Brinks Gurkor & Lantbruks AB

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Brinks Gård, 610 20, KIMSTAD
Tel.nummer
011-53330
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556329-2647
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Brinks Gurkor & Lantbruks AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Brinks Gurkor & Lantbruks AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norrköping
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är utmärkt och lönsamheten är bra i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan ok. Resultatet i företaget bör användas till att öka det egna kapitalet.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-4,22% (2016)
Kassalikviditet
-296,51%
30,08% (2016)
Soliditet
-5,76%
2,79% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
77,82% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
14 227
20
-
-
-296,51%
-5,76%
20
18 859
-1 476
-1 476
27 722
0
0
-4,22%
30,08%
2,79%
22
25 975
-3 396
-3 396
28 175
0
8 683
-9,55%
11,57%
4,57%
24
21 544
-368
-368
30 573
0
6 812
3,84%
30,88%
8,79%
22
24 237
294
237
30 763
-
6 311
6,80%
35,22%
9,93%
22
22 495
230
230
30 896
-
6 282
7,80%
29,66%
9,12%
22
24 308
79
79
26 942
0
6 226
5,55%
25,24%
9,60%
22
24 017
-293
-293
25 158
1 906
5 161
2,74%
31,59%
9,97%
22
24 641
-338
-40
26 086
1 819
4 979
3,12%
41,96%
10,74%
23
24 785
-335
192
21 668
1 697
5 200
2,43%
38,71%
14,19%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
16 604
2 255
-750
-1 476
22 739
3 236
-2 232
-3 396
19 747
1 797
700
-368
22 216
2 021
1 448
294
19 821
2 674
1 469
230
22 322
1 986
1 161
79
21 862
2 155
482
-293
22 407
2 234
633
-338
23 184
1 601
462
-335

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-1 340
555
45
600
-
13 082
14 640
27 722
-
12 479
15 695
28 174
-
10 791
19 782
30 573
-
10 707
20 057
30 764
-
11 273
19 623
30 896
-
9 795
17 148
26 943
-
9 114
16 043
25 157
-
9 853
16 233
26 086
-
6 620
15 048
21 668

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-1 340
668
-
-
4 297
3 625
774
-
-
19 000
7 949
27 723
1 289
-
-
18 131
8 754
28 174
2 686
-
-
18 576
9 311
30 573
3 054
-
-
18 093
9 616
30 763
2 817
-
-
17 784
10 294
30 895
2 587
-
-
14 606
9 749
26 942
2 508
-
-
14 463
8 186
25 157
2 801
-
-
15 033
8 251
26 085
2 842
298
-
9 869
8 660
21 669

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 859
-
-
8 683
-
2 819
-
25 975
-
-
6 812
-
2 491
-
21 544
-
-
6 311
-
2 339
-
24 237
-
-
6 282
-
2 255
-
22 495
-
-
6 226
-
2 020
-
24 308
1 906
-
5 161
-
2 542
-
24 017
1 819
-
4 979
-
2 552
-
24 641
1 697
-
5 200
-
2 569
-
24 785

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
8253
-100,00%
-
-
-
-5,76%
-296,51%
20
830
420
-219
-26,98%
-4,22%
77,82%
40,30%
2,79%
30,08%
22
1 034
527
-1455
15,15%
-9,55%
71,71%
30,52%
4,57%
11,57%
24
823
399
1471
-11,11%
3,84%
75,47%
53,03%
8,79%
30,88%
22
1 010
393
2291
12,08%
6,80%
69,55%
47,00%
9,93%
35,22%
22
901
396
2440
-11,20%
7,80%
74,14%
47,07%
9,12%
29,66%
22
1 015
388
2157
2,10%
5,55%
68,40%
33,15%
9,60%
25,24%
22
994
445
1600
-2,43%
2,74%
70,38%
35,94%
9,97%
31,59%
22
1 019
433
1711
-3,35%
3,12%
65,68%
35,62%
10,74%
41,96%
23
1 008
419
1590
-
2,43%
67,81%
27,55%
14,19%
38,71%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning av maskiner och maskintillbehör till verkstadsindustrin, äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556329-2647
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-08-05
Juridiskt namn
Brinks Gurkor & Lantbruks AB
Länsäte
Norrköping

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Larsson, Kurt Anders (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Nilsson, Nils Olof Torgny (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Larsson, Magnus Lennart (f. 1961)
Styrelseledamot
Brinklin, Lars Erik Axel (f. 1959)
Larsson, Magnus Lennart (f. 1961)
Larsson, Björn Axel (f. 1964)
Larsson, Kurt Anders (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Larsson, Lennart Axel (f. 1931)
Larsson, Gunborg Margareta (f. 1933)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).