Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Slakthusområdet Fryshuset, 415 02, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-195465
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556337-7687
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag IceMen Groupe AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Göteborgs Fryshus Service AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,05%
1,60% (2016)
Kassalikviditet
129,65%
170,45% (2016)
Soliditet
32,20%
46,31% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
20
26 053
11
2
8 481
-
-
0,05%
129,65%
32,20%
20
27 201
406
299
5 989
0
0
1,60%
170,45%
46,31%
20
34 899
2 218
415
9 787
0
8 440
6,70%
128,42%
37,89%
20
24 339
869
675
8 911
632
6 294
3,62%
109,06%
37,29%
20
24 065
621
157
9 529
252
6 462
2,65%
164,54%
29,36%
22
24 706
-101
52
10 060
550
6 261
-0,34%
98,32%
33,09%
23
22 260
-8
-112
11 547
475
6 546
0,05%
109,60%
31,02%
22
17 653
7
0
9 618
291
6 194
0,12%
103,47%
38,75%
22
19 361
296
210
11 701
301
6 130
1,68%
97,49%
31,85%
18
19 435
722
312
11 347
0
5 572
3,72%
111,96%
30,99%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
24 431
1 622
12
11
25 344
1 857
405
406
34 204
695
2 286
2 218
24 009
330
860
869
23 729
336
623
621
24 706
-
-98
-101
22 260
-
99
-8
17 653
-
19
7
19 361
-
247
296
19 435
-
556
722

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
918
7 563
8 481
-
578
5 410
5 988
-
2 480
7 307
9 787
-
3 251
5 660
8 911
-
3 335
6 195
9 530
-
3 746
6 314
10 060
-
3 199
8 347
11 546
-
3 892
5 726
9 618
-
4 274
7 427
11 701
-
2 979
8 368
11 347

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 587
184
-
-
5 710
8 481
2 630
184
-
-
3 174
5 988
2 331
1 766
-
-
5 690
9 787
1 916
1 804
-
-
5 190
8 910
1 391
1 804
-
2 569
3 765
9 529
2 234
1 404
-
-
6 422
10 060
2 347
1 583
-
-
7 616
11 546
2 459
1 625
-
-
5 534
9 618
2 459
1 625
-
-
7 618
11 702
2 249
1 625
-
-
7 474
11 348

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
26 053
-
-
-
-
-
-
27 201
-
-
8 440
-
3 147
-
34 899
632
-
6 294
-
2 176
-
24 339
252
-
6 462
-
2 234
-
24 065
550
-
6 261
-
2 124
-
24 706
475
-
6 546
-
2 066
-
22 260
291
-
6 194
-
2 010
-
17 653
301
-
6 130
-
2 195
-
19 361
-
-
5 572
-
1 948
-
19 435

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
20
1 222
523
261
-3,60%
0,05%
100,00%
7,58%
32,20%
129,65%
20
1 267
572
720
-25,90%
1,60%
100,00%
8,82%
46,31%
170,45%
20
1 710
588
2992
42,46%
6,70%
100,00%
4,73%
37,89%
128,42%
20
1 200
470
1419
1,18%
3,62%
100,00%
1,96%
37,29%
109,06%
20
1 186
459
1178
-3,95%
2,65%
100,00%
10,24%
29,36%
164,54%
22
1 123
412
556
10,99%
-0,34%
100,00%
-0,44%
33,09%
98,32%
23
968
394
772
26,10%
0,05%
100,00%
3,28%
31,02%
109,60%
22
802
387
574
-8,82%
0,12%
100,00%
1,09%
38,75%
103,47%
22
880
393
911
-0,38%
1,68%
100,00%
-0,99%
31,85%
97,49%
18
1 080
420
1024
-
3,72%
100,00%
4,60%
30,99%
111,96%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva konsultverksamhet inom inköpsverksamhets- och organisationsutveckling samt handel med livsmedel och aktier samt förvalta aktier, andelar och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556337-7687
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-10-17
Juridiskt namn
Göteborgs Fryshus Service AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Nydén, Hans Thomas (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Forsberg, Claes Göran (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Bergqvist, Jan Anders (f. 1961)
Styrelseledamot
Dagman, Carl Christer (f. 1955)
Nydén, Hans Thomas (f. 1958)
Bergqvist, Jan Anders (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).