Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 2, 591 35, MOTALA
Tel.nummer
0141-225000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2817
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1979
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Motala kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Motala kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Motala
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
11,58%
10,90% (2000)
Kassalikviditet
72,87%
66,27% (2000)
Soliditet
60,17%
61,95% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
1 966 434
30 274
23 592
2 408 413
-
-
16,38%
52,97%
38,33%
3351
1 889 739
52 173
43 563
2 345 689
-
-
19,47%
47,93%
38,43%
3293
1 787 667
11 760
-976
2 364 596
-
-
14,52%
52,34%
35,75%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
616 095
1 350 339
91 044
30 274
613 808
1 275 931
106 000
52 173
596 931
1 190 736
62 024
11 760

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 233 977
174 436
2 408 413
-
2 175 577
170 112
2 345 689
-
2 214 212
150 384
2 364 596

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
923 241
0
101 196
1 060 229
323 747
2 408 413
901 446
0
75 753
1 020 977
347 513
2 345 689
845 236
0
65 658
1 171 742
281 960
2 364 596

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 966 434
-
-
-
-
-
-
1 889 739
-
-
-
-
-
-
1 787 667

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
192240
0,37%
16,38%
-
-24,24%
38,33%
52,97%
3 351
183
-
181753
2,83%
19,47%
-
-28,90%
38,43%
47,93%
3 293
181
-
127682
-
14,52%
-
-22,04%
35,75%
52,34%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
1 733 218
16 630
16 630
1 278 303
-
-
11,58%
72,87%
60,17%
-
1 660 950
26 098
26 098
1 217 499
-
-
10,90%
66,27%
61,95%
3195
1 563 433
-19 579
-19 579
1 168 398
-
-
-0,77%
54,25%
61,23%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
382 878
1 350 340
35 522
16 630
385 019
1 275 931
34 787
26 098
372 697
1 190 736
-9 366
-19 579

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 102 101
176 202
1 278 303
-
1 059 766
157 733
1 217 499
-
1 063 626
104 772
1 168 398

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
769 092
0
93 282
177 071
238 858
1 278 303
754 260
0
67 972
161 318
233 949
1 217 499
715 435
0
57 698
205 466
189 799
1 168 398

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 733 218
-
-
-
-
-
-
1 660 950
-
-
-
-
-
-
1 563 433

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
128804
-0,56%
11,58%
-
-16,36%
60,17%
72,87%
-
-
-
102759
3,31%
10,90%
-
-19,80%
61,95%
66,27%
3 195
117
-
48332
-
-0,77%
-
-22,81%
61,23%
54,25%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2817
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1979-01-01
Juridiskt namn
Motala kommun
Länsäte
Motala

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN5520180 STF | SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN16101 Sågverk | SN36002 Ytvattenförsörjning | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN55201 Vandrarhem | SN5610025 Restaurang, slutna sällskap | SN5610030 Kafé | SN56292 Centralkök för sjukhus | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN7112450 Miljöteknik | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84250 Brand- & räddningsverksamhet | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101150 Läromedelscentral | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN9311940 Bowlinghall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).