Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Järnvägsgatan 22, 532 30, SKARA
Tel.nummer
0511-20220
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556486-5300
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Arinox AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Arinox AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Skara
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
8 900,00%
483,33% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
3
0
0
-
1
-
8 900,00%
-
-
0
0
0
0
-
1
-
483,33%
-
1
2 345
-75
-20
1 070
0
225
-3,56%
319,63%
69,53%
1
2 699
-43
53
1 032
0
388
-2,02%
469,95%
78,19%
1
3 450
-18
93
1 159
0
421
-0,52%
488,31%
76,90%
1
4 741
173
191
1 486
-
528
3,63%
402,77%
71,16%
1
7 088
265
192
1 476
-
561
4,54%
488,74%
73,62%
1
6 328
172
124
2 747
0
511
3,30%
168,01%
37,30%
1
2 486
-129
1
1 423
308
95
-5,19%
760,54%
80,86%
1
5 077
425
228
2 244
456
61
8,43%
540,05%
76,38%
2
6 006
506
297
2 162
348
135
8,42%
395,38%
70,56%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
3
-
-
-
-
2 137
208
-77
-75
2 081
618
-43
-43
3 450
-
-22
-18
4 741
-
167
173
6 517
571
293
265
5 518
810
182
172
2 486
-
-129
-129
5 077
-
422
425
6 006
-
434
506

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
89
89
-
-
58
58
-
-
1 070
1 070
-
-
1 032
1 032
-
-
1 159
1 159
-
-
1 486
1 486
-
-
1 476
1 476
-
-
2 747
2 747
-
3
1 420
1 423
-
6
2 238
2 244
-
10
2 152
2 162

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
603
-
1
604
-
-
604
-
12
616
744
-
-
-
326
1 070
764
55
-
-
213
1 032
761
167
-
-
231
1 159
818
307
-
-
361
1 486
777
397
-
-
302
1 476
715
397
-
-
1 635
2 747
841
397
-
-
185
1 423
1 295
537
-
-
412
2 244
1 187
434
-
-
541
2 162

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
225
-
108
50
2 345
-
-
388
-
189
-
2 699
-
-
421
-
216
50
3 450
-
-
528
-
241
150
4 741
-
-
561
-
243
150
7 088
-
-
511
96
235
130
6 328
308
-
95
-
210
250
2 486
456
-
61
-
245
455
5 077
348
-
135
-
227
120
6 006

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2382
-
-
-
-
-
8 900,00%
-
-
-
1962
-100,00%
-
-
-
-
483,33%
1
2 137
323
-77
2,69%
-3,56%
100,00%
34,82%
69,53%
319,63%
1
2 081
590
-43
-39,68%
-2,02%
100,00%
39,36%
78,19%
469,95%
1
3 450
646
-22
-27,23%
-0,52%
100,00%
26,90%
76,90%
488,31%
1
4 741
786
167
-27,25%
3,63%
100,00%
23,73%
71,16%
402,77%
1
6 517
818
293
18,10%
4,54%
100,00%
18,01%
73,62%
488,74%
1
5 518
779
185
121,96%
3,30%
100,00%
20,15%
37,30%
168,01%
1
2 486
659
-126
-51,03%
-5,19%
38,42%
49,68%
80,86%
760,54%
1
5 077
778
426
-15,47%
8,43%
31,79%
35,97%
76,38%
540,05%
2
3 003
377
438
-
8,42%
25,44%
26,82%
70,56%
395,38%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utbildning och personalutveckling samt genomföra utredningar, projekt och utvärderingar angående organisations- och personalfrågor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556486-5300
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-04-25
Juridiskt namn
Arinox AB
Länsäte
Skara

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Kvarnemo, Lars Jonas (f. 1955)
Styrelsesuppleant
Kvarnemo, Britt-Marie Christina (f. 1956)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).