Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Björke Västra Nordgård 1, 452 94, STRÖMSTAD
Tel.nummer
0526-27047
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556285-8133
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
GA Torv- & Gräv AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
GA Torv- & Gräv AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Strömstad
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Utvecklingen för den ekonomiska styrkan är också positiv. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-10,98%
-20,27% (2016)
Kassalikviditet
204,31%
123,78% (2016)
Soliditet
29,27%
37,40% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
2 028
-216
-216
1 797
-
-
-10,98%
204,31%
29,27%
3
2 811
-542
-241
1 984
0
498
-20,27%
123,78%
37,40%
2
2 796
111
85
2 274
0
421
4,84%
229,77%
56,23%
2
3 066
248
116
2 296
0
385
10,13%
167,12%
54,61%
3
3 712
77
57
2 714
0
779
2,87%
193,93%
39,09%
3
2 490
-172
3
2 151
-
649
-6,82%
142,66%
46,62%
3
2 944
347
208
2 456
0
567
12,75%
154,36%
46,42%
3
3 423
862
469
1 876
0
564
25,80%
153,91%
47,15%
3
2 745
-467
-348
1 703
0
648
-16,50%
75,15%
9,75%
3
4 211
71
21
2 323
0
697
2,47%
88,34%
26,12%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 785
243
-200
-216
2 570
241
-524
-542
2 561
235
124
111
2 527
539
256
248
3 271
441
94
77
2 317
173
-158
-172
2 840
104
362
347
3 423
-
883
862
2 745
-
-465
-467
4 166
45
103
71

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
747
1 050
1 797
-
942
1 042
1 984
-
1 131
1 142
2 273
-
1 051
1 245
2 296
-
1 005
1 709
2 714
-
770
1 381
2 151
-
832
1 625
2 457
-
435
1 441
1 876
-
523
1 180
1 703
-
791
1 532
2 323

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
526
0
0
760
510
1 796
742
0
0
421
820
1 983
1 044
301
0
442
487
2 274
1 019
301
0
240
736
2 296
904
201
0
737
873
2 715
846
201
0
150
954
2 151
843
381
0
200
1 032
2 456
635
320
0
0
920
1 875
166
0
0
0
1 537
1 703
514
119
0
0
1 689
2 322

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 028
-
-
498
-
161
-
2 811
-
-
421
-
135
60
2 796
-
-
385
-
127
60
3 066
-
-
779
-
205
-
3 712
-
-
649
-
195
-
2 490
-
-
567
-
146
-
2 944
-
-
564
-
131
-
3 423
-
-
648
-
175
-
2 745
-
-
697
-
242
-
4 211

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
1 785
493
-4
-30,54%
-10,98%
100,00%
30,25%
29,27%
204,31%
3
857
235
-315
0,35%
-20,27%
100,00%
8,64%
37,40%
123,78%
2
1 281
275
333
1,35%
4,84%
100,00%
25,58%
56,23%
229,77%
2
1 264
264
438
-22,75%
10,13%
61,06%
20,14%
54,61%
167,12%
3
1 090
335
276
41,17%
2,87%
77,38%
25,56%
39,09%
193,93%
3
772
292
-16
-18,42%
-6,82%
79,72%
18,43%
46,62%
142,66%
3
947
251
502
-17,03%
12,75%
85,92%
20,88%
46,42%
154,36%
3
1 141
239
971
24,70%
25,80%
85,63%
15,22%
47,15%
153,91%
3
915
300
-265
-34,11%
-16,50%
83,02%
-13,01%
9,75%
75,15%
3
1 389
381
319
-
2,47%
74,80%
-3,77%
26,12%
88,34%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga fastigheter och bedriva ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556285-8133
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1986-10-20
Juridiskt namn
GA Torv- & Gräv AB
Länsäte
Strömstad

Sökord

GA | GRÄV | TORV

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Thorsson, Lilly Marianne (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Eliasson, John Gert-Ove (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Edgren Eliasson, Kerstin Anita (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).