Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Industriområdet 122, 843 95, GÄLLÖ
Tel.nummer
070-5178329
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556550-8727
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
OHLSSONS Skog i Gällö AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
OHLSSONS Skog i Gällö AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Bräcke
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,78%
-3,66% (2016)
Kassalikviditet
72,91%
53,03% (2016)
Soliditet
20,02%
12,75% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
7 109
193
68
3 627
-
-
3,78%
72,91%
20,02%
5
6 067
-307
2
4 549
0
0
-3,66%
53,03%
12,75%
5
5 696
-90
4
5 210
0
1 426
0,51%
49,31%
15,79%
4
6 129
39
29
6 520
0
1 672
3,84%
58,20%
15,30%
4
5 759
365
2
7 315
-
1 207
11,02%
38,71%
13,24%
4
4 941
257
2
5 302
-
1 119
7,84%
46,41%
12,94%
4
5 317
-25
18
3 899
473
92
2,40%
39,61%
12,52%
3
5 862
-71
21
4 572
427
1 164
0,53%
40,25%
11,13%
3
4 847
-123
18
4 674
494
679
-0,33%
49,71%
12,79%
3
4 632
586
78
3 926
495
528
16,80%
58,21%
17,75%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 034
75
266
193
5 953
114
-218
-307
5 481
215
28
-90
5 888
241
226
39
5 335
424
588
365
4 925
16
385
257
5 255
62
125
-25
5 847
15
31
-71
4 808
39
-16
-123
4 578
54
768
586

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 171
1 456
3 627
-
3 358
1 191
4 549
-
4 281
929
5 210
-
5 424
1 096
6 520
-
6 679
636
7 315
-
4 649
653
5 302
-
3 352
547
3 899
-
3 872
700
4 572
-
3 824
850
4 674
-
3 150
776
3 926

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
301
545
-
783
1 997
3 626
233
445
-
1 624
2 246
4 548
230
760
-
2 411
1 809
5 210
327
860
-
3 450
1 883
6 520
298
860
-
4 514
1 643
7 315
296
500
-
3 099
1 407
5 302
293
250
-
1 975
1 381
3 899
275
300
-
2 258
1 739
4 572
286
400
-
2 278
1 710
4 674
268
550
-
1 774
1 333
3 925

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
7 109
-
-
-
-
-
-
6 067
-
-
1 426
-
414
-
5 696
-
-
1 672
-
410
100
6 129
-
-
1 207
-
364
-
5 759
-
-
1 119
-
278
-
4 941
473
-
92
-
403
-
5 317
427
-
1 164
-
389
-
5 862
494
-
679
-
320
-
4 847
495
-
528
-
243
-
4 632

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
1 407
478
1663
18,16%
3,78%
100,00%
-7,69%
20,02%
72,91%
5
1 191
445
1109
8,61%
-3,66%
100,00%
-17,72%
12,75%
53,03%
5
1 096
389
1375
-6,91%
0,51%
100,00%
-16,06%
15,79%
49,31%
4
1 472
568
1561
10,37%
3,84%
100,00%
-13,37%
15,30%
58,20%
4
1 334
433
1710
8,32%
11,02%
100,00%
-18,88%
13,24%
38,71%
4
1 231
376
898
-6,28%
7,84%
100,00%
-15,31%
12,94%
46,41%
4
1 314
455
1035
-10,12%
2,40%
100,00%
-15,87%
12,52%
39,61%
3
1 949
683
851
21,61%
0,53%
100,00%
-17,77%
11,13%
40,25%
3
1 603
519
796
5,02%
-0,33%
100,00%
-17,89%
12,79%
49,71%
3
1 526
418
1455
-
16,80%
100,00%
-12,17%
17,75%
58,21%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av textilier, tvätteriutrustning och presentartiklar samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556550-8727
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-01-14
Juridiskt namn
OHLSSONS Skog i Gällö AB
Länsäte
Bräcke

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Klockervold, Jon Andreas (f. 1976)
Revisorssuppleant
Hjelm, Sven Håkan (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ohlsson, Ivar Erik Jörgen (f. 1948)
Styrelseledamot
Ohlsson, Ivar Erik Jörgen (f. 1948)
Ohlsson, Jens Roger (f. 1974)
Styrelsesuppleant
Nilsson, Gunnel Elisabet (f. 1944)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).