Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Teknikvägen 4, 372 38, RONNEBY
Tel.nummer
0457-455440
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556516-9066
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Water Jet Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Water Jet Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ronneby
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,41%
0,86% (2016)
Kassalikviditet
100,65%
104,31% (2016)
Soliditet
47,94%
47,06% (2016)
Bruttovinstmarginal
35,79%
37,36% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
2007-12
2006-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
46
163 388
6 883
5 542
96 491
4 345
18 590
4,82%
96,30%
46,26%
49
126 077
-1 131
-961
84 548
4 395
18 650
-0,49%
98,29%
46,41%
49
153 330
3 433
2 651
102 409
4 813
18 182
3,25%
92,75%
39,65%
53
168 380
11 357
6 171
92 279
4 399
19 361
7,33%
101,69%
39,82%
55
137 597
2 872
2 130
77 362
4 278
19 812
3,35%
101,48%
39,99%
92
208 116
-7 101
-6 531
118 374
4 483
28 933
-2,34%
57,01%
28,19%
65
252 677
21 610
15 644
105 719
4 232
22 077
9,31%
115,94%
37,90%
49
165 078
7 661
5 542
71 446
1 743
15 734
5,36%
101,88%
23,93%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
2007-12
2006-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
161 296
2 092
6 812
6 883
124 730
1 347
-622
-1 131
153 015
315
4 849
3 433
166 336
2 044
12 163
11 357
135 297
2 300
4 456
2 872
205 176
2 940
-5 299
-7 101
250 249
2 428
23 079
21 610
164 424
654
8 737
7 661

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
2007-12
2006-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
34 889
61 602
96 491
-
34 622
49 926
84 548
-
35 259
67 150
102 409
-
31 312
60 967
92 279
-
28 781
48 581
77 362
-
42 986
75 388
118 374
-
22 772
82 947
105 719
-
22 868
48 579
71 447

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
2007-12
2006-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
44 635
0
2 083
8 997
40 776
96 491
39 241
0
1 951
8 776
34 580
84 548
40 601
0
2 174
10 494
49 140
102 409
36 741
0
1 805
12 258
41 293
92 097
30 938
0
1 281
11 530
33 454
77 203
33 364
0
2 582
19 093
63 234
118 273
40 066
0
2 973
13 595
49 048
105 682
17 098
0
2 832
16 150
35 352
71 432

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 345
168
18 590
-
9 552
-
163 388
4 395
499
18 650
-
9 399
-
126 077
4 813
932
18 182
-
8 954
-
153 330
4 399
1 224
19 361
-
9 076
-
168 380
4 278
495
19 812
-
8 543
-
137 597
4 483
-
28 933
-
12 603
-
208 116
4 232
960
22 077
-
9 910
-
252 677
1 743
-
15 734
-
6 695
-
165 078

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
2007-12
2006-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
46
3 506
755
12716
29,32%
4,82%
38,12%
12,91%
46,26%
96,30%
49
2 546
668
3686
-18,49%
-0,49%
39,84%
12,30%
46,41%
98,29%
49
3 123
657
9088
-8,01%
3,25%
39,89%
11,77%
39,65%
92,75%
53
3 138
645
16700
22,94%
7,33%
39,93%
11,83%
39,82%
101,69%
55
2 460
620
8375
-34,06%
3,35%
41,69%
11,18%
39,99%
101,48%
92
2 230
523
1985
-18,01%
-2,34%
46,09%
5,92%
28,19%
57,01%
65
3 850
578
28648
52,20%
9,31%
39,49%
13,55%
37,90%
115,94%
49
3 356
517
13923
-
5,36%
43,01%
8,04%
23,93%
101,88%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
35
152 360
5 897
4 545
94 475
3 194
15 084
4,41%
100,65%
47,94%
37
117 818
522
2 135
86 582
3 278
15 128
0,86%
104,31%
47,06%
37
142 316
2 894
2 370
99 877
3 621
14 751
2,97%
92,95%
40,02%
38
156 255
9 941
4 822
91 421
3 464
15 238
6,87%
101,57%
40,35%
40
122 759
2 149
1 744
77 411
2 842
15 219
3,09%
106,11%
41,90%
40
128 361
6 552
3 709
85 546
3 201
16 028
6,36%
89,87%
36,11%
42
161 931
8 438
4 564
77 089
3 166
16 065
6,19%
73,84%
34,43%
41
139 941
1 099
384
85 350
1 529
15 587
2,97%
63,56%
25,73%
49
139 059
-15 080
-11 600
83 407
1 477
19 432
-10,15%
53,38%
26,23%
68
184 509
-3 769
-2 313
112 887
2 535
22 960
-1,01%
52,50%
31,64%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
150 459
1 901
5 886
5 897
116 532
1 286
-860
522
142 091
225
4 208
2 894
154 259
1 996
10 578
9 941
120 516
2 243
3 716
2 149
125 509
2 852
7 727
6 552
160 008
1 923
10 346
8 438
138 033
1 908
5 825
1 099
136 503
2 556
-4 495
-15 080
181 760
2 749
-471
-3 769

