Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Flöjelbergsgatan 11-13, 431 37, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-874960
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556347-9343
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Rekomo Holding AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rekomo Göteborg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
10,33%
14,32% (2016)
Kassalikviditet
224,97%
194,37% (2016)
Soliditet
60,74%
53,60% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
50 593
5 208
591
24 156
-
-
10,33%
224,97%
60,74%
18
52 358
7 475
5 250
25 642
0
0
14,32%
194,37%
53,60%
18
46 828
4 439
1 905
24 992
0
6 026
9,51%
149,75%
42,86%
17
44 900
4 801
905
20 935
0
6 118
10,73%
118,73%
39,17%
14
44 829
7 525
4 742
23 336
0
5 460
16,86%
184,66%
54,79%
13
40 593
10 037
6 007
20 156
1 159
3 420
24,91%
240,12%
61,39%
11
35 375
10 074
5 614
19 379
979
2 266
28,78%
188,09%
53,66%
10
30 227
7 735
5 612
13 905
989
1 897
25,61%
197,06%
61,23%
9
24 942
6 209
4 640
15 279
972
1 525
24,94%
403,50%
76,81%
11
24 826
4 615
2 502
11 261
994
2 607
18,72%
308,30%
72,74%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
50 404
189
5 206
5 208
52 195
163
7 454
7 475
46 701
127
4 420
4 439
44 750
150
4 756
4 801
44 702
127
7 343
7 525
40 311
282
9 640
10 037
35 295
80
9 997
10 074
30 225
2
7 714
7 735
24 942
-
6 157
6 209
24 812
14
4 443
4 615

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
191
23 965
24 156
-
27
25 614
25 641
-
86
24 906
24 992
-
344
20 591
20 935
-
407
22 929
23 336
-
369
19 787
20 156
-
472
18 907
19 379
-
546
13 359
13 905
-
314
14 965
15 279
-
64
11 197
11 261

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 836
8 766
-
-
7 554
24 156
7 245
8 333
-
-
10 063
25 641
3 995
8 610
-
-
12 387
24 992
2 089
7 836
-
-
11 009
20 934
6 184
8 464
-
-
8 688
23 336
6 542
7 476
-
-
6 137
20 155
6 035
5 595
-
-
7 749
19 379
5 821
3 452
-
-
4 632
13 905
9 109
3 368
-
-
2 802
15 279
5 468
3 492
-
-
2 300
11 260

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
50 593
-
-
-
-
-
-
52 358
-
-
6 026
-
2 260
2 000
46 828
-
-
6 118
-
1 894
-
44 900
-
-
5 460
-
1 767
5 000
44 829
1 159
-
3 420
-
1 380
5 100
40 593
979
-
2 266
-
1 079
-
35 375
989
-
1 897
-
1 077
5 400
30 227
972
-
1 525
-
1 243
4 500
24 942
994
-
2 607
-
1 642
1 000
24 826

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
2 800
540
5243
-3,43%
10,33%
100,00%
32,56%
60,74%
224,97%
18
2 900
495
7513
11,76%
14,32%
100,00%
29,79%
53,60%
194,37%
18
2 595
484
4572
4,36%
9,51%
100,00%
26,81%
42,86%
149,75%
17
2 632
462
4930
0,11%
10,73%
100,00%
21,41%
39,17%
118,73%
14
3 193
548
7504
10,89%
16,86%
100,00%
31,86%
54,79%
184,66%
13
3 101
471
9751
14,21%
24,91%
100,00%
33,86%
61,39%
240,12%
11
3 209
390
10107
16,77%
28,78%
100,00%
31,61%
53,66%
188,09%
10
3 023
410
7827
21,18%
25,61%
100,00%
28,87%
61,23%
197,06%
9
2 771
432
6241
0,52%
24,94%
100,00%
48,77%
76,81%
403,50%
11
2 256
472
4474
-
18,72%
100,00%
35,86%
72,74%
308,30%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta skogsfastigheter.

Org.nummer
556347-9343
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-03-21
Juridiskt namn
Rekomo Göteborg AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ljungberg, Erik Daniel (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kylberg, Lars Niklas (f. 1979)
Styrelseledamot
Synneby, Emil Pontus Erik (f. 1979)
Kylberg, Lars Niklas (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Synneby, Björn Stefan (f. 1945)
Johansson, Lars Erik (f. 1946)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).