Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lövbacksvägen 3, 141 71, SEGELTORP
Tel.nummer
08-970070
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556109-7261
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1967
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Elproman AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Elproman AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Huddinge
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,52%
8,97% (2016)
Kassalikviditet
211,37%
246,63% (2016)
Soliditet
72,38%
73,51% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
33
88 160
7 480
5 778
76 745
1 157
12 974
8,52%
211,37%
72,38%
33
85 867
7 660
6 013
75 605
857
12 400
8,97%
246,63%
73,51%
33
86 173
5 500
4 561
71 000
1 151
12 181
6,39%
200,33%
78,09%
33
83 167
7 971
9 377
65 058
1 152
11 827
9,61%
225,60%
85,68%
33
86 415
6 523
3 360
65 290
1 157
11 366
7,59%
276,07%
85,18%
33
92 111
7 969
4 370
67 687
1 157
11 372
8,67%
198,83%
84,00%
33
92 738
8 377
5 526
68 899
1 157
11 155
9,38%
182,09%
82,66%
32
85 624
6 439
6 014
67 293
1 157
10 543
7,59%
186,10%
84,62%
32
79 318
6 510
3 266
65 833
1 157
10 163
8,35%
245,69%
87,22%
33
113 367
13 361
9 671
74 251
1 004
10 831
11,85%
199,20%
81,83%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
87 858
302
6 609
7 480
85 414
453
7 322
7 660
86 058
115
4 484
5 500
82 933
234
7 781
7 971
86 041
374
6 400
6 523
91 959
152
7 448
7 969
92 086
652
8 384
8 377
85 623
1
6 451
6 439
78 786
532
6 095
6 510
113 281
86
12 618
13 361

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
26 874
49 871
76 745
-
24 552
51 053
75 605
-
20 735
50 265
71 000
-
11 504
53 555
65 059
-
11 473
53 816
65 289
-
16 115
51 572
67 687
-
18 447
50 453
68 900
-
23 318
43 976
67 294
-
17 783
48 050
65 833
-
17 501
56 750
74 251

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
55 355
246
12 320
0
8 824
76 745
55 576
0
11 748
0
8 280
75 604
55 432
11
6 124
0
9 434
71 001
55 534
268
0
0
9 257
65 059
52 157
4 429
0
0
8 704
65 290
54 796
2 643
0
0
10 248
67 687
56 426
678
0
0
11 795
68 899
56 900
59
0
0
10 333
67 292
55 887
1 968
0
0
7 978
65 833
60 621
178
0
0
13 452
74 251

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 157
-
12 974
-
5 947
6 000
88 160
857
-
12 400
-
5 206
6 000
85 867
1 151
-
12 181
-
5 274
6 000
86 173
1 152
-
11 827
-
5 232
6 000
83 167
1 157
-
11 366
-
5 313
6 000
86 415
1 157
-
11 372
-
5 402
6 000
92 111
1 157
-
11 155
-
5 504
6 000
92 738
1 157
-
10 543
-
5 299
6 000
85 624
1 157
-
10 163
-
5 189
5 000
79 318
1 004
-
10 831
-
5 453
8 000
113 367

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
33
2 662
629
19600
2,86%
8,52%
100,00%
46,72%
72,38%
211,37%
33
2 588
583
19944
-0,75%
8,97%
100,00%
50,08%
73,51%
246,63%
33
2 608
586
11881
3,77%
6,39%
100,00%
47,45%
78,09%
200,33%
33
2 513
560
9104
-3,61%
9,61%
100,00%
53,41%
85,68%
225,60%
33
2 607
552
7709
-6,44%
7,59%
100,00%
52,43%
85,18%
276,07%
33
2 787
560
8767
-0,14%
8,67%
100,00%
44,94%
84,00%
198,83%
33
2 790
549
9679
7,55%
9,38%
100,00%
41,98%
82,66%
182,09%
32
2 676
541
7633
8,68%
7,59%
100,00%
39,29%
84,62%
186,10%
32
2 462
527
7175
-30,45%
8,35%
100,00%
50,86%
87,22%
245,69%
33
3 433
536
13892
-
11,85%
100,00%
38,22%
81,83%
199,20%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, felsökning och reparationer inom industrielektronik, konstruktion, produktion, import och försäljning av elektronikprodukter, handel med begagnade apparater främst inom industrielektronik, elkraft, data och elmotorer, dokumentation, utredningar och översättning, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556109-7261
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1967-04-26
Juridiskt namn
Elproman AB
Länsäte
Huddinge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hjelm, Per Erik (f. 1950)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Östblom, Björn Mikael (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Hjelm, Per Erik (f. 1950)
Styrelseledamot
Hjelm, Per Erik (f. 1950)
Moers, Herbert Jakob (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Andersson, Ingrid Maria (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).