Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gårdshorn 21 Dalbo, 519 92, KUNGSÄTER
Tel.nummer
0320-207030
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556634-5012
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Culinarum Group AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kungsäter Kök AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Varberg
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,57%
1,41% (2016)
Kassalikviditet
97,75%
93,68% (2016)
Soliditet
21,05%
18,33% (2016)
Bruttovinstmarginal
92,97%
91,10% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
56 096
2 321
345
21 288
527
5 419
4,57%
97,75%
21,05%
20
37 750
351
508
20 748
504
5 792
1,41%
93,68%
18,33%
25
35 921
487
31
19 010
477
7 719
1,83%
123,67%
39,04%
26
39 018
4 327
3 336
18 124
0
7 544
13,18%
132,84%
44,36%
24
29 501
-2 566
-1 043
20 125
0
7 365
-7,70%
73,09%
17,36%
24
32 905
968
91
18 875
-
7 503
3,80%
93,81%
30,80%
23
33 857
1 100
485
16 841
0
6 647
4,07%
117,34%
30,54%
21
31 697
1 312
694
15 370
1 465
4 233
4,90%
103,31%
28,58%
17
27 534
2 136
2 001
14 480
1 138
3 215
8,99%
111,85%
23,91%
20
29 410
704
704
13 744
921
3 846
3,95%
81,54%
11,71%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
56 064
32
2 396
2 321
37 153
597
460
351
35 362
559
571
487
34 881
4 137
4 563
4 327
29 494
7
-2 316
-2 566
32 370
535
1 137
968
33 191
666
1 289
1 100
31 089
608
1 407
1 312
27 181
353
2 395
2 136
29 380
30
1 143
704

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 275
16 013
21 288
-
5 958
14 790
20 748
-
6 717
12 293
19 010
-
7 306
10 818
18 124
-
8 241
11 885
20 126
-
8 101
10 774
18 875
-
5 810
11 031
16 841
-
5 652
9 718
15 370
-
5 603
8 877
14 480
-
6 075
7 670
13 745

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 351
1 450
391
4 870
11 226
21 288
3 006
1 021
421
5 532
10 767
20 747
6 378
1 339
452
4 427
6 414
19 010
7 328
913
-
4 528
5 356
18 125
3 493
-
-
5 052
11 581
20 126
4 625
1 523
-
5 510
7 217
18 875
4 535
779
-
4 946
6 582
16 842
4 050
439
-
4 537
6 344
15 370
3 357
135
-
5 409
5 579
14 480
1 609
-
-
6 074
6 061
13 744

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
527
-
5 419
-
2 344
-
56 096
504
-
5 792
-
2 442
-
37 750
477
-
7 719
-
2 962
-
35 921
-
-
7 544
-
2 701
-
39 018
-
-
7 365
-
2 499
-
29 501
-
-
7 503
-
2 760
90
32 905
-
-
6 647
-
2 369
-
33 857
1 465
-
4 233
-
2 073
-
31 697
1 138
-
3 215
-
1 508
-
27 534
921
-
3 846
-
1 832
-
29 410

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
3 115
464
3653
50,90%
4,57%
92,97%
8,54%
21,05%
97,75%
20
1 858
441
1719
5,06%
1,41%
91,10%
10,83%
18,33%
93,68%
25
1 414
454
1918
1,38%
1,83%
84,31%
16,63%
39,04%
123,67%
26
1 342
404
5469
18,26%
13,18%
86,47%
15,66%
44,36%
132,84%
24
1 229
410
-1412
-8,88%
-7,70%
86,17%
1,03%
17,36%
73,09%
24
1 349
425
1697
-2,47%
3,80%
86,72%
10,99%
30,80%
93,81%
23
1 443
396
1795
6,76%
4,07%
87,26%
13,40%
30,54%
117,34%
21
1 480
368
1849
14,38%
4,90%
87,11%
10,85%
28,58%
103,31%
17
1 599
341
2986
-7,48%
8,99%
89,22%
12,13%
23,91%
111,85%
20
1 469
333
1701
-
3,95%
87,09%
5,48%
11,71%
81,54%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556634-5012
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-11-12
Juridiskt namn
Kungsäter Kök AB
Länsäte
Varberg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Liljedahl, Stefan Karl Yngve (f. 1977)
Verkställande direktör
Wendel, Per Nils Jonas (f. 1967)
Hellman, Leif Fredrik (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Venemyr, Ingemar Torsten Kenneth (f. 1949)
Revisorssuppleant
Lenz, Britt-Marie Agneta (f. 1948)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ahlén, Ulf Thomas (f. 1948)
Styrelseledamot
Ahlén, Ulf Thomas (f. 1948)
Wendel, Per Nils Jonas (f. 1967)
Wendel, Per Nils Jonas (f. 1967)
Wendel, Per Nils Jonas (f. 1967)
Hellman, Leif Fredrik (f. 1970)
Josefsson, Christian Gunnar Barin (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).