Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gårdsfogdevägen 18 B, 168 67, BROMMA
Tel.nummer
08-55544800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556588-0001
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Delego Scandinavia AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Delego Scandinavia AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,11%
3,13% (2016)
Kassalikviditet
156,41%
147,50% (2016)
Soliditet
40,94%
36,14% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
113 434
3 525
2 742
24 319
-
-
3,11%
156,41%
40,94%
10
105 050
3 278
2 550
23 484
0
0
3,13%
147,50%
36,14%
10
95 939
4 054
3 156
20 226
0
4 702
4,23%
148,62%
37,15%
10
85 813
2 862
2 228
16 558
0
4 630
3,34%
137,14%
32,96%
9
74 715
3 034
2 386
17 582
0
4 005
4,07%
137,08%
32,59%
10
68 886
1 932
1 431
15 191
-
4 483
2,82%
123,78%
28,59%
10
66 013
13
13
12 294
0
4 739
0,03%
118,70%
23,69%
10
67 569
1 587
1 587
11 473
1 310
2 864
2,36%
134,24%
32,24%
10
66 615
-351
-351
9 296
1 133
3 109
-0,51%
113,71%
22,72%
10
71 539
1 005
1 005
11 843
1 080
2 973
1,42%
114,40%
20,80%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
113 434
-
3 512
3 525
105 050
-
3 269
3 278
95 939
-
4 034
4 054
85 813
-
2 799
2 862
74 715
-
2 995
3 034
68 886
-
1 915
1 932
65 962
51
21
13
67 569
-
1 592
1 587
66 615
-
-348
-351
71 539
-
1 001
1 005

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 852
22 467
24 319
-
1 363
22 122
23 485
-
1 335
18 892
20 227
-
1 335
15 223
16 558
-
1 335
16 247
17 582
-
1 764
13 426
15 190
-
1 158
11 136
12 294
-
1 038
10 436
11 474
-
1 127
8 169
9 296
-
1 112
10 731
11 843

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 955
0
0
0
14 364
24 319
8 487
0
0
0
14 998
23 485
7 514
0
0
0
12 712
20 226
5 458
0
0
0
11 100
16 558
5 730
0
0
0
11 852
17 582
4 343
0
0
0
10 847
15 190
2 912
0
0
0
9 382
12 294
3 699
0
0
0
7 774
11 473
2 112
0
0
0
7 184
9 296
2 463
0
0
0
9 380
11 843

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
113 434
-
-
-
-
-
1 577
105 050
-
-
4 702
-
2 070
-
95 939
-
-
4 630
-
2 033
1 100
85 813
-
-
4 005
-
1 750
2 500
74 715
-
-
4 483
-
1 865
700
68 886
-
-
4 739
-
2 038
-
66 013
1 310
-
2 864
-
1 827
-
67 569
1 133
-
3 109
-
1 894
-
66 615
1 080
-
2 973
-
1 796
-
71 539

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
11 343
759
3596
7,98%
3,11%
100,00%
7,14%
40,94%
156,41%
10
10 505
737
3270
9,50%
3,13%
100,00%
6,78%
36,14%
147,50%
10
9 594
695
4034
11,80%
4,23%
100,00%
6,44%
37,15%
148,62%
10
8 581
684
2799
14,85%
3,34%
100,00%
4,80%
32,96%
137,14%
9
8 302
650
3013
8,46%
4,07%
100,00%
5,88%
32,59%
137,08%
10
6 889
648
1933
4,43%
2,82%
100,00%
3,74%
28,59%
123,78%
10
6 596
698
41
-2,38%
0,03%
100,00%
2,66%
23,69%
118,70%
10
6 757
625
1625
1,43%
2,36%
100,00%
3,94%
32,24%
134,24%
10
6 662
632
-285
-6,88%
-0,51%
100,00%
1,48%
22,72%
113,71%
10
7 154
606
1051
-
1,42%
100,00%
1,89%
20,80%
114,40%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva tävlingsverksamhet, avel samt handel med hästar, värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556588-0001
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-03-15
Juridiskt namn
Delego Scandinavia AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Nordin, Pär Magnus Patrick (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Persson, Staffan Roland (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Nilsson, Lars Tomas (f. 1964)
Styrelseledamot
Nordin, Pär Magnus Patrick (f. 1964)
Nilsson, Lars Tomas (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Hansson, Lars Mikael (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).