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
32 393
62 082
94 475
-
33 444
53 138
86 582
-
33 699
66 178
99 877
-
29 458
61 963
91 421
-
29 379
48 031
77 410
-
29 425
56 120
85 545
-
31 190
45 899
77 089
-
34 153
51 198
85 351
-
38 035
45 372
83 407
-
45 019
67 867
112 886

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
44 103
1 528
1 794
6 621
40 430
94 476
39 557
1 528
1 559
7 848
36 089
86 581
37 422
3 270
1 448
9 075
48 661
99 876
34 186
3 468
1 075
9 775
42 917
91 421
29 862
3 296
594
11 530
32 128
77 410
28 201
3 444
1 595
14 138
38 167
85 545
24 994
1 986
1 220
12 451
36 439
77 090
21 960
0
1 450
14 138
47 802
85 350
21 879
0
1 755
17 082
42 692
83 408
33 479
2 873
1 755
19 093
55 687
112 887

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 194
168
15 084
-
8 432
-
152 360
3 278
499
15 128
-
8 323
-
117 818
3 621
932
14 751
-
7 849
-
142 316
3 464
1 224
15 238
-
7 912
-
156 255
2 842
495
15 219
-
7 487
-
122 759
3 201
687
16 028
-
7 829
-
128 361
3 166
502
16 065
-
7 991
-
161 931
1 529
323
15 587
-
7 152
-
139 941
1 477
-
19 432
-
10 191
-
139 059
2 535
-
22 960
-
10 030
-
184 509

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
35
4 299
832
10869
29,11%
4,41%
35,79%
14,39%
47,94%
100,65%
37
3 150
727
2569
-17,99%
0,86%
37,36%
14,63%
47,06%
104,31%
37
3 840
701
7237
-7,89%
2,97%
37,09%
12,33%
40,02%
92,95%
38
4 059
732
13904
28,00%
6,87%
38,17%
12,35%
40,35%
101,57%
40
3 013
673
6852
-3,98%
3,09%
40,38%
13,20%
41,90%
106,11%
40
3 138
671
12062
-21,56%
6,36%
41,53%
14,30%
36,11%
89,87%
42
3 810
697
14609
15,92%
6,19%
38,00%
5,91%
34,43%
73,84%
41
3 367
641
10290
1,12%
2,97%
39,33%
2,46%
25,73%
63,56%
49
2 786
577
314
-24,90%
-10,15%
37,40%
1,96%
26,23%
53,38%
68
2 673
551
3837
-
-1,01%
43,32%
6,70%
31,64%
52,50%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation och informationsteknologi, utveckla och sälja metoder, maskin- och programvaror, bedriva kurs- och konferensverksamhet, utföra kontors-, informations- och datatjänster, producera och sälja tidningsartiklar, böcker, konstföremål, musik och elektroniska dokument, genomföra marketing- och underhållningsaktiviteter, arrangera, sälja och förmedla resor, hotellbokning, turistservice, driva hotell och restaurang samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556516-9066
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-08-04
Juridiskt namn
Water Jet Sweden AB
Länsäte
Ronneby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Svensson, Erik Lennart (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Bondesson, Björn (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Stenarson, Sven Olof (f. 1950)
Styrelseledamot
Stenarson, Sven Olof (f. 1950)
Rydh, Tony Dan Åke (f. 1963)
Persberg, Ulf Peder Michael (f. 1967)
Andersch, Stig Vidar Mark Björnsson (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Wannehag Lindahl, Mats Urban (f. 1964)
Rydh, Arne Klas Göran (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).