Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tullgatan 1 A, 223 54, LUND
Tel.nummer
046-304193
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556426-8497
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Bioperm AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bioperm AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
81,61% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
4 187,32% (2016)
Soliditet
Saknas
90,22% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
98,42% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
-270
0
-
1
-
-
-
1
1 142
933
629
2 973
0
0
81,61%
4 187,32%
90,22%
1
1 423
1 217
713
2 473
0
0
85,52%
1 498,79%
85,55%
1
1 141
892
521
1 610
0
0
78,18%
1 192,59%
83,71%
1
1 014
875
511
1 200
0
0
86,29%
555,56%
75,51%
1
730
546
302
735
0
0
74,79%
406,08%
71,33%
0
357
240
192
361
0
0
66,95%
523,19%
80,89%
0
67
32
32
180
0
0
49,25%
1 384,62%
92,22%
0
184
144
144
318
0
0
78,80%
1 233,33%
92,45%
0
179
140
140
320
0
0
78,21%
655,81%
86,56%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
1 142
-
932
933
1 423
-
1 217
1 217
1 141
-
892
892
1 014
-
874
875
730
-
545
546
357
-
238
240
67
-
33
32
184
-
144
144
179
-
138
140

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
181
-
184
184
-
-
2 973
2 973
-
-
2 473
2 473
-
-
1 610
1 610
-
-
1 200
1 200
-
-
735
735
-
-
361
361
-
-
180
180
-
-
318
318
-
16
304
320

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
2 370
0
0
2 370
1 903
999
0
0
71
2 973
1 434
874
0
0
165
2 473
900
574
0
0
135
1 609
630
354
0
0
216
1 200
419
135
0
0
181
735
292
0
0
0
69
361
166
0
0
0
13
179
294
0
0
0
24
318
277
0
0
0
43
320

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
165
1 142
-
-
-
-
-
160
1 423
-
-
-
-
-
180
1 141
-
-
-
-
-
250
1 014
-
-
-
-
-
300
730
-
-
-
-
-
175
357
-
-
-
-
-
-
67
-
-
-
-
-
-
184
-
-
-
-
-
-
179

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2370
-100,00%
-
-
-
-
-
1
1 142
39
932
-19,75%
81,61%
98,42%
254,12%
90,22%
4 187,32%
1
1 423
35
1217
24,72%
85,52%
98,17%
162,19%
85,55%
1 498,79%
1
1 141
43
892
12,52%
78,18%
98,95%
129,27%
83,71%
1 192,59%
1
1 014
30
874
38,90%
86,29%
100,00%
97,04%
75,51%
555,56%
1
730
45
545
104,48%
74,79%
100,00%
75,89%
71,33%
406,08%
-
-
-
238
432,84%
66,95%
100,00%
81,79%
80,89%
523,19%
-
-
-
33
-63,59%
49,25%
100,00%
249,25%
92,22%
1 384,62%
-
-
-
160
2,79%
78,80%
100,00%
159,78%
92,45%
1 233,33%
-
-
-
157
-
78,21%
100,00%
145,81%
86,56%
655,81%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom finansiering, investeringsrådgivning och information (corporate finance), bedriva konsultverksamhet inom företagsledningsområdet, idka författarskap och utbildning inom företagsadministration, bedriva uppdragsverksamhet inom information, informationsgivning och kommunikation, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och andra förmögenhetsobjekt, samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556426-8497
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-05-24
Juridiskt namn
Bioperm AB
Länsäte
Lund

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Månsson, Karl Gunnar Viking (f. 1942)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Månsson, Karl Gunnar Viking (f. 1942)
Styrelsesuppleant
Månsson, Gertrud Elisabet Åsa (f. 1942)
Månsson, Carl Jakob Börje (f. 1987)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).