Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Koksgatan 18, 211 24, MALMÖ
Tel.nummer
033-231880
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556051-5974
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1948
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Brenntag Nordic AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Brenntag Nordic AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,19%
4,43% (2016)
Kassalikviditet
186,98%
209,29% (2016)
Soliditet
59,24%
55,49% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
137
1 624 656
34 217
23 168
746 084
1 975
71 824
2,19%
186,98%
59,24%
134
1 336 440
57 878
45 548
751 830
2 235
65 140
4,43%
209,29%
55,49%
123
1 317 612
60 195
44 616
689 803
2 908
57 657
4,76%
253,75%
54,25%
95
880 411
68 672
46 942
485 494
2 032
45 510
7,82%
258,50%
67,85%
92
904 494
76 143
54 370
427 296
1 812
41 965
8,48%
218,14%
64,96%
96
987 467
67 482
31 857
405 905
2 162
42 585
7,17%
168,04%
54,84%
96
932 542
63 776
25 084
384 750
1 636
41 202
7,52%
164,94%
46,19%
91
927 366
61 824
15 635
386 524
1 628
39 818
7,61%
130,13%
35,76%
89
907 660
48 670
35 554
391 451
1 493
39 769
6,44%
61,56%
26,89%
95
885 830
34 548
25 012
436 010
1 415
32 853
5,50%
50,83%
20,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 617 815
6 841
33 674
34 217
1 333 018
3 422
55 769
57 878
1 316 080
1 532
62 397
60 195
878 624
1 787
67 545
68 672
901 866
2 628
74 912
76 143
985 743
1 724
69 981
67 482
931 940
602
68 238
63 776
925 884
1 482
70 238
61 824
905 641
2 019
58 007
48 670
882 810
3 020
41 403
34 548

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
133 737
612 347
746 084
-
147 746
604 084
751 830
-
157 039
532 764
689 803
-
89 350
396 143
485 493
-
102 960
324 335
427 295
-
118 078
287 827
405 905
-
133 394
251 356
384 750
-
148 801
237 723
386 524
-
161 993
229 458
391 451
-
182 518
253 492
436 010

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
325 901
148 854
1 815
5 550
263 964
746 084
302 733
146 735
2 116
66 650
233 596
751 830
257 185
150 068
2 097
113 063
167 391
689 804
245 598
107 473
2 062
563
129 796
485 492
198 657
101 177
2 056
269
125 137
427 296
148 616
94 870
1 929
27 120
133 369
405 904
122 961
70 194
2 429
75 103
114 063
384 750
106 504
40 652
2 392
110 024
126 953
386 525
105 275
-
1 995
-
284 181
391 451
90 138
-
-
-
345 872
436 010

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 975
-
71 824
-
35 962
30 000
1 624 656
2 235
-
65 140
-
30 779
-
1 336 440
2 908
-
57 657
-
27 633
-
1 317 612
2 032
-
45 510
-
20 998
-
880 411
1 812
-
41 965
-
19 123
-
904 494
2 162
-
42 585
-
21 464
-
987 467
1 636
-
41 202
-
19 300
-
932 542
1 628
-
39 818
-
19 078
-
927 366
1 493
-
39 769
-
18 404
-
907 660
1 415
-
32 853
-
18 162
-
885 830

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
137
11 809
839
73655
21,36%
2,19%
100,00%
21,53%
59,24%
186,98%
134
9 948
769
92806
1,29%
4,43%
100,00%
27,79%
55,49%
209,29%
123
10 700
762
92642
49,79%
4,76%
100,00%
27,76%
54,25%
253,75%
95
9 249
752
89343
-2,58%
7,82%
100,00%
30,31%
67,85%
258,50%
92
9 803
708
97222
-8,51%
8,48%
100,00%
22,09%
64,96%
218,14%
96
10 268
731
91998
5,77%
7,17%
100,00%
15,67%
54,84%
168,04%
96
9 708
669
90631
0,65%
7,52%
100,00%
14,73%
46,19%
164,94%
91
10 175
691
92018
2,24%
7,61%
100,00%
11,96%
35,76%
130,13%
89
10 176
699
79260
2,59%
6,44%
100,00%
-6,04%
26,89%
61,56%
95
9 293
634
56122
-
5,50%
100,00%
-10,46%
20,67%
50,83%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva juridisk konsult- och utbildningsverksamhet.

Org.nummer
556051-5974
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1948-01-14
Juridiskt namn
Brenntag Nordic AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Pieters, Michael Georges (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Kristensen, Curt Flemming (f. 1953)
Jönsson, Magnus Christian (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Walz, Torsten (f. 1969)
Styrelseledamot
Philip, Marianne (f. 1957)
Pieters, Michael Georges (f. 1967)
Emanuelsson, Pehr Alf (f. 1969)
Walz, Torsten (f. 1969)
Persson, Gith Pernilla Marlene (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Kjellegård Rydbert, Signe Eileen A (f. 1954)
Thornander, Frank Aston Vilhelm (f. 1954)
Bergström, Hans Georg (f. 1956)
Adolfsson, Sven-Erik (f. 1963)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Andersson, Karl Tomas (f. 1965)
SØrensen, Morten Mark (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).