Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fabriksgatan 7, 533 33, GÖTENE
Tel.nummer
0511-773200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556581-5296
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Götene Vin & Spritfabrik AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Götene
Nyckeltal
Vinstmarginal
-26,87%
-5,39% (2016)
Kassalikviditet
47,31%
86,98% (2016)
Soliditet
18,26%
41,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
53,52%
22,31% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2014-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
23
37 541
-6 089
-5 497
43 098
1 000
6 538
-14,45%
17,64%
11,03%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2014-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
37 304
237
-5 394
-6 089
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2014-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
23 990
19 108
43 098
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2014-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 752
0
0
0
38 346
43 098
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2014-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 000
-
6 538
-
3 160
-
37 541
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2014-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
23
1 622
472
-2602
-
-14,45%
41,72%
-51,57%
11,03%
17,64%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
14
25 195
-6 783
-5 189
24 788
-
-
-26,87%
47,31%
18,26%
14
54 944
-2 950
4 120
25 640
0
0
-5,39%
86,98%
41,23%
16
67 574
248
248
21 215
0
5 671
0,49%
50,51%
23,49%
23
36 703
-6 310
-3 400
30 066
1 000
6 538
-17,06%
25,72%
15,75%
32
35 976
1 868
37
21 924
652
9 706
5,55%
87,60%
46,72%
32
38 336
1 605
392
18 650
557
10 038
4,66%
93,37%
47,19%
26
32 782
-262
276
16 023
88
8 176
-0,12%
39,97%
47,61%
14
47 106
443
248
21 773
0
5 188
1,48%
61,19%
36,01%
14
35 810
2 399
130
19 278
0
3 934
8,56%
59,69%
38,88%
10
28 577
51
80
16 926
0
3 264
2,95%
46,28%
33,37%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
25 133
62
-6 753
-6 783
54 552
392
-2 938
-2 950
67 303
271
332
248
36 466
237
-6 226
-6 310
35 089
887
1 947
1 868
38 336
-
1 787
1 605
32 782
-
-38
-262
46 487
619
686
443
35 230
580
3 016
2 399
26 504
2 073
609
51

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
9 378
15 410
24 788
-
9 628
16 012
25 640
-
10 291
10 924
21 215
-
11 207
18 859
30 066
-
9 794
12 130
21 924
-
7 672
10 978
18 650
-
9 706
6 317
16 023
-
10 547
11 226
21 773
-
9 601
9 676
19 277
-
9 620
7 306
16 926

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 916
783
0
0
20 089
24 788
9 104
1 880
0
0
14 656
25 640
4 984
0
0
0
16 231
21 215
4 736
0
0
0
25 330
30 066
8 136
2 700
0
0
11 088
21 924
6 695
2 700
0
0
9 255
18 650
6 303
1 700
39
0
7 981
16 023
6 027
2 324
124
998
12 299
21 772
5 779
2 200
208
998
10 093
19 278
5 649
0
291
998
9 988
16 926

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
25 195
-
-
-
-
-
-
54 944
-
-
5 671
-
2 013
-
67 574
1 000
-
6 538
-
3 160
-
36 703
652
-
9 706
-
3 551
-
35 976
557
-
10 038
-
4 592
-
38 336
88
-
8 176
-
2 778
-
32 782
-
-
5 188
-
1 710
-
47 106
-
-
3 934
-
1 361
-
35 810
-
-
3 264
-
1 216
-
28 577

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
14
1 795
528
-5730
-53,93%
-26,87%
53,52%
-18,62%
18,26%
47,31%
14
3 897
508
-1889
-18,95%
-5,39%
22,31%
2,49%
41,23%
86,98%
16
4 206
487
1362
84,56%
0,49%
19,76%
-7,89%
23,49%
50,51%
23
1 585
472
-3927
3,92%
-17,06%
40,38%
-17,75%
15,75%
25,72%
32
1 097
445
4075
-8,47%
5,55%
70,67%
2,97%
46,72%
87,60%
32
1 198
500
4551
16,94%
4,66%
74,97%
4,49%
47,19%
93,37%
26
1 261
470
3266
-29,48%
-0,12%
71,05%
-5,08%
47,61%
39,97%
14
3 321
493
3350
31,95%
1,48%
48,33%
-2,31%
36,01%
61,19%
14
2 516
374
5635
32,92%
8,56%
69,89%
-1,18%
38,88%
59,69%
10
2 650
449
2947
-
2,95%
57,50%
-10,12%
33,37%
46,28%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556581-5296
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-12-30
Juridiskt namn
Götene Vin & Spritfabrik AB
Länsäte
Götene

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Nielsen, Katarina Eleonora (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Engberg, Lars-Erik (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jämterud, Mats Erik (f. 1967)
Styrelseledamot
Mosson, Christopher (f. 1963)
Jämterud, Mats Erik (f. 1967)
Sjökvist, Folke Johan (f. 1971)
Garrido Diaz, Oscar (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Witt, Hans Christian (f. 1949)
Almqvist, Alf Martin (f. 1950)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Selmosson, Else-Marie Yvonne (f. 1956)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).