Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nygatan 47, 903 30, UMEÅ
Tel.nummer
090-702540
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556573-5049
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Minervaskolan i Umeå AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Minervaskolan i Umeå AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Umeå
Nyckeltal
Vinstmarginal
-2,07%
-0,18% (2016)
Kassalikviditet
71,11%
63,35% (2016)
Soliditet
25,57%
26,98% (2016)
Bruttovinstmarginal
84,13%
85,81% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
120
120 429
-3 887
-1 571
186 505
988
43 838
-2,07%
71,11%
25,57%
115
118 602
-1 535
68
188 910
1 026
41 952
-0,18%
63,35%
26,98%
114
111 144
63 438
62 637
163 051
1 046
41 852
89,60%
430,06%
45,97%
118
107 670
9 307
5 152
96 606
1 075
38 288
9,62%
82,30%
28,58%
109
108 397
11 054
8 919
88 257
1 035
36 464
11,35%
138,13%
22,88%
108
109 024
13 097
8 702
94 083
827
34 139
13,68%
207,08%
27,91%
102
101 362
15 239
11 129
89 362
969
32 367
16,79%
207,39%
26,42%
97
93 469
11 348
8 744
88 404
971
29 942
13,26%
172,00%
25,33%
92
87 301
11 814
8 654
85 078
1 032
28 232
15,44%
100,09%
19,23%
87
78 781
5 400
3 796
21 611
661
23 741
6,87%
141,13%
35,76%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
119 344
1 085
-2 545
-3 887
117 439
1 163
-243
-1 535
110 721
423
4 684
63 438
107 057
613
10 156
9 307
108 163
234
11 932
11 054
108 191
833
14 347
13 097
101 350
12
16 703
15 239
93 469
-
12 343
11 348
87 301
-
13 432
11 814
78 781
-
5 220
5 400

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
176 436
10 069
186 505
-
178 694
10 216
188 910
-
102 937
60 114
163 051
-
86 453
10 153
96 606
-
71 741
16 516
88 257
-
69 376
24 707
94 083
-
67 930
21 432
89 362
-
69 530
18 874
88 404
-
71 230
13 848
85 078
-
2 149
19 462
21 611

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
41 471
7 961
0
122 913
14 160
186 505
43 042
10 161
0
119 580
16 127
188 910
65 474
12 161
0
71 438
13 978
163 051
17 838
12 531
3 901
50 000
12 336
96 606
12 368
10 031
3 901
50 000
11 957
88 257
19 449
8 731
3 972
50 000
11 931
94 083
18 747
6 239
4 042
50 000
10 334
89 362
19 119
4 200
4 112
50 000
10 973
88 404
13 875
3 185
4 183
50 000
13 835
85 078
7 403
418
0
0
13 790
21 611

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
988
-
43 838
-
17 052
-
120 429
1 026
-
41 952
-
17 741
-
118 602
1 046
-
41 852
-
17 000
-
111 144
1 075
-
38 288
-
16 244
-
107 670
1 035
-
36 464
-
15 467
-
108 397
827
-
34 139
-
14 664
-
109 024
969
-
32 367
-
13 572
1 000
101 362
971
-
29 942
-
12 555
-
93 469
1 032
-
28 232
-
11 918
3 500
87 301
661
-
23 741
-
10 324
-
78 781

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
120
995
517
2671
1,62%
-2,07%
84,13%
-3,43%
25,57%
71,11%
115
1 021
536
1763
6,07%
-0,18%
85,81%
-5,03%
26,98%
63,35%
114
971
529
5912
3,42%
89,60%
87,18%
41,67%
45,97%
430,06%
118
907
476
15440
-1,02%
9,62%
87,11%
-2,04%
28,58%
82,30%
109
992
496
17603
-0,03%
11,35%
87,15%
4,21%
22,88%
138,13%
108
1 002
469
20073
6,75%
13,68%
86,63%
11,81%
27,91%
207,08%
102
994
468
22512
8,43%
16,79%
86,85%
10,95%
26,42%
207,39%
97
964
457
18392
7,07%
13,26%
87,62%
8,45%
25,33%
172,00%
92
949
466
19467
10,81%
15,44%
88,89%
0,01%
19,23%
100,09%
87
906
408
5960
-
6,87%
100,00%
7,20%
35,76%
141,13%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556573-5049
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-09-06
Juridiskt namn
Minervaskolan i Umeå AB
Länsäte
Umeå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Björkman Swanberg, Linda Marie (f. 1973)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Birgersson, Anders Patric (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Billström, Annika (f. 1956)
Styrelseledamot
Jansson, Hans Paul (f. 1949)
Billström, Annika (f. 1956)
Henriksson, Jonny Ingemar (f. 1965)
Burström, Lars Åke (f. 1971)
Björkman Swanberg, Linda Marie (f. 1973)
Nordström, Erik Anders Petter (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).