Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skogsuddevägen 40, 352 51, VÄXJÖ
Tel.nummer
0470-89000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
729500-3789
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1976
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
Södra Skogsägarna ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Södra Skogsägarna ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
9,34%
()
Kassalikviditet
246,88%
()
Soliditet
50,75%
()
Bruttovinstmarginal
18,89%
()

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2862
11 508 900
2 449 400
1 870 200
12 990 700
18 900
823 300
23,93%
163,37%
54,28%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
11 188 700
320 200
2 558 900
2 449 400
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 845 300
5 145 400
12 990 700
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 051 800
-
1 846 200
1 634 300
2 458 400
12 990 700
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
18 900
-
823 300
-
380 100
-
11 508 900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2 862
3 909
433
5107400
-
23,93%
54,61%
24,02%
54,28%
163,37%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
595
5 325 200
370 700
953 100
6 781 200
11 900
166 400
9,34%
246,88%
50,75%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 270 500
54 700
-78 700
370 700
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 661 000
5 120 200
6 781 200
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 353 000
113 400
317 200
948 300
2 049 300
6 781 200
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
11 900
-
166 400
-
101 100
-
5 325 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
595
8 858
490
252200
-
9,34%
18,89%
58,27%
50,75%
246,88%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att i samarbete med lantbrukets eko- nomiska föreningsrörelse i övrigt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bl a själv eller genom annan 1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed bedriva annan industri- och' eller finansieringsverksamhet 2) söka åstadkomma en tryggad och ändamålsenlig avsättning till marknadsmässiga priser för medlemmarnas skogsprodukter 3) verka för en hög och värdefull skogsproduktion med natur- och kulturvårdshänsyn samt att lämna upplysning och tillhandahålla avverknings-, skogsvårdsförvaltnings- och övriga tjänster för en tillfredsställande lönsamhet i medlemmarnas skogsproduktion 4) stödja och utveckla enskilt skogsbruk, 5) bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen, framför allt äganderättens innehåll, samt 6 bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Org.nummer
729500-3789
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1976-06-23
Juridiskt namn
Södra Skogsägarna ek för
Länsäte
Växjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Idermark, Lars Nils-Johan (f. 1957)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Löfgren, Mats Per Östen (f. 1960)
Stagmo, Dick Roger (f. 1963)
Johansson, Gustav Martin (f. 1967)
Larsson, Maj-Lis Madeleine (f. 1973)
Revisorssuppleant
Bergljung, Björn Henrik Edvard (f. 1966)
Samuelsson, Camilla Elisabeth (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hildingsson, Nils Ola Stefan (f. 1948)
Andersson, Kjell Ove Henry (f. 1950)
Andersson, Nils Erik (f. 1955)
Berggren, Hans Hugo (f. 1956)
Andersson, Karin Margareta (f. 1957)
Ek, Lena Margareta (f. 1958)
Christensson, Paul Arne (f. 1959)
Roman, Sten Anders (f. 1961)
Andersson, Dan Sven Inge (f. 1961)
Börjesson, Pål Ivar Ingemar (f. 1962)
Hammargren, Ylva Helen (f. 1966)
Johansson, Ulf Fredrik (f. 1971)
Johansson, Pontus Andreas (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Landefjäll, Kent Jimmy Sigmund (f. 1960)
Nilsson, Lars Helge Ingemar (f. 1961)
Hedlund, Bob Teddy Ingvar (f. 1968)
Johansson, Pontus Andreas (f. 1980)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Tibblin, Anders Gustav Mikael (f. 1958)
Belfrage, Anna Kristina (f. 1962)
Saltin, Gunilla Elisabeth (f. 1965)
Nilsson Lindqvist, Lars Jörgen I (f. 1965)
Larsson, Bengt Håkan Olof (f. 1967)
Johansson, Ove Mattias (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).