över hela Europa och våra innovativa lösningar och eleganta design har skänkt många människor ökad livskvalitet. Nästa gång är det kanske er tur?

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Älgvägen 4, 352 45, VÄXJÖ
Tel.nummer
0470-533050
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556299-4482
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Balco AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Balco AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,01%
7,83% (2016)
Kassalikviditet
158,64%
145,31% (2016)
Soliditet
40,87%
37,91% (2016)
Bruttovinstmarginal
-6,80%
-8,90% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
185
877 693
103 373
47 652
493 547
0
84 603
12,01%
158,64%
40,87%
178
710 803
53 626
9 599
364 631
0
77 596
7,83%
145,31%
37,91%
149
570 233
49 594
38 561
325 289
0
67 348
9,16%
149,73%
39,54%
136
539 105
8 905
6 005
355 130
0
57 544
4,05%
117,96%
25,36%
128
509 444
-6 064
-138
313 296
0
51 156
-0,59%
111,77%
26,83%
130
583 089
36 806
-1 003
381 454
0
49 662
6,93%
147,44%
36,14%
123
532 933
34 257
-1 504
274 978
0
45 836
7,06%
207,84%
54,27%
116
249 104
-11 567
-873
242 473
0
27 214
-3,51%
299,74%
66,96%
117
540 703
36 400
31 351
340 054
0
41 577
7,04%
199,00%
50,65%
137
584 037
9 902
7 059
365 610
0
46 284
5,16%
166,51%
41,36%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
877 384
309
104 938
103 373
710 507
296
55 406
53 626
570 147
86
51 971
49 594
538 076
1 029
21 636
8 905
507 998
1 446
-3 099
-6 064
582 070
1 019
39 980
36 806
529 754
3 179
36 124
34 257
247 715
1 389
-17 585
-11 567
539 841
862
28 379
36 400
581 428
2 609
29 725
9 902

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
18 658
474 889
493 547
-
20 037
344 594
364 631
-
17 537
307 752
325 289
-
27 658
327 472
355 130
-
21 061
292 235
313 296
-
4 806
376 648
381 454
-
5 360
269 618
274 978
-
5 939
236 534
242 473
-
7 301
332 753
340 054
-
8 557
357 053
365 610

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
185 874
20 300
0
0
287 373
493 547
138 223
0
72
0
226 336
364 631
128 624
0
0
0
196 665
325 289
90 063
0
0
0
265 067
355 130
84 058
0
0
0
229 238
313 296
134 020
4 914
0
0
242 520
381 454
135 023
18 209
0
0
121 746
274 978
136 527
33 114
0
0
72 832
242 473
137 400
44 647
0
0
158 007
340 054
111 049
51 513
0
0
203 048
365 610

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
84 603
-
40 351
-
877 693
-
-
77 596
-
32 968
-
710 803
-
-
67 348
-
27 833
-
570 233
-
-
57 544
-
23 808
-
539 105
-
-
51 156
-
21 899
-
509 444
-
-
49 662
-
20 149
-
583 089
-
-
45 836
-
18 084
-
532 933
-
-
27 214
-
11 788
-
249 104
-
-
41 577
-
16 555
-
540 703
-
-
46 284
-
18 673
5 000
584 037

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
185
4 743
-
104938
23,49%
12,01%
-6,80%
21,37%
40,87%
158,64%
178
3 992
-
55478
24,62%
7,83%
-8,90%
16,64%
37,91%
145,31%
149
3 826
-
51971
5,96%
9,16%
-8,77%
19,48%
39,54%
149,73%
136
3 956
-
21636
5,92%
4,05%
-8,45%
11,60%
25,36%
117,96%
128
3 969
-
-3099
-12,73%
-0,59%
-9,83%
12,40%
26,83%
111,77%
130
4 477
-
39980
9,88%
6,93%
-9,57%
23,04%
36,14%
147,44%
123
4 307
-
36124
113,86%
7,06%
-9,97%
27,91%
54,27%
207,84%
116
2 135
-
-17585
-54,11%
-3,51%
-12,94%
66,08%
66,96%
299,74%
117
4 614
-
28379
-7,15%
7,04%
-9,13%
32,37%
50,65%
199,00%
137
4 244
-
29725
-
5,16%
-7,70%
26,49%
41,36%
166,51%

Verksamhet & Status

Bolaget ska självt eller via dotterbolag idka utveckling, produktion och försäljning av produkter företrädesvis inom byggbranschen, bedriva fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556299-4482
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-06-22
Juridiskt namn
Balco AB
Länsäte
Växjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lundahl, Kennet Krister (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Odqvist, Martin Erik (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lundahl, Kennet Krister (f. 1967)
Styrelseledamot
Lundahl, Kennet Krister (f. 1967)
Andersson Nattfogel, Hanna M V (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Kalén, Lennart Karl Arne (f. 1947)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Fälth, Johan Magnus (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).