Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Herr Stens väg 4, 125 30, ÄLVSJÖ
Tel.nummer
08-6473300
E-postadress
info@hservicesoderort.se
Hemsida hservice.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556387-1887
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hushållservice Söderort AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hushållservice Söderort AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,83%
-1,75% (2016)
Kassalikviditet
234,66%
185,69% (2016)
Soliditet
14,06%
7,40% (2016)
Bruttovinstmarginal
99,10%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
5 903
322
187
3 542
-
-
6,83%
234,66%
14,06%
4
4 747
-159
-103
3 325
0
1 387
-1,75%
185,69%
7,40%
4
5 522
8
47
3 401
0
1 387
1,80%
229,17%
11,58%
4
5 870
91
68
3 640
0
1 324
3,44%
219,62%
13,41%
5
5 986
111
78
3 762
373
985
3,85%
206,98%
13,80%
4
6 147
25
7
3 996
421
949
2,57%
194,69%
13,06%
6
6 673
171
90
-
428
1 134
4,33%
232,60%
-
6
7 674
200
105
3 896
594
1 216
3,77%
172,41%
15,10%
6
7 334
-46
-21
3 682
638
1 278
0,87%
159,72%
12,00%
7
7 962
-63
-3
3 562
621
1 444
0,47%
155,03%
13,55%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 786
117
395
322
4 631
116
-81
-159
5 384
138
97
8
5 764
106
197
91
5 814
172
222
111
6 063
84
155
25
6 585
88
285
171
7 590
84
285
200
7 250
84
63
-46
7 873
89
36
-63

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 959
1 583
3 542
-
2 026
1 299
3 325
-
2 092
1 309
3 401
-
2 163
1 477
3 640
-
2 233
1 530
3 763
-
2 256
1 740
3 996
-
2 069
1 466
3 535
-
2 100
1 796
3 896
-
2 147
1 535
3 682
-
1 893
1 669
3 562

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
434
82
-
2 375
652
3 543
246
-
-
2 414
664
3 324
350
56
-
2 451
545
3 402
403
109
-
2 491
637
3 640
434
109
-
2 517
702
3 762
437
109
-
2 603
848
3 997
-
99
-
2 269
592
3 517
547
53
-
2 293
1 004
3 897
442
-
-
2 319
921
3 682
463
25
-
2 041
1 034
3 563

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
169
5 903
-
-
1 387
-
580
-
4 747
-
-
1 387
-
566
-
5 522
-
-
1 324
-
551
100
5 870
373
-
985
-
639
100
5 986
421
-
949
-
578
80
6 147
428
-
1 134
-
647
127
6 673
594
-
1 216
-
732
80
7 674
638
-
1 278
-
858
-
7 334
621
-
1 444
-
881
-
7 962

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 447
521
461
24,94%
6,83%
99,10%
16,09%
14,06%
234,66%
4
1 158
508
-15
-13,99%
-1,75%
100,00%
13,71%
7,40%
185,69%
4
1 346
502
167
-6,59%
1,80%
100,00%
14,19%
11,58%
229,17%
4
1 441
482
267
-0,86%
3,44%
100,00%
14,57%
13,41%
219,62%
5
1 163
410
313
-4,11%
3,85%
100,00%
14,24%
13,80%
206,98%
4
1 516
486
235
-7,93%
2,57%
100,00%
14,71%
13,06%
194,69%
6
1 098
376
336
-13,24%
4,33%
49,60%
13,27%
-
232,60%
6
1 265
434
332
4,69%
3,77%
100,00%
10,43%
15,10%
172,41%
6
1 208
476
126
-7,91%
0,87%
100,00%
8,47%
12,00%
159,72%
7
1 125
435
146
-
0,47%
100,00%
8,07%
13,55%
155,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva konsult- och utbildningsverksamhet inom organisationsutveckling, affärsutveckling, personlig utveckling och chefs- och specialistrekrytering samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med fast och lös egendom såsom aktie- och värdepappershandel.

Org.nummer
556387-1887
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-02-23
Juridiskt namn
Hushållservice Söderort AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hedin, Mats Olov (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ahlzén, Kerstin Inger (f. 1951)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Hedin, Susanne Elisabet (f. 1970)
Styrelseledamot
Hedin, Mats Olov (f. 1966)
Hedin, Susanne Elisabet (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Seaton, Britt-Marie Kim (f. 1948)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).