Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
313 94, SENNAN
Tel.nummer
035-66110
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556290-6635
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Sennans Buss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Byggets Buss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Halmstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
25,27%
17,72% (2016)
Kassalikviditet
881,27%
545,45% (2016)
Soliditet
80,24%
77,02% (2016)
Bruttovinstmarginal
77,73%
77,12% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
2 702
681
701
3 284
-
-
25,27%
881,27%
80,24%
2
2 539
448
557
3 382
0
0
17,72%
545,45%
77,02%
2
2 549
680
423
3 697
0
599
26,95%
350,11%
71,86%
2
2 769
344
227
3 776
0
694
13,72%
197,15%
61,64%
3
3 369
338
255
4 492
0
932
11,53%
140,79%
52,58%
3
3 325
376
10
5 088
-
872
13,92%
161,54%
41,39%
3
3 380
415
12
5 369
0
876
15,73%
147,37%
33,95%
3
3 503
364
9
5 669
845
12
13,26%
111,69%
26,57%
3
3 385
214
108
3 814
850
18
7,80%
165,15%
34,95%
3
3 207
56
6
4 246
819
47
6,44%
121,47%
27,80%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 699
3
682
681
2 539
-
450
448
2 549
-
687
680
2 654
115
320
344
3 365
4
385
338
3 320
5
446
376
3 376
4
517
415
3 303
200
435
364
3 383
2
260
214
3 201
6
179
56

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 073
2 212
3 285
-
1 581
1 800
3 381
-
2 091
1 607
3 698
-
2 600
1 177
3 777
-
3 109
1 384
4 493
-
3 570
1 518
5 088
-
4 038
1 331
5 369
-
4 596
1 073
5 669
-
2 705
1 109
3 814
-
3 231
1 015
4 246

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 221
1 813
0
0
251
3 285
1 020
2 032
0
0
330
3 382
862
2 301
0
75
459
3 697
639
2 165
0
375
597
3 776
712
2 115
0
682
983
4 492
456
2 115
0
1 593
923
5 087
446
1 765
0
2 266
893
5 370
434
1 375
0
2 919
941
5 669
524
1 037
0
1 593
660
3 814
416
980
0
2 035
815
4 246

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
500
2 702
-
-
-
-
-
500
2 539
-
-
599
-
136
400
2 549
-
-
694
-
221
200
2 769
-
-
932
-
318
300
3 369
-
-
872
-
282
-
3 325
-
-
876
-
276
-
3 380
845
-
12
-
360
-
3 503
850
-
18
-
362
99
3 385
819
-
47
-
359
-
3 207

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
1 350
346
1191
6,30%
25,27%
77,73%
72,66%
80,24%
881,27%
2
1 270
422
959
-0,39%
17,72%
77,12%
57,90%
77,02%
545,45%
2
1 275
368
1196
-3,96%
26,95%
79,68%
45,04%
71,86%
350,11%
2
1 327
460
829
-21,13%
13,72%
68,12%
21,85%
61,64%
197,15%
3
1 122
420
846
1,36%
11,53%
100,00%
11,92%
52,58%
140,79%
3
1 107
387
915
-1,66%
13,92%
100,00%
17,92%
41,39%
161,54%
3
1 125
389
1074
2,21%
15,73%
100,00%
12,97%
33,95%
147,37%
3
1 101
409
1134
-2,36%
13,26%
100,00%
4,00%
26,57%
111,69%
3
1 128
415
778
5,69%
7,80%
100,00%
13,27%
34,95%
165,15%
3
1 067
410
612
-
6,44%
100,00%
6,25%
27,80%
121,47%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedrivahandel med fastigheter samt förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556290-6635
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-01-28
Juridiskt namn
Byggets Buss AB
Länsäte
Halmstad

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jonasson, Claes Magnus (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Andersson, Bo Ingvar (f. 1945)
Styrelsesuppleant
Håkansson, Hjördis Ingegerd (f. 1951)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).