Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skiftesvägen 1, 854 63, SUNDSVALL
Tel.nummer
060-6581200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556655-8085
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sundsvalls vårdcentral
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sundsvalls vårdcentral
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sundsvall
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,82%
9,60% (2016)
Kassalikviditet
66,24%
340,45% (2016)
Soliditet
49,98%
48,15% (2016)
Bruttovinstmarginal
73,05%
76,29% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
31
36 593
2 182
259
24 263
-
-
7,82%
66,24%
49,98%
32
40 557
3 573
1 104
24 329
0
0
9,60%
340,45%
48,15%
29
37 896
5 476
2 303
18 811
0
12 024
14,49%
225,33%
56,62%
29
34 873
3 193
-52
14 999
0
12 358
9,29%
215,66%
56,40%
30
34 395
4 701
2 268
13 752
0
11 150
13,75%
341,47%
70,28%
27
33 272
6 411
3 653
13 124
-
10 002
19,78%
226,79%
56,89%
22
28 954
4 191
3 019
14 873
0
8 663
15,25%
132,19%
31,51%
12
13 182
2 563
1 827
11 571
787
2 830
21,10%
106,71%
22,25%
1
377
-19
-19
803
21
0
-5,04%
285,71%
27,27%
1
377
-47
-45
278
77
13
-12,20%
650,00%
85,61%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
33 382
3 211
2 610
2 182
39 722
835
3 812
3 573
37 896
-
5 491
5 476
34 593
280
3 201
3 193
34 347
48
4 667
4 701
33 087
185
6 426
6 411
28 954
-
4 352
4 191
13 119
63
2 136
2 563
377
-
-20
-19
377
-
-54
-47

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
21 053
3 210
24 263
-
665
23 664
24 329
-
982
17 829
18 811
-
1 305
13 694
14 999
-
1 091
12 661
13 752
-
1 220
11 904
13 124
-
7 132
7 741
14 873
-
6 975
4 596
11 571
-
703
100
803
-
18
260
278

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 901
290
0
7 271
4 801
24 263
11 641
95
0
5 651
6 942
24 329
10 537
145
0
230
7 899
18 811
8 233
290
0
140
6 336
14 999
8 286
1 767
0
0
3 699
13 752
6 018
1 857
0
0
5 249
13 124
4 364
413
0
4 240
5 856
14 873
2 346
293
0
4 625
4 307
11 571
219
0
0
550
35
804
238
0
0
0
40
278

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
36 593
-
-
-
-
-
-
40 557
-
-
12 024
-
5 170
-
37 896
-
-
12 358
-
5 817
-
34 873
-
-
11 150
-
5 014
-
34 395
-
-
10 002
-
4 694
-
33 272
-
-
8 663
-
3 982
2 000
28 954
787
-
2 830
-
1 602
500
13 182
21
-
-
-
27
-
377
77
-
13
-
72
-
377

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
31
1 077
588
2900
-15,96%
7,82%
73,05%
-4,77%
49,98%
66,24%
32
1 241
634
4170
4,82%
9,60%
76,29%
42,10%
48,15%
340,45%
29
1 307
510
6059
9,55%
14,49%
71,23%
26,20%
56,62%
225,33%
29
1 193
532
3791
0,72%
9,29%
74,01%
21,27%
56,40%
215,66%
30
1 145
488
5118
3,81%
13,75%
73,01%
26,09%
70,28%
341,47%
27
1 225
495
6915
14,27%
19,78%
80,84%
20,11%
56,89%
226,79%
22
1 316
567
4798
120,70%
15,25%
79,37%
6,51%
31,51%
132,19%
12
1 093
481
2348
3 379,84%
21,10%
80,97%
2,20%
22,25%
106,71%
1
377
49
5
0,00%
-5,04%
100,00%
17,24%
27,27%
285,71%
1
377
163
-46
-
-12,20%
100,00%
58,36%
85,61%
650,00%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva café och restaurang samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556655-8085
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-02-09
Juridiskt namn
Sundsvalls vårdcentral
Länsäte
Sundsvall

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Ruusila, Esko Tapani (f. 1983)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Soleymanpur, Abolhassan (f. 1953)
Styrelsesuppleant
Soleymanpur, Gun Inger Elise (f. 1958)
Soleymanpur, Jasmin Amene (f. 1989)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).