Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hangarvägen 8, 392 41, KALMAR
Tel.nummer
0480-13740
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556414-6412
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
SYAB Gruppen AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
SYAB Gruppen AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kalmar
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Utvecklingen för den ekonomiska bakomliggande styrkan i bolaget är utmärkt. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
4,07%
4,06% (2017)
Kassalikviditet
154,49%
142,86% (2017)
Soliditet
45,43%
45,23% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
12 192
443
181
5 560
-
-
4,07%
154,49%
45,43%
7
10 860
406
512
5 029
-
-
4,06%
142,86%
45,23%
5
9 608
451
380
5 763
0
2 918
5,17%
136,38%
47,11%
6
9 405
588
441
6 469
0
3 200
6,92%
117,13%
37,48%
7
9 552
471
514
5 860
0
3 119
5,39%
143,80%
37,58%
6
9 073
1 071
977
4 506
-
3 096
12,44%
168,54%
46,11%
8
9 714
1 042
722
6 349
-
2 713
12,47%
143,67%
60,71%
11
15 955
1 457
1 060
11 442
1 615
3 018
9,78%
140,35%
56,87%
11
15 039
1 081
589
9 343
978
3 201
7,78%
50,18%
53,90%
10
13 420
899
559
8 668
989
2 566
7,30%
199,64%
52,45%
7
11 111
354
389
8 399
1 017
1 653
4,19%
150,48%
48,32%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
12 152
40
494
443
10 860
-
440
406
9 575
33
493
451
9 321
84
640
588
9 499
53
507
471
8 864
209
1 087
1 071
9 443
271
948
1 042
15 719
236
1 522
1 457
15 033
6
1 143
1 081
13 385
35
908
899
11 086
25
426
354

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 983
3 578
5 561
-
1 726
3 303
5 029
-
2 618
3 145
5 763
-
3 044
3 425
6 469
-
2 728
3 132
5 860
-
1 265
3 241
4 506
-
3 763
2 586
6 349
-
6 124
5 318
11 442
-
7 819
1 524
9 343
-
3 675
4 993
8 668
-
3 844
4 555
8 399

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 551
1 250
0
443
2 316
5 560
1 370
1 160
0
187
2 312
5 029
1 608
1 419
0
430
2 306
5 763
1 228
1 534
0
783
2 924
6 469
787
1 814
0
1 081
2 178
5 860
507
2 014
0
61
1 923
4 505
2 060
2 301
0
188
1 800
6 349
4 738
2 268
300
348
3 789
11 443
3 236
2 308
0
762
3 037
9 343
2 947
2 050
0
1 170
2 501
8 668
2 538
1 949
0
884
3 027
8 398

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
12 192
-
-
-
-
-
-
10 860
-
-
2 918
-
2 282
-
9 608
-
-
3 200
-
1 505
-
9 405
-
-
3 119
-
1 999
-
9 552
-
-
3 096
-
1 439
-
9 073
-
-
2 713
-
1 646
1 940
9 714
1 615
-
3 018
-
2 660
2 700
15 955
978
-
3 201
-
2 020
-
15 039
989
-
2 566
-
1 744
300
13 420
1 017
306
1 653
-
1 456
150
11 111

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
1 105
641
991
11,90%
4,07%
100,00%
10,39%
45,43%
154,49%
7
1 551
948
887
13,42%
4,06%
100,00%
9,13%
45,23%
142,86%
5
1 915
1 073
952
2,73%
5,17%
100,00%
8,76%
47,11%
136,38%
6
1 554
833
1102
-1,87%
6,92%
100,00%
5,37%
37,48%
117,13%
7
1 357
757
942
7,16%
5,39%
100,00%
10,04%
37,58%
143,80%
6
1 477
770
1750
-6,13%
12,44%
100,00%
14,87%
46,11%
168,54%
8
1 180
566
1670
-39,93%
12,47%
100,00%
8,32%
60,71%
143,67%
11
1 429
682
2873
4,56%
9,78%
100,00%
9,73%
56,87%
140,35%
11
1 367
588
2387
12,31%
7,78%
100,00%
-10,06%
53,90%
50,18%
10
1 339
549
2460
20,74%
7,30%
100,00%
18,62%
52,45%
199,64%
7
1 584
631
1887
-
4,19%
100,00%
13,78%
48,32%
150,48%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva husbyggnation, försäljning av garner och tyger samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556414-6412
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-12-12
Juridiskt namn
SYAB Gruppen AB
Länsäte
Kalmar

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ekblad, Johan Peter (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johansson, Christian Åke (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Friberg, Anders Harry (f. 1960)
Styrelseledamot
Friberg, Anders Harry (f. 1960)
Ekblad, Johan Peter (f. 1963)
Röhl, Caroline Birgitta (f. 1968)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).