Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hjortstigen 1, 170 71, SOLNA
Tel.nummer
08-272623
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556622-2013
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ingridskolan AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ingridskolan AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,37%
3,80% (2016)
Kassalikviditet
340,53%
370,07% (2016)
Soliditet
55,38%
55,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
96,18%
95,34% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
48
32 775
1 726
1 495
31 162
-
-
5,37%
340,53%
55,38%
46
26 817
1 010
904
28 549
0
14 030
3,80%
370,07%
55,76%
46
29 167
1 482
998
28 446
0
14 120
5,16%
342,98%
53,84%
42
30 679
3 660
2 359
28 524
0
13 493
12,01%
315,50%
49,84%
48
28 089
2 799
1 504
26 610
-
13 500
10,02%
237,09%
42,82%
39
28 134
5 471
2 327
25 422
-
10 918
20,48%
224,63%
36,98%
36
26 399
2 135
973
19 386
-
10 699
8,14%
178,53%
31,32%
33
23 457
1 814
1 088
14 010
0
9 493
7,74%
193,83%
35,70%
35
21 804
748
78
14 737
245
9 171
3,43%
138,54%
25,74%
35
21 712
1 287
59
13 660
720
8 910
5,97%
150,83%
25,97%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
32 129
646
1 722
1 726
26 605
212
1 006
1 010
28 715
452
1 460
1 482
30 676
3
3 685
3 660
27 936
153
2 641
2 799
27 535
599
5 420
5 471
26 399
-
2 118
2 135
23 457
-
1 807
1 814
21 804
-
679
748
21 712
-
1 230
1 287

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 625
25 536
31 161
-
5 675
22 874
28 549
-
5 823
22 623
28 446
-
5 609
22 915
28 524
-
5 643
20 966
26 609
-
3 397
22 025
25 422
-
2 523
16 864
19 387
-
1 938
12 072
14 010
-
2 241
12 496
14 737
-
1 210
12 451
13 661

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
13 344
5 019
5 300
0
7 499
31 162
11 849
5 219
5 300
0
6 181
28 549
10 944
5 606
5 300
0
6 596
28 446
9 946
5 476
5 300
538
7 263
28 523
7 588
4 879
5 300
0
8 843
26 610
6 158
4 159
5 300
0
9 805
25 422
4 052
2 589
3 300
0
9 446
19 387
3 300
2 182
2 300
0
6 228
14 010
2 286
1 932
1 500
0
9 020
14 738
2 279
1 626
0
1 500
8 255
13 660

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
32 775
-
-
14 030
-
5 185
-
26 817
-
-
14 120
-
5 389
-
29 167
-
-
13 493
-
6 178
-
30 679
-
-
13 500
-
5 891
-
28 089
-
-
10 918
-
4 785
-
28 134
-
-
10 699
-
4 817
-
26 399
-
-
9 493
-
3 854
-
23 457
245
-
9 171
-
4 533
-
21 804
720
-
8 910
-
5 411
-
21 712

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
48
669
489
7181
20,76%
5,37%
96,18%
56,14%
55,38%
340,53%
46
578
423
6455
-7,35%
3,80%
95,34%
62,74%
55,76%
370,07%
46
624
430
6887
-6,39%
5,16%
95,66%
55,81%
53,84%
342,98%
42
730
474
9079
9,81%
12,01%
96,43%
51,02%
49,84%
315,50%
48
582
408
8037
1,46%
10,02%
94,82%
43,40%
42,82%
237,09%
39
706
407
10846
4,30%
20,48%
96,42%
44,38%
36,98%
224,63%
36
733
439
5634
12,54%
8,14%
100,00%
28,10%
31,32%
178,53%
33
711
418
4444
7,58%
7,74%
96,33%
24,91%
35,70%
193,83%
35
623
448
2547
0,42%
3,43%
100,00%
15,94%
25,74%
138,54%
35
620
434
1616
-
5,97%
100,00%
19,33%
25,97%
150,83%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet beträffande redovisning, bokföring, skatter, bokslut och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556622-2013
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-01-19
Juridiskt namn
Ingridskolan AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Klockervold, Jon Andreas (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Svedin, Ingrid Maria Elisabeth (f. 1950)
Styrelsesuppleant
Wahlo Svedin, Henny Maria Elisabeth (f. 1984)
Wahlo Svedin, Tullan Anna Carolina (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).