Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Polstjärnegatan 10, 417 56, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-222340
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556370-3916
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Richard Magnusson AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Richard Magnusson AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,24%
14,07% (2016)
Kassalikviditet
245,77%
271,14% (2016)
Soliditet
61,63%
59,37% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
21 578
1 128
816
12 248
-
-
5,24%
245,77%
61,63%
10
23 562
3 311
2 571
12 958
0
4 235
14,07%
271,14%
59,37%
9
22 979
2 460
1 898
11 158
0
3 760
10,77%
225,41%
56,87%
9
20 847
1 023
850
9 328
0
3 516
5,02%
207,01%
60,58%
10
19 973
875
437
9 789
-
3 861
4,53%
268,78%
65,17%
10
20 893
751
393
10 762
-
3 909
3,70%
249,56%
67,37%
11
22 818
1 367
1 162
10 557
0
4 152
6,07%
178,82%
63,48%
12
20 836
1 371
899
9 573
1 520
3 065
6,58%
133,17%
60,13%
11
20 218
-641
77
9 212
1 520
3 248
-3,25%
120,64%
51,84%
10
22 393
3 043
2 049
12 732
1 520
2 836
13,59%
278,61%
73,34%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 563
15
1 124
1 128
23 536
26
3 305
3 311
22 955
24
2 417
2 460
20 828
19
1 021
1 023
19 581
392
852
875
20 893
-
710
751
22 818
-
1 273
1 367
20 836
-
1 371
1 371
19 687
531
-688
-641
22 392
1
2 919
3 043

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
151
12 097
12 248
-
12
12 945
12 957
-
79
11 079
11 158
-
146
9 183
9 329
-
263
9 525
9 788
-
512
10 250
10 762
-
737
9 820
10 557
-
805
8 768
9 573
-
1 020
8 192
9 212
-
370
12 361
12 731

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 169
487
118
1 908
2 567
12 249
7 345
446
141
2 517
2 509
12 958
5 973
478
165
1 972
2 570
11 158
5 275
482
188
1 342
2 041
9 328
5 926
582
212
1 353
1 717
9 790
6 988
337
235
951
2 250
10 761
6 595
137
235
539
3 050
10 556
5 433
414
235
89
3 401
9 572
4 535
308
235
598
3 536
9 212
8 458
1 127
235
-
2 912
12 732

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
600
21 578
-
-
4 235
-
2 165
2 000
23 562
-
-
3 760
-
1 898
1 200
22 979
-
-
3 516
-
1 759
1 200
20 847
-
-
3 861
-
1 818
1 500
19 973
-
-
3 909
-
1 874
1 500
20 893
-
-
4 152
-
1 726
-
22 818
1 520
-
3 065
-
1 875
-
20 836
1 520
-
3 248
-
2 108
-
20 218
1 520
-
2 836
-
1 824
4 000
22 393

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
2 156
676
1243
-8,38%
5,24%
100,00%
44,20%
61,63%
245,77%
10
2 354
661
3480
2,53%
14,07%
100,00%
44,34%
59,37%
271,14%
9
2 551
651
2649
10,21%
10,77%
100,00%
37,07%
56,87%
225,41%
9
2 314
608
1376
6,37%
5,02%
100,00%
34,29%
60,58%
207,01%
10
1 958
603
1312
-6,28%
4,53%
100,00%
39,88%
65,17%
268,78%
10
2 089
584
1193
-8,44%
3,70%
100,00%
38,29%
67,37%
249,56%
11
2 074
551
1732
9,51%
6,07%
100,00%
29,67%
63,48%
178,82%
12
1 736
548
1849
5,84%
6,58%
100,00%
25,76%
60,13%
133,17%
11
1 790
637
-159
-12,08%
-3,25%
100,00%
23,65%
51,84%
120,64%
10
2 239
508
3439
-
13,59%
100,00%
42,20%
73,34%
278,61%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av maskinförnödenheter samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556370-3916
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-10-10
Juridiskt namn
Richard Magnusson AB
Länsäte
Göteborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andresen, Ulf Thomas (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Magnusson, Lars Göran Helmer (f. 1952)
Styrelseledamot
Magnusson, Lars Göran Helmer (f. 1952)
Magnusson, Richard Daniel (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Magnusson, Fredrik Hans Göran (f. 1986)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).