Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Yngve Östbergs väg 3, 272 31, SIMRISHAMN
Tel.nummer
0414-23580
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556449-8912
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Genberg & Co AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Genberg & Co AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Simrishamn
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
7,53%
2,48% (2017)
Kassalikviditet
175,87%
157,01% (2017)
Soliditet
33,21%
27,52% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
11 529
778
442
6 331
-
-
7,53%
175,87%
33,21%
5
10 406
176
130
5 686
-
-
2,48%
157,01%
27,52%
5
9 137
735
422
5 654
0
1 632
8,88%
193,04%
27,12%
5
9 083
217
165
1 867
0
1 552
3,08%
223,47%
57,04%
5
7 586
22
12
2 308
0
1 302
0,86%
104,48%
38,99%
5
6 771
39
82
2 408
530
720
1,37%
121,56%
39,99%
4
5 249
13
49
2 424
527
522
0,91%
98,68%
38,76%
4
5 569
161
172
2 479
481
567
3,59%
99,59%
43,73%
4
4 603
153
109
2 868
393
354
3,81%
97,31%
37,36%
4
4 175
75
81
2 523
478
343
2,56%
90,35%
41,32%
4
4 190
-6
85
2 596
456
352
0,93%
117,81%
41,47%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
11 322
207
853
778
10 362
44
254
176
9 095
42
808
735
8 122
961
248
217
7 418
168
60
22
6 152
619
83
39
5 166
83
47
13
5 520
49
198
161
4 519
84
171
153
4 058
117
101
75
3 986
204
36
-6

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 598
2 733
6 331
-
3 715
1 972
5 687
-
3 629
2 025
5 654
-
76
1 790
1 866
-
1 047
1 261
2 308
-
1 074
1 334
2 408
-
1 307
1 116
2 423
-
1 499
979
2 478
-
1 685
1 183
2 868
-
1 597
926
2 523
-
1 514
1 081
2 595

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 800
388
0
2 590
1 554
6 332
1 418
188
0
2 825
1 256
5 687
1 387
188
0
3 030
1 049
5 654
1 065
0
0
0
801
1 866
900
0
0
314
1 094
2 308
963
0
0
508
937
2 408
881
75
0
559
909
2 424
982
131
0
632
734
2 479
910
207
0
822
930
2 869
881
207
0
751
684
2 523
880
252
0
751
713
2 596

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
300
11 529
-
-
-
-
-
-
10 406
-
-
1 632
-
639
-
9 137
-
-
1 552
-
585
-
9 083
-
-
1 302
-
528
-
7 586
530
-
720
-
469
75
6 771
527
-
522
-
421
-
5 249
481
-
567
-
412
150
5 569
393
-
354
-
334
100
4 603
478
-
343
-
368
80
4 175
456
-
352
-
379
80
4 190

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
2 831
638
1045
9,26%
7,53%
100,00%
10,41%
33,21%
175,87%
5
2 072
496
434
13,93%
2,48%
100,00%
6,91%
27,52%
157,01%
5
1 819
446
895
11,98%
8,88%
100,00%
10,73%
27,12%
193,04%
5
1 624
446
281
9,49%
3,08%
100,00%
12,18%
57,04%
223,47%
5
1 484
378
104
20,58%
0,86%
52,74%
2,25%
38,99%
104,48%
5
1 230
364
148
19,09%
1,37%
50,85%
6,45%
39,99%
121,56%
4
1 292
390
239
-6,41%
0,91%
60,09%
4,01%
38,76%
98,68%
4
1 380
388
410
22,15%
3,59%
58,22%
4,44%
43,73%
99,59%
4
1 130
287
392
11,36%
3,81%
60,46%
5,60%
37,36%
97,31%
4
1 015
310
292
1,81%
2,56%
65,50%
5,96%
41,32%
90,35%
4
997
312
238
-
0,93%
63,07%
9,23%
41,47%
117,81%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka förlagsverksamhet för digitala medier, förlags-, trycksaks-, bok-, TV- och informationsproduktion och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556449-8912
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-06-26
Juridiskt namn
Genberg & Co AB
Länsäte
Simrishamn

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gyllenberg, Mats Anders (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Genberg, Mats Sigurd (f. 1963)
Styrelseledamot
Genberg, Catarina Inger Marie (f. 1962)
Genberg, Mats Sigurd (f. 1963)
Genberg, Max Leo (f. 1993)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).