Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åmliden 2285, 935 92, NORSJÖ
Tel.nummer
0918-32008
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556282-7336
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Norr-Don AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Norr-Don AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norsjö
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

Både tillväxten och lönsamheten i det här företaget är bra. Eftersom den underliggande ekonomiska styrkan i företaget är utmärkt kommer en analys över lönsamheten att placera företaget bland de främsta i sin bransch.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,60%
-2,57% (2016)
Kassalikviditet
59,42%
112,49% (2016)
Soliditet
4,65%
4,41% (2016)
Bruttovinstmarginal
51,52%
50,84% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
7 958
30
30
4 214
-
2 034
1,60%
59,42%
4,65%
7
8 629
-305
-305
3 768
0
2 370
-2,57%
112,49%
4,41%
10
9 118
-1 442
-442
4 319
0
3 191
-14,81%
112,91%
10,91%
15
13 575
-836
-461
5 114
0
4 918
-5,48%
119,58%
17,85%
21
16 712
121
32
6 499
0
5 332
1,21%
170,02%
25,31%
10
10 654
661
593
6 910
-
2 288
6,69%
166,30%
23,35%
9
12 045
520
284
5 295
0
2 443
5,13%
228,35%
18,69%
6
8 833
173
84
2 560
533
938
3,05%
78,58%
23,56%
6
9 875
452
248
2 803
491
1 020
6,55%
75,06%
16,94%
7
9 517
360
360
2 852
0
1 724
5,54%
62,96%
6,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 620
338
122
30
8 316
313
-214
-305
9 117
1
-1 350
-1 442
13 573
2
-853
-836
16 712
-
196
121
10 650
4
713
661
12 033
12
614
520
8 832
1
266
173
9 875
-
726
452
9 480
37
520
360

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 562
2 652
4 214
-
1 445
2 323
3 768
-
1 454
2 865
4 319
-
1 571
3 543
5 114
-
1 630
4 869
6 499
-
1 684
5 226
6 910
-
1 064
4 231
5 295
-
990
1 570
2 560
-
1 050
1 753
2 803
-
1 055
1 797
2 852

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
196
-
-
1 873
2 144
4 213
166
-
-
2 744
857
3 767
471
-
-
2 477
1 371
4 319
913
-
-
2 500
1 701
5 114
1 374
347
-
2 500
2 278
6 499
1 343
347
-
2 500
2 721
6 911
750
307
-
2 500
1 739
5 296
465
177
-
246
1 671
2 559
382
119
-
370
1 933
2 804
179
-
-
372
2 300
2 851

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 034
-
890
-
7 958
-
-
2 370
-
1 139
-
8 629
-
-
3 191
-
1 247
-
9 118
-
-
4 918
-
1 622
-
13 575
-
-
5 332
-
1 740
-
16 712
-
-
2 288
-
847
-
10 654
-
-
2 443
-
934
-
12 045
533
-
938
-
507
-
8 833
491
-
1 020
-
482
-
9 875
-
-
1 724
-
510
46
9 517

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
1 089
423
252
-8,37%
1,60%
51,52%
6,67%
4,65%
59,42%
7
1 188
490
-105
-8,79%
-2,57%
50,84%
17,63%
4,41%
112,49%
10
912
432
-1233
-32,83%
-14,81%
55,69%
16,39%
10,91%
112,91%
15
905
420
-736
-18,78%
-5,48%
100,00%
13,57%
17,85%
119,58%
21
796
321
317
56,92%
1,21%
100,00%
15,50%
25,31%
170,02%
10
1 065
296
807
-11,49%
6,69%
100,00%
23,52%
23,35%
166,30%
9
1 337
342
715
36,24%
5,13%
100,00%
20,71%
18,69%
228,35%
6
1 472
322
349
-10,56%
3,05%
38,90%
-1,14%
23,56%
78,58%
6
1 646
321
799
4,17%
6,55%
37,86%
-1,82%
16,94%
75,06%
7
1 354
303
657
-
5,54%
40,49%
-5,31%
6,28%
62,96%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva dam- och herrfrisering samt äger och förvaltar värdepapper och bedriver därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556282-7336
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1986-09-02
Juridiskt namn
Norr-Don AB
Länsäte
Norsjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Eriksson, Per Anders (f. 1977)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Engström, Bernt Micael (f. 1970)
Revisorssuppleant
Lundgren, Lars Fredrik (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Marklund, Jan Olof Roger (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Nygren, Eva Thyra Susanne (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).