Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Flöjelbergsgatan 8 A 3tr, 431 37, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-408750
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556670-9423
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Dan Lindh Marknadskonsult AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Dan Lindh Marknadskonsult AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
39,80% (2016)
Kassalikviditet
347,03%
117,34% (2016)
Soliditet
84,29%
55,79% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
85
244
6 158
-
-
-
347,03%
84,29%
0
922
367
472
9 188
0
0
39,80%
117,34%
55,79%
12
18 741
1 701
1 146
11 211
0
3 831
9,19%
87,56%
69,95%
12
17 463
1 834
1 305
10 744
0
4 140
10,62%
92,44%
60,95%
7
17 128
691
619
9 829
200
3 889
4,22%
117,31%
52,18%
7
12 014
147
172
8 280
-
3 042
1,67%
97,23%
55,50%
7
12 656
765
472
7 807
450
2 215
6,04%
81,90%
57,84%
7
12 856
1 300
848
7 170
450
2 144
10,32%
103,02%
62,07%
7
9 324
1 081
731
5 786
500
1 470
11,63%
107,67%
60,93%
6
8 534
1 577
883
5 573
350
1 394
18,55%
116,78%
58,24%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-48
85
922
-
154
367
18 543
198
1 703
1 701
17 292
171
1 659
1 834
16 375
753
667
691
11 886
128
194
147
12 656
-
725
765
12 849
7
1 314
1 300
9 324
-
1 047
1 081
8 534
-
1 559
1 577

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 113
2 044
6 157
-
4 926
4 263
9 189
-
5 951
5 260
11 211
-
5 552
5 193
10 745
-
3 419
6 410
9 829
-
4 344
3 937
8 281
-
4 529
3 278
7 807
-
3 646
3 524
7 170
-
3 090
2 696
5 786
-
2 669
2 904
5 573

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 850
1 719
0
0
589
6 158
3 606
1 949
0
0
3 633
9 188
6 134
2 190
0
0
2 887
11 211
4 988
2 001
0
0
3 755
10 744
3 683
1 853
0
0
4 293
9 829
3 064
1 963
0
0
3 253
8 280
2 892
2 081
0
0
2 834
7 807
2 920
1 962
0
0
2 288
7 170
2 072
1 863
0
0
1 851
5 786
1 841
1 801
0
0
1 931
5 573

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
922
-
-
3 831
-
1 516
-
18 741
-
-
4 140
-
1 440
-
17 463
200
200
3 889
-
1 442
-
17 128
-
-
3 042
-
1 125
-
12 014
450
-
2 215
-
1 022
-
12 656
450
50
2 144
-
930
500
12 856
500
100
1 470
-
723
-
9 324
350
250
1 394
400
673
-
8 534

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-48
-100,00%
-
-
-
84,29%
347,03%
-
-
-
154
-95,03%
39,80%
100,00%
68,33%
55,79%
117,34%
12
1 545
454
1819
7,23%
9,19%
100,00%
12,80%
69,95%
87,56%
12
1 441
468
1741
5,60%
10,62%
100,00%
8,32%
60,95%
92,44%
7
2 339
796
762
37,77%
4,22%
100,01%
12,93%
52,18%
117,31%
7
1 698
598
329
-6,08%
1,67%
100,00%
5,75%
55,50%
97,23%
7
1 808
530
908
-1,50%
6,04%
100,00%
3,51%
57,84%
81,90%
7
1 836
510
1465
37,81%
10,32%
100,00%
9,62%
62,07%
103,02%
7
1 332
389
1164
9,26%
11,63%
100,00%
9,06%
60,93%
107,67%
6
1 422
406
1664
-
18,55%
100,00%
11,40%
58,24%
116,78%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva musikproduktion, musikförlagsverksamhet, turnéverksamhet, författarverksamhet, text- , TV-, videoproduktion, utbildningar, föreläsningar, konsultverksamhet inom IT, Försäljning av originalkonst, äga och förvalta värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556670-9423
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-11-17
Juridiskt namn
Dan Lindh Marknadskonsult AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sigvardsson, Jan Mickael (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lind, Dan Hugo Bertil (f. 1953)
Styrelsesuppleant
Lind, Inger Marianne (f. 1951)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).