Bogrens i Höganäs AB

Bogrens i Höganäs AB

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 55 -57, 263 31, HÖGANÄS
Tel.nummer
042-342076
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556158-4748
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1972
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Bogrens i Höganäs AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bogrens i Höganäs AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Höganäs
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Lönsamheten är ok. En analys bör inriktas på att förbättra lönsamheten.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,34%
1,90% (2016)
Kassalikviditet
47,83%
40,74% (2016)
Soliditet
11,32%
17,72% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
6 173
-118
-118
1 970
-
-
-1,34%
47,83%
11,32%
5
6 329
86
67
1 930
0
994
1,90%
40,74%
17,72%
5
6 408
125
117
2 087
0
1 034
2,64%
46,88%
17,92%
4
5 803
40
40
2 067
0
973
1,31%
31,33%
12,43%
4
5 236
11
11
2 048
-
929
1,03%
40,13%
10,60%
4
4 991
-133
-133
2 069
-
887
-0,36%
42,01%
9,96%
4
4 459
-35
-35
1 655
0
906
-0,13%
45,05%
20,48%
4
4 658
18
16
1 138
324
528
0,60%
48,31%
32,86%
4
4 572
151
151
940
270
480
3,81%
25,48%
42,23%
4
4 347
-161
-161
919
243
457
-2,90%
18,59%
26,77%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 132
41
-82
-118
6 329
-
120
86
6 208
200
164
125
5 803
-
76
40
5 236
-
54
11
4 991
-
-18
-133
4 459
-
-6
-35
4 658
-
28
18
4 572
-
174
151
4 347
-
-127
-161

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 147
823
1 970
-
1 185
745
1 930
-
1 231
856
2 087
-
1 277
790
2 067
-
1 312
736
2 048
-
1 362
707
2 069
-
939
715
1 654
-
428
711
1 139
-
458
482
940
-
518
401
919

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
223
-
-
1 054
692
1 969
342
-
-
940
648
1 930
374
-
-
913
800
2 087
257
-
-
993
817
2 067
217
-
-
1 031
800
2 048
206
-
-
1 156
707
2 069
339
-
-
619
697
1 655
374
-
-
230
534
1 138
397
-
-
233
310
940
246
-
-
318
355
919

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6 173
-
-
994
-
417
-
6 329
-
-
1 034
-
401
100
6 408
-
-
973
-
382
-
5 803
-
-
929
-
364
-
5 236
-
-
887
-
294
-
4 991
-
-
906
-
324
-
4 459
324
-
528
-
293
-
4 658
270
-
480
-
281
-
4 572
243
-
457
-
245
-
4 347

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
1 226
310
-45
-3,11%
-1,34%
100,00%
2,14%
11,32%
47,83%
5
1 266
287
166
1,95%
1,90%
100,00%
1,53%
17,72%
40,74%
5
1 242
292
210
6,98%
2,64%
100,00%
0,90%
17,92%
46,88%
4
1 451
349
129
10,83%
1,31%
100,00%
-0,47%
12,43%
31,33%
4
1 309
329
104
4,91%
1,03%
100,00%
-1,22%
10,60%
40,13%
4
1 248
304
18
11,93%
-0,36%
100,00%
-
9,96%
42,01%
4
1 115
315
1
-4,27%
-0,13%
100,00%
0,40%
20,48%
45,05%
4
1 165
298
93
1,88%
0,60%
100,00%
3,80%
32,86%
48,31%
4
1 143
269
233
5,18%
3,81%
100,00%
3,76%
42,23%
25,48%
4
1 087
248
-65
-
-2,90%
100,00%
1,06%
26,77%
18,59%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet avseende mark- och byggnadsanläggningar, försäljning av därtill hörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556158-4748
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1972-02-14
Juridiskt namn
Bogrens i Höganäs AB
Länsäte
Höganäs

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Kjäll, Jan Christer (f. 1956)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Bogren, Ulf Christer (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Bogren, Hans Olof (f. 1932)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).