Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Norra Förmansvägen 18, 863 41, SUNDSVALL
Tel.nummer
060-123360
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556483-0247
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Sundsvalls Fryseri
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Sundsvalls Fryseri
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sundsvall
Nyckeltal
Vinstmarginal
23,21%
29,05% (2016)
Kassalikviditet
184,67%
178,54% (2016)
Soliditet
51,79%
47,62% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
10 000
2 288
1 775
7 262
-
-
23,21%
184,67%
51,79%
3
9 457
2 699
2 428
6 690
0
0
29,05%
178,54%
47,62%
3
7 620
1 768
-41
5 087
0
947
23,91%
105,66%
14,90%
3
5 921
112
-7
3 681
0
814
3,26%
139,52%
29,86%
4
7 895
200
200
4 466
0
1 126
3,89%
134,07%
24,76%
3
6 968
-367
-307
3 510
-
925
-4,19%
84,88%
25,81%
3
8 854
1 852
1 467
4 146
0
855
22,19%
107,36%
30,39%
3
6 371
-439
-439
3 188
360
499
-6,23%
68,19%
-8,00%
4
6 335
-573
-573
2 972
334
750
-8,70%
65,26%
6,22%
3
3 364
-1 495
-495
1 869
347
362
-43,73%
118,21%
40,56%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
10 000
-
2 321
2 288
9 457
-
1 245
2 699
7 620
-
1 818
1 768
5 882
39
187
112
7 895
-
303
200
6 708
260
-298
-367
8 854
-
1 659
1 852
6 371
-
-97
-439
6 054
281
-527
-573
3 364
-
-1 478
-1 495

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 072
6 190
7 262
-
1 059
5 631
6 690
-
1 093
3 993
5 086
-
1 125
2 556
3 681
-
1 236
3 231
4 467
-
1 370
2 139
3 509
-
1 331
2 815
4 146
-
1 126
2 062
3 188
-
1 535
1 437
2 972
-
1 077
792
1 869

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 761
0
0
150
3 352
7 263
3 186
0
0
350
3 154
6 690
758
0
0
550
3 779
5 087
1 099
0
0
750
1 832
3 681
1 106
0
0
950
2 410
4 466
906
0
0
84
2 520
3 510
1 213
60
0
251
2 622
4 146
-255
0
0
419
3 024
3 188
185
0
0
586
2 202
2 973
758
0
0
441
670
1 869

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
10 000
-
-
-
-
-
1 200
9 457
-
-
947
-
394
-
7 620
-
-
814
-
416
-
5 921
-
-
1 126
-
622
-
7 895
-
-
925
-
504
-
6 968
-
-
855
-
450
-
8 854
360
-
499
-
467
-
6 371
334
-
750
-
566
-
6 335
347
-
362
-
379
-
3 364

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
2 500
486
2345
5,74%
23,21%
100,00%
28,38%
51,79%
184,67%
3
3 152
616
1262
24,11%
29,05%
100,00%
26,19%
47,62%
178,54%
3
2 540
455
1866
29,55%
23,91%
100,00%
2,81%
14,90%
105,66%
3
1 961
419
270
-25,50%
3,26%
100,00%
12,31%
29,86%
139,52%
4
1 974
444
386
17,70%
3,89%
100,00%
10,40%
24,76%
134,07%
3
2 236
484
-213
-24,24%
-4,19%
100,00%
-5,68%
25,81%
84,88%
3
2 951
445
1754
38,97%
22,19%
100,00%
2,18%
30,39%
107,36%
3
2 124
458
11
5,24%
-6,23%
100,00%
-15,10%
-8,00%
68,19%
4
1 514
421
-416
79,96%
-8,70%
100,00%
-12,64%
6,22%
65,26%
3
1 121
375
-1417
-
-43,73%
100,00%
3,63%
40,56%
118,21%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och konsultation i samband därmed samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva redovisning, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet. Vidare import och försäljning av datautrustning, hobbymaterial, programmering, konsultationer i samband med datorer samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556483-0247
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-02-14
Juridiskt namn
AB Sundsvalls Fryseri
Länsäte
Sundsvall

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Fröberg, Knut Börje (f. 1950)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bengtson, Mats Erik (f. 1963)
Bengtsson, Mats Erik (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Fröberg, Knut Börje (f. 1950)
Styrelsesuppleant
Fröberg, Kjell Johan (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).