Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nibblegatan 12, 734 32, HALLSTAHAMMAR
Tel.nummer
0220-29020
E-postadress
info@biosafe.eu
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556311-3470
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Biosafe AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Biosafe AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hallstahammar
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Tillväxten och lönsamheten är ok samtidigt som den finansiella styrkan är bra. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-67,06% (2016)
Kassalikviditet
36 533,33%
200,00% (2016)
Soliditet
Saknas
8,04% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
100
0
0
-7
0
0
0
-
36 533,33%
-
0
337
-226
-186
771
0
35
-67,06%
200,00%
8,04%
1
1 547
137
111
1 316
0
62
10,28%
261,21%
21,22%
1
764
9
7
1 233
0
89
1,44%
239,86%
14,15%
1
1 319
35
19
1 264
0
75
5,61%
317,28%
27,09%
1
1 066
30
20
1 344
0
75
5,14%
252,15%
23,53%
1
2 128
45
24
1 433
0
75
5,08%
428,08%
20,69%
1
1 863
62
29
1 617
0
73
7,46%
303,72%
16,27%
1
1 801
23
16
1 521
0
75
6,17%
296,82%
14,47%
1
1 684
30
14
1 521
0
89
9,60%
174,23%
13,35%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
337
-
-226
-226
1 547
-
159
137
764
-
11
9
1 319
-
74
35
933
133
48
30
2 128
-
108
45
1 849
14
138
62
1 800
1
110
23
1 188
496
113
30

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
11
-
1 096
1 096
-
-
771
771
-
-
1 316
1 316
-
-
1 233
1 233
-
-
1 264
1 264
-
-
1 344
1 344
-
20
1 414
1 434
-
83
1 534
1 617
-
158
1 363
1 521
-
282
1 239
1 521

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
285
0
3
288
62
0
0
600
108
770
248
40
0
680
348
1 316
137
48
0
900
148
1 233
305
48
0
720
191
1 264
285
40
0
810
209
1 344
266
39
0
870
260
1 435
242
27
0
1 080
269
1 618
213
9
0
1 080
220
1 522
196
9
0
1 025
291
1 521

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
100
-
-
-
-
-
-
-
35
-
5
-
337
-
-
62
-
6
-
1 547
-
-
89
-
8
-
764
-
-
75
-
-
-
1 319
-
-
75
-
-
-
1 066
-
-
75
-
24
-
2 128
-
-
73
-
23
-
1 863
-
-
75
-
24
-
1 801
-
-
89
-
47
-
1 684

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
100
-
2
285
-100,00%
-
-
-
-
36 533,33%
-
-
-
-226
-78,22%
-67,06%
100,00%
196,74%
8,04%
200,00%
1
1 547
75
159
102,49%
10,28%
100,00%
62,57%
21,22%
261,21%
1
764
104
11
-42,08%
1,44%
100,00%
142,02%
14,15%
239,86%
1
1 319
108
74
41,37%
5,61%
100,00%
81,35%
27,09%
317,28%
1
933
119
68
-56,16%
5,14%
100,00%
121,65%
23,53%
252,15%
1
2 128
110
171
15,09%
5,08%
100,00%
54,23%
20,69%
428,08%
1
1 849
140
214
2,72%
7,46%
100,00%
68,42%
16,27%
303,72%
1
1 800
118
234
51,52%
6,17%
100,00%
63,50%
14,47%
296,82%
1
1 188
80
288
-
9,60%
100,00%
79,80%
13,35%
174,23%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka byggnadsrörelse samt äga och förvalta fastigheter ävensom driva tomtförsäljningsrörelse, leasing och entreprenad av maskiner, fordon, inredningar och kontorsutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556311-3470
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-11-11
Juridiskt namn
Biosafe AB
Länsäte
Hallstahammar

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Söderholm, Jan Anders (f. 1937)
Styrelsesuppleant
Vilneus, Halina Marja (f. 1948)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).