Grävfirma Jan Lundblad AB

Grävfirma Jan Lundblad AB

Utför OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) ventilationsbesiktningar.

Certifierad Kvalificerad Riksbehörighet, SP SITAC med Swedcert.

Luftkvalitemätningar ex.mögelanalys, fuktanalys, CO2-analyser-utandningsluft i klassrum, Felsökning i byggnader.

Energideklarationer, Certifierad Energiexpert Normal, SITAC med Swedcert.

Diplomerad Skyddsingenjör 1985 på Arbetarskyddsstyrelsen.

Arbetsmiljöutredningar, Bullermätningar, Luftkvalitémätningar, Ergonomi, Belysning, Laboratorie ventilation.

Täthetsprover och termografering med värmekamera för att analysera sköldbryggor i byggnader.

Miljösamordnare, Lunds Universitet Miljö och energisystem 1994.

Vi hjälper företagshälsovårdscentraler och utbildar inom arbetsmiljö.

För mer info, besök oss på www.arm-miljoanalys.com

Ekonomisk rating (2017)

5
Väl godkänd Poäng: 7/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Korsberga Tegelbruk 2, 544 92, HJO
Tel.nummer
0503-40075
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556329-0054
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Grävfirma Jan Lundblad AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Grävfirma Jan Lundblad AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hjo
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är godkänd och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
10,81%
15,49% (2016)
Kassalikviditet
86,30%
107,63% (2016)
Soliditet
42,51%
41,94% (2016)
Bruttovinstmarginal
65,59%
64,85% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
32
47 890
4 593
2 272
46 827
-
-
10,81%
86,30%
42,51%
30
42 750
6 174
3 402
41 329
0
10 566
15,49%
107,63%
41,94%
28
40 705
3 573
2 110
33 214
0
9 574
10,30%
97,57%
38,91%
28
38 665
1 730
1 399
27 450
0
9 468
6,03%
71,50%
36,95%
26
33 657
1 055
662
26 859
-
8 485
5,28%
74,31%
32,77%
28
38 366
2 314
1 311
25 811
1 301
7 711
8,21%
80,83%
31,10%
27
34 291
1 440
220
23 920
1 221
7 149
5,84%
60,90%
26,35%
27
30 223
-1 236
248
24 753
1 109
6 900
-2,49%
47,11%
20,77%
25
29 408
-2 059
-879
27 167
1 170
5 450
-2,54%
38,03%
22,28%
25
31 120
-415
19
27 442
1 198
5 974
1,08%
65,10%
28,89%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
47 479
411
5 133
4 593
42 559
191
6 588
6 174
40 450
255
4 161
3 573
38 306
359
2 303
1 730
32 813
844
1 723
1 055
36 808
1 558
3 014
2 314
33 983
308
1 758
1 440
29 808
415
-1 051
-1 236
29 288
120
-217
-2 059
30 875
245
326
-415

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
34 698
12 130
46 828
-
26 975
14 354
41 329
-
22 621
10 593
33 214
-
19 262
8 187
27 449
-
18 778
8 082
26 860
-
17 040
8 771
25 811
-
16 031
7 888
23 919
-
18 163
6 590
24 753
-
20 569
6 598
27 167
-
17 958
9 484
27 442

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
12 941
8 928
1 200
12 864
10 894
46 827
11 669
7 260
900
10 166
11 333
41 328
8 666
5 459
600
9 614
8 873
33 212
6 556
4 600
300
7 351
8 643
27 450
5 156
4 673
0
8 364
8 665
26 858
4 494
4 530
0
8 060
8 727
25 811
3 183
4 000
0
5 876
10 861
23 920
2 963
2 793
0
7 926
11 071
24 753
2 715
4 278
0
11 257
8 917
27 167
3 594
5 557
0
8 405
9 886
27 442

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
47 890
-
-
10 566
-
4 035
1 000
42 750
-
-
9 574
-
3 051
400
40 705
-
-
9 468
-
3 223
-
38 665
-
-
8 485
-
2 635
-
33 657
1 301
-
7 711
-
3 057
-
38 366
1 221
-
7 149
-
2 942
-
34 291
1 109
-
6 900
-
2 516
-
30 223
1 170
-
5 450
-
2 588
-
29 408
1 198
-
5 974
-
2 595
-
31 120

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
32
1 484
521
12011
11,56%
10,81%
65,59%
2,60%
42,51%
86,30%
30
1 419
505
11638
5,21%
15,49%
64,85%
7,10%
41,94%
107,63%
28
1 445
469
9119
5,60%
10,30%
58,51%
4,25%
38,91%
97,57%
28
1 368
469
6936
16,74%
6,03%
100,00%
-1,19%
36,95%
71,50%
26
1 262
441
6252
-10,85%
5,28%
100,00%
-1,78%
32,77%
74,31%
28
1 315
442
7334
8,31%
8,21%
55,41%
0,12%
31,10%
80,83%
27
1 259
433
6529
14,01%
5,84%
58,35%
-8,75%
26,35%
60,90%
27
1 104
407
4322
1,78%
-2,49%
56,45%
-15,03%
20,77%
47,11%
25
1 172
392
5357
-5,14%
-2,54%
56,33%
-7,92%
22,28%
38,03%
25
1 235
407
5142
-
1,08%
56,13%
-1,30%
28,89%
65,10%

Verksamhet & Status

Bolagets verksamhet är att bedriva tandteknisk verksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556329-0054
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-06-27
Juridiskt namn
Grävfirma Jan Lundblad AB
Länsäte
Hjo

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Kjell Gunnar (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundblad, Lars-Erik Jan Ingvar (f. 1945)
Styrelsesuppleant
Lundblad, Per Henrik (f. 1972)
Lundblad, Klas Henrik (f. 1976)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Lundblad, Eila Johanna (f. 1946)
Lundblad, Anette Margaretha Kristin (f. 1975)
Lundblad, Sandra Eva Kristina (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).