Brålanda Snickerifabrik Försäljnings AB

Ekonomisk rating (2017)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Allégatan 3, 464 61, BRÅLANDA
Tel.nummer
0521-30041
E-postadress
info@bralandasnickeri.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556378-5947
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Brålanda Snickerifabrik Försäljnings AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Brålanda Snickerifabrik Försäljnings AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vänersborg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet och den bakomliggande ekonomiska styrkan är dock godkända och båda områdena förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
6,70%
14,20% (2016)
Kassalikviditet
119,11%
447,64% (2016)
Soliditet
29,34%
79,56% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
4 923
320
303
7 448
-
-
6,70%
119,11%
29,34%
4
6 817
938
662
7 462
0
1 661
14,20%
447,64%
79,56%
4
5 994
481
294
6 494
0
1 612
8,34%
499,89%
81,81%
4
5 820
569
380
6 323
0
1 493
10,00%
494,92%
81,30%
4
5 950
504
286
5 619
0
1 480
8,64%
600,89%
83,68%
4
5 912
622
371
5 181
390
1 034
10,64%
742,63%
86,30%
4
5 694
452
273
5 095
403
977
8,08%
425,31%
80,68%
4
5 962
625
336
4 807
394
919
10,84%
355,50%
78,61%
4
6 588
446
261
4 237
396
969
6,86%
352,81%
78,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 923
-
267
320
6 812
5
967
938
5 886
108
480
481
5 789
31
539
569
5 950
-
459
504
5 912
-
551
622
5 684
10
418
452
5 842
120
619
625
6 588
-
423
446

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
556
6 892
7 448
-
839
6 622
7 461
-
997
5 497
6 494
-
872
5 451
6 323
-
604
5 015
5 619
-
664
4 518
5 182
-
785
4 309
5 094
-
929
3 878
4 807
-
578
3 658
4 236

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 190
1 276
-
-
4 982
7 448
4 887
1 346
-
-
1 228
7 461
4 325
1 266
-
-
903
6 494
4 231
1 166
-
-
926
6 323
3 851
1 091
-
-
677
5 619
3 706
981
-
-
495
5 182
3 435
866
-
-
794
5 095
3 162
791
-
-
854
4 807
2 826
629
-
-
782
4 237

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 923
-
-
1 661
-
662
4 000
6 817
-
-
1 612
-
599
100
5 994
-
-
1 493
-
576
200
5 820
-
-
1 480
-
550
-
5 950
390
-
1 034
-
554
140
5 912
403
-
977
-
512
100
5 694
394
-
919
-
507
-
5 962
396
-
969
-
509
-
6 588

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 231
546
447
-27,73%
6,70%
100,00%
38,80%
29,34%
119,11%
4
1 703
583
1152
15,73%
14,20%
100,00%
79,18%
79,56%
447,64%
4
1 472
555
648
1,68%
8,34%
100,00%
78,05%
81,81%
499,89%
4
1 447
521
734
-2,71%
10,00%
100,00%
78,17%
81,30%
494,92%
4
1 488
512
664
0,64%
8,64%
100,00%
72,91%
83,68%
600,89%
4
1 478
500
765
4,01%
10,64%
100,00%
68,05%
86,30%
742,63%
4
1 421
490
655
-2,70%
8,08%
100,00%
61,84%
80,68%
425,31%
4
1 461
460
819
-11,32%
10,84%
100,00%
51,76%
78,61%
355,50%
4
1 647
483
573
-
6,86%
100,00%
43,66%
78,28%
352,81%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva järn- och färghandel och idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556378-5947
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-11-20
Juridiskt namn
Brålanda Snickerifabrik Försäljnings AB
Länsäte
Vänersborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Karlsson, Malin Reené (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Larsson, Stig Olov Lennart (f. 1952)
Styrelsesuppleant
Larsson, Elvy Ragnhild Kristina (f. 1954)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).