Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Torsgatan 21, 113 21, STOCKHOLM
Tel.nummer
0380-373850
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556029-6740
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1931
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
PwC
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
37,94%
12,25% (2017)
Kassalikviditet
269,16%
172,97% (2017)
Soliditet
55,98%
33,81% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1599
1 662 204
20 874
8 451
1 323 779
4 314
598 240
2,73%
121,80%
29,38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 240 889
421 315
26 244
20 874
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
355 586
968 193
1 323 779
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
388 909
0
242 182
1 922
690 766
1 323 779
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 314
-
598 240
-
287 215
-
1 662 204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 599
776
580
338291
-
2,73%
100,00%
22,36%
29,38%
121,80%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3567
5 636 875
1 957 038
1 835 097
3 989 695
-
1 823 070
37,94%
269,16%
55,98%
3418
5 256 348
583 758
442 298
2 494 367
-
1 732 662
12,25%
172,97%
33,81%
3047
4 911 921
514 335
397 774
2 336 707
0
1 615 383
11,83%
159,60%
34,28%
3028
4 679 223
448 160
497 716
2 169 784
0
1 549 854
11,14%
168,38%
34,26%
3199
4 633 406
388 015
382 482
2 061 454
0
1 630 352
9,78%
165,31%
31,12%
3420
4 662 650
137 168
102 912
2 670 547
-
1 646 016
3,61%
133,10%
20,58%
3464
4 591 317
381 929
194 954
2 178 146
0
1 570 188
9,41%
159,36%
29,71%
3154
4 391 750
479 992
339 470
2 205 046
0
1 455 713
12,55%
200,54%
34,66%
3107
4 144 944
383 911
273 118
1 852 210
0
1 411 033
10,60%
165,09%
31,50%
3024
4 352 270
396 281
198 694
2 034 695
0
1 414 453
11,26%
164,39%
33,71%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 195 071
441 804
473 882
1 957 038
4 891 888
364 460
603 788
583 758
4 456 690
455 231
525 029
514 335
4 197 576
481 647
459 790
448 160
4 146 198
487 208
398 851
388 015
4 204 012
458 638
144 098
137 168
4 257 728
333 589
389 377
381 929
3 949 152
442 598
490 041
479 992
3 782 884
362 060
396 711
383 911
3 670 306
681 964
413 632
396 281

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
315 542
3 674 153
3 989 695
-
318 726
2 175 641
2 494 367
-
260 293
2 076 414
2 336 707
-
169 146
2 000 638
2 169 784
-
161 037
1 900 417
2 061 454
-
182 721
2 487 826
2 670 547
-
193 147
1 984 999
2 178 146
-
184 463
2 020 583
2 205 046
-
291 410
1 560 800
1 852 210
-
335 050
1 699 645
2 034 695

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 233 502
0
385 016
6 144
1 365 033
3 989 695
843 405
0
386 998
6 160
1 257 804
2 494 367
801 107
0
382 701
6 180
1 146 719
2 336 707
743 333
0
372 758
6 195
1 047 498
2 169 784
485 617
200 000
375 571
6 221
994 045
2 061 454
303 135
316 028
370 436
6 248
1 674 700
2 670 547
400 038
316 828
384 374
6 279
1 070 627
2 178 146
595 085
216 828
376 739
8 818
1 007 576
2 205 046
414 228
216 828
266 847
8 859
945 448
1 852 210
516 832
216 828
258 371
8 775
1 033 889
2 034 695

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 823 070
-
905 056
1 840 000
5 636 875
-
-
1 732 662
-
844 154
445 000
5 256 348
-
-
1 615 383
-
781 810
400
4 911 921
-
-
1 549 854
-
734 758
340
4 679 223
-
-
1 630 352
-
733 683
240 000
4 633 406
-
-
1 646 016
-
759 998
200 000
4 662 650
-
-
1 570 188
-
726 245
200 000
4 591 317
-
-
1 455 713
-
699 254
390 000
4 391 750
-
-
1 411 033
-
653 828
310 000
4 144 944
-
-
1 414 453
-
625 948
375 000
4 352 270

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3 567
1 456
819
904379
6,20%
37,94%
100,00%
44,45%
55,98%
269,16%
3 418
1 431
801
1020849
9,77%
12,25%
100,00%
18,76%
33,81%
172,97%
3 047
1 463
839
946541
6,17%
11,83%
100,00%
20,86%
34,28%
159,60%
3 028
1 386
806
871399
1,24%
11,14%
100,00%
22,71%
34,26%
168,38%
3 199
1 296
526
818040
-1,38%
9,78%
100,00%
21,86%
31,12%
165,31%
3 420
1 229
754
574488
-1,26%
3,61%
100,00%
19,34%
20,58%
133,10%
3 464
1 229
725
837453
7,81%
9,41%
100,00%
21,48%
29,71%
159,36%
3 154
1 252
741
941098
4,40%
12,55%
100,00%
25,65%
34,66%
200,54%
3 107
1 218
714
736709
3,07%
10,60%
100,00%
16,27%
31,50%
165,09%
3 024
1 214
732
742846
-
11,26%
100,00%
18,14%
33,71%
164,39%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva yrkesmässig revision samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556029-6740
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1931-01-16
Juridiskt namn
PwC
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Nyllinge, Ulf Peter (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Jonsson, Bo Gunnar (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Clemedtson, Peter Emil (f. 1956)
Styrelseledamot
Clemedtson, Peter Emil (f. 1956)
Bengtsson, Carl Lauritz Michael (f. 1959)
Johnsson, Per Magnus (f. 1961)
af Ekenstam, Anna-Clara (f. 1961)
Hägglund, Ann-Christin (f. 1966)
Bokvist, Kajsa Elisabeth (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).