Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Verkstadsgatan 11, 599 33, ÖDESHÖG
Tel.nummer
0144-31409
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556384-9602
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
GreeNest Form AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ödeshög
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,96%
12,78% (2016)
Kassalikviditet
222,85%
183,36% (2016)
Soliditet
57,89%
50,85% (2016)
Bruttovinstmarginal
19,99%
24,45% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
19 255
1 132
352
6 836
-
-
5,96%
222,85%
57,89%
0
23 911
3 057
826
7 582
0
3
12,78%
183,36%
50,85%
0
16 156
1 327
477
4 507
0
2
8,41%
259,89%
67,26%
1
11 344
382
9
4 157
0
318
3,67%
210,02%
57,53%
1
15 802
498
312
4 493
-
144
3,51%
211,99%
55,35%
0
10 342
716
267
3 996
0
0
7,01%
199,24%
53,02%
1
11 901
1 785
797
3 783
0
140
15,02%
172,48%
45,83%
1
7 561
513
176
3 714
0
138
6,86%
107,86%
17,85%
0
6 677
336
92
1 765
0
0
5,25%
98,60%
24,37%
1
5 320
23
8
442
0
182
0,51%
164,12%
40,33%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
19 176
79
1 124
1 132
23 911
-
3 044
3 057
16 156
-
1 358
1 327
11 344
-
401
382
15 681
121
538
498
10 302
40
715
716
11 892
9
1 786
1 785
7 561
-
517
513
6 572
105
344
336
5 320
-
15
23

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
323
6 513
6 836
-
302
7 280
7 582
-
485
4 022
4 507
-
608
3 549
4 157
-
494
3 999
4 493
-
513
3 484
3 997
-
408
3 374
3 782
-
413
3 301
3 714
-
495
1 270
1 765
-
12
430
442

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 481
611
-
-
2 744
6 836
3 129
931
-
-
3 522
7 582
2 303
934
-
-
1 269
4 506
1 826
725
-
-
1 606
4 157
1 817
859
-
-
1 818
4 494
1 504
788
-
-
1 704
3 996
1 237
637
-
-
1 908
3 782
440
286
-
-
2 988
3 714
264
213
-
-
1 288
1 765
172
8
-
-
262
442

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
19 255
-
-
3
-
6
-
23 911
-
-
2
-
30
-
16 156
-
-
318
-
114
-
11 344
-
-
144
-
46
-
15 802
-
-
-
-
-
-
10 342
-
-
140
-
20
-
11 901
-
-
138
-
28
-
7 561
-
-
-
-
-
-
6 677
-
-
182
-
44
-
5 320

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1216
-19,80%
5,96%
19,99%
19,65%
57,89%
222,85%
-
-
-
3226
48,00%
12,78%
24,45%
15,72%
50,85%
183,36%
-
-
-
1542
42,42%
8,41%
23,25%
17,04%
67,26%
259,89%
1
11 344
458
560
-27,66%
3,67%
20,37%
17,13%
57,53%
210,02%
1
15 681
203
711
52,21%
3,51%
21,34%
13,91%
55,35%
211,99%
-
-
-
874
-13,37%
7,01%
21,99%
17,28%
53,02%
199,24%
1
11 892
209
1914
57,28%
15,02%
28,45%
12,33%
45,83%
172,48%
1
7 561
192
636
15,05%
6,86%
17,52%
4,14%
17,85%
107,86%
-
-
-
430
23,53%
5,25%
39,33%
-0,27%
24,37%
98,60%
1
5 320
236
63
-
0,51%
39,27%
3,16%
40,33%
164,12%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva redovisning, revisions, databearbetning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556384-9602
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-02-07
Juridiskt namn
GreeNest Form AB
Länsäte
Ödeshög

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Wiss, Jan Fredrik (f. 1969)
Revisorssuppleant
Svensson, Kenneth Sören (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lindgren, Anders Gunnar (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Lindgren, Karin Elisabet (f. 1956)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